Destinační management v kraji se rozrůstá

Dlouhodobá, stabilní a přesně nastavená. Přesně taková je struktura organizací destinačního ma­nagementu v Olomouckém kraji. Již řadu let v něm velmi úspěšně fungují dvě oblastní sdružení ­cestovního ruchu, k nimž se nedávno přidala také nová centrála zaštiťující propagaci a rozvoj tu­rismu pro celý kraj. Jak jsou na tom tyto subjekty s certifikací?

Olomoucký kraj byl dlouhodobě jedním z mála tuzemských regionů, v němž nefungovala žádná krajská organizace cestovního ruchu. Tuto úlohu aktivně zastávalo až do konce loňského roku krajské oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů spadající pod kancelář hejtmana. Nyní však jeho agendu naplno převzala Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje (CCROK) v čele s ředitelem, kterým se stal Radek Stojan. „Centrála začala oficiálně fungovat od 1. 1. 2020. Samozřejmě jsme teprve na začátku našeho fungování, ale postupně dochází k obsazování pracovních pozic, zahájení realizace B2B a B2C marketingových aktivit, k dopracování strategických marketingových dokumentů, vytvoření vizuální identity krajské DMO, webových stránek a postupné stabilizaci činnosti a navazování spolupráce s partnery v destinaci a s nadregionálními aktéry v rámci konkrétních aktivit,“ popsal aktivity uplynulého půl roku Radek Stojan a k těm budoucím doplnil: „Hlavním úkolem krajské DMO je koordinovat a poskytovat marketingové servisní služby v oblasti cestovního ruchu na území Olomouckého kraje partnerským subjektům, a tím přispívat k zefektivnění realizace stávajících marketingových aktivit a využívání dostupných zdrojů.“

Dva dílky tvořící celek

 Mnohem dříve než zmíněná centrála však začaly v kraji působit dva oblastní destinační managementy. Zatímco Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu si vzalo na starosti jižní části re­gionu, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu se věnuje především severní části tvořené Jesenickem a Šumperskem. Oba destinační managementy jsou přitom v tuto chvíli do projektu kategorizace a certifikace DMO aktivně zapojeny a certifikát vlastní (viz tabulka). Střední Morava již od 27. 9. 2018 a Jeseníky od 29. 1. 2019. „Certifikát se nám letos v březnu podařilo získat již podruhé. Hlavním motivátorem přitom bylo zajistit certifikaci pro dané území, čímž jsme zamezili ad hoc vytvoření umělých společností, které chtěly primárně dosáhnout na finanční prostředky z národních zdrojů,“ uvedla ředitelka Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Djamila Bekhedda a dodala: „Být certifikovanou organizací destinačního managementu je důležité zejména z pohledu zakotvení v systému cestovního ruchu. Aktuálně také vnímáme jako největší přínos možnost čerpat finanční prostředky z národních zdrojů.“

Oblasti působnosti jednotlivých DMO v Olomouckém kraji

Oblasti působnosti jednotlivých DMO v Olomouckém kraji

Zdroj: Mapa – Shutterstock.com; zpracování vlastní

Z tohoto důvodu se dá také předpokládat, že v okamžiku, kdy Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje bude naplno ustanovena se stálým počtem zaměstnanců, daným rozpočtem a agendou, bude se o certifikát ucházet také. „Rozhodně to byl jeden z důvodů založení krajské DMO. Mezi další však patří i zvýšení konkurenceschopnosti Olomouckého kraje a jeho destinací v oblasti cestovního ruchu, zřízení platformy pro efektivní koordinaci a rozhodování v oblasti cestovního ruchu, zajištění efektivní a koordinované marketingové činnosti za účelem propagace destinací a produktů Olomouckého kraje, zvýšení účinnosti marketingové strategie na území Olomouckého kraje a zřízení platformy pro zastupování, prosazování a hájení partnerů DMO,“ vysvětlil Radek Stojan. S čím může aktuálně centrála pracovat? Pro letošní rok má stanoven rozpočet ve výši 8,5 milionu korun, přičemž zmíněné hlavní úkoly budou zajišťovat celkem čtyři stálí zaměstnanci.

Tab.: Seznam DMO v Olomouckém kraji včetně stavu jejich certifikace

Turistická oblast Název DMO Datum 1. certifikace Úroveň Web
Olomoucký kraj Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje x krajská www.ok-tourism.cz
Střední Morava Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu 27. 9. 2018 oblastní www.strednimorava-tourism.cz
Jeseníky Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 29. 1. 2019 oblastní www.navstivtejeseniky.cz

Zdroj dat: agentura CzechTourism

Úrovně a podmínky

Největším přínosem certifikace organizací destinačního managementu je dle Radka Stojana zejména sjednocení formy a jasné vymezení činností, které mají tyto organizace vykonávat. A to jak z pohledu územního, tak i z pohledu úrovně státní, krajské, oblastní a lokální. Stejně to vidí i Djamila Bekhedda, dle které vznik jasně definovaných a certifikovaných organizací destinačního managementu napomáhá určit jednotnou strukturu, systém fungování i jednotlivé kompetence. „Stále však postrádáme nějakou platformu pro zajištění finanční stability destinačních společností. Co platí letos totiž příští rok platit nemusí,“ podotkla ředitelka sdružení Střední Morava.

Jak jsme již v tomto seriálu psali dříve, základem kategorizace DMO v regionech je propojení a přímé provázání úrovní krajské, oblastní a lokální. A zatímco první dvě již v Olomouckém kraji jsou, ta nejnižší zatím chybí. „Podmínky pro vznik lokálních DMO, tak abychom se mohli bavit o jejich certifikaci, ještě nedozrály. Na lokální úrovni je to aktuálně spíše o spolupráci na úrovni mikroregionů obcí, případně MAS,“ objasnil současný stav ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje.
 

Plány na letošní rok

Olomoucký kraj plánuje, že letos podpoří investice v turistickém ruchu, který se kvůli pandemii koronaviru potýká s propadem tržeb, dalšími 10 miliony korun. Nebude se přitom jednat o podporu v podobě voucherů, jako zvolilo mnoho jiných tuzemských krajů, ale půjde o podporu do tvrdých investičních projektů. V letní sezoně pak kraj bude turistům, kteří se v Jeseníkách a na Střední ­Moravě ubytují na 4 a více nocí, poskytovat zdarma unikátní slevovou kartu Olomouc region Card. Město Olomouc chce zase turisty lákat novou reklamní kampaní, pobytovými balíčky a podobně jako kraj bude zdarma poskytovat ­Olomouc region Card návštěvníkům, kteří v Olomouci stráví alespoň 2 noci. „Letošní rok vnímáme jako nultý a začínáme znovu… Střední Morava a zejména pak Olomouc byla závislá na zahraničních návštěvnících a také na kongresové a konferenční klientele. To nám však COVID-19 vzal,“ doplnila Djamila Bekhedda. Původní marketingové plány, které začala realizovat Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, musely být s ohledem na vývoj v celosvětovém turismu razantně upraveny. „Jsme však rádi, že původní hrozba dvouletého zákazu cestování se nenaplnila, a můžeme se v blízké době těšit na naše nejbližší zahraniční sousedy,“ uzavřela ředitelka sdružení Střední Morava.

 

Získání certifikátu

Samotný proces certifikace si oblastní DMO zajišťují již z podstaty věci samy. „Z naší strany nevyžadují v tomto ohledu žádnou speciální pomoc. Spíše je to o dlouhodobém nastavení podmínek pro fungování oblastních DMO ze strany kraje, které jim přeneseně výrazně pomáhají k tomu, aby na certifikaci dosáhly,“ objasnil Radek Stojan a doplnil: „Z pozice krajské centrály cestovního ruchu jsme však s oblastními DMO prakticky v každodenním kontaktu. Spolupráce probíhá samozřejmě jak na strategických a dlouhodobých aktivitách, tak i na ad hoc řešení potřebných záležitostí.“

Djamila Bekhedda přitom připustila, že proces získání certifikátu je vcelku náročný, zvláště pak v případě, že o něj destinační management žádá poprvé. Oblastní DMO mají navíc náročnější podmínky v tom ohledu, že zahrnují například zapojení určitého počtu obcí, podnikatelů v řídicích orgánech, partnerů v oblasti nebo také tvorbu produktů cestovního ruchu. „Partnerství je složitý proces, podobně jako manželství. Snažíte se vyhovět všem, ale to mnohdy opravdu nejde. Musí dojít ke shodě či ke kompromisu. Naši hlavní stabilitu představují členské samosprávy, které chtějí podporovat cestovní ruch. To jistě vnímají i naši podnikatelé. Ti vstupují do našeho sdružení kvůli kvalitnímu zázemí i existenci cestovní kanceláře, kterou disponujeme,“ poznamenala ředitelka sdružení Střední Morava. I proto by do budoucna přivítala, kdyby časové období mezi procesem certifikace a její obhajobou bylo delší, než jak je nastaveno doposud – tedy jeden rok. Také není dle Djamily Bekhedda jednoduché splnit všechna kritéria beze zbytku, takže by u certifikace do budoucna ocenila více individuální přístup.

Text: Gaja Koláčková
Foto: Shutterstock.com

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více