Adrenalinové zážitky s exotikou

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Žádné jiné odvětví nedoplatilo na koronavirus tak, jako zahraniční cestovní ruch. V letní sezoně se tonoucí mohl zachytit alespoň stébla v podobě Lex voucher, který pomohl, byť částečně a jen odkladem. Jenže co dál?

Nikdo neví, co virus udělá, ani kdy proti jeho šíření nadejde jiná účinná metoda, než náhubky všeho druhu a domácí vězení. To představuje pro cestovní ruch (tedy pro dost významnou část ekonomiky, v některých zemích i existenciální) odumírání a nadto dost významnou újmu pro lidi, protože cestování se už dávno stalo obtížně postradatelnou potřebou. Dokud se nevytvoří přirozená imunita anebo bezpečná účinná vakcína, nezbývá, než naučit se s koronavirem žít.

Schizofrenní situace

Každá země potřebuje každého turistu, avšak každý cestující je potenciální hrozbou.

Když je turistů méně – lákat je cenou a výhodami, nebo z nich vyždímat, co se dá? Státy a ubytovatelé obecně spíše lákají, obchodníci a hospůdky spíš vysají…

Směrnice EU, která má chránit spotřebitele, neumožňuje větší flexibilitu smluv, a tím může zlikvidovat levnější paušální zájezdy. Některé cestovní kanceláře sice od léta dávají do smluv, že podstatnou změnou smlouvy není změna ubytování, místa, termínu, dopravy, programu…, ale na takové ustanovení by mohly mít soudy i ČOI trochu jiný názor.

Zima = hory a exotika

Lyžařské zájezdy směřovaly vždy převážně do zemí EU, kde je situace obdobná té naší. Intenzita zasažení covidem se místně i v čase přelévá, takže si klienti i cestovky nejspíš užijí nějaké to překvapení v podobě změn destinace či termínu, ale přece jen v rámci kontinentu. Doprava je převážně silniční, takže se dá dobře přesměrovat. Pokud jde o rozsah služeb, tam, kde bude méně omezen noční život, dopadnou nejspíš jako Rakousko na jaře nebo Praha po Techtle Mechtle; s tím se musí a může počítat, a to i v Česku. Na lyžařskou sezonu se tedy dá sestavit i katalog zájezdů. „Moje kancelář vydala katalog pro lyžařské a zimní pobyty v Rakousku, Itálii, Slovensku a Finsku v tištěné podobě, abychom vyšli vstříc prodejcům a jejich klientům,“ říká Jan Papež z CK Marco Polo International. A není sám.

Atraktivní zimní koupání a vůně exotiky to má jinak, mnohem složitěji: kam vůbec půjde vyjet – a za jakých podmínek. V půli září to vypadalo, že zimní exotika s cestovkami bude ve znamení Tuniska, Kanárských ostrovů, Madeiry, Egypta, Dubaje, Malediv a Dominikánské republiky. To vše většinou s povinností plnit proticovidová opatření tu v obou směrech, onde přinejmenším po návratu. Vzhledem k tomu, že právě v exotických destinacích hraje cestovní ruch v hospodářství významnou, někdy i vůdčí roli, dá se očekávat, že i další podobné země podniknou kde co, jen aby turistům příjezd umožnily, resp. je k tomu nalákaly. Paleta cílů se tak pravděpodobně rozšíří, nejspíš o některé země jihovýchodní Asie či ostrovy v Indickém oceánu a Karibiku. Na druhé straně bude stačit málo, třeba neukázněnost turistů, a některá přístupná destinace se náhle uzavře kvůli nadměrné epidemii, nebo naopak kvůli tomu, že tam nebudou chtít turisty od nás. „S rozporem mezi potřebou přivítat turisty a strachem z nich se potkáváme na každém kroku. Paniku a strach, který vyvolal COVID-19 v jarních měsících, a který už mohl být dávno za námi, bohužel využívají politici na celém světě k vlastním zájmům a nikdo nemá odvahu se tomu postavit a vycházet z reálných čísel o skutečném stavu nebezpečí,“ konstatuje Jan Papež.

Problémy a co s nimi

 1. Informace
  „I v této krizi se ukázalo, že lidé chtějí cestovat a budou cestovat i v budoucnu. Za klíčové považujeme to, aby měli klienti jasně dané podmínky, za kterých budou moci cestovat a aby se tyto podmínky překotně neměnily,“ konstatuje Jan Bezděk z CK Fischer a Zdeněk Kříž z CK Siam Travel International dodává: „Současná situace je skutečně velmi komplikovaná a náročná na koordinaci, protože v mnoha destinacích, stejně jako v rámci EU, platí mnoho restriktivních opatření pro turisty, která se ještě poměrně často mění, a to v intervalech, které nejsou nijak vzájemně zkoordinovány. Tato situace klade velké nároky na cestovní kanceláře, aby byly velmi flexibilní.“ ACK ČR, která poskytuje svým členům perfektní informační i právní servis, tak musí posílat nové informace prakticky denně. Na všech dostupných fórech se zasazuje o to, aby změny byly pokud možno uvážlivé a především vyhlašovány s alespoň nějakým předstihem. Něco málo dosáhla, mnoho toho zůstává.
 2. Strach
  Obavy o zdraví, neustále přiživované médii, hrají roli zejména u masovějších destinací, kam jezdívaly i osoby se zvýšeným rizikem. Cestovatelé do tropické exotiky jsou v tomto ohledu otužilejší fyzicky i psychicky. Zdeněk Kříž podotýká: „Většina našich klientů jsou lidé, pro které je cestování dlouhodobě součástí jejich životního stylu. Možná i proto pro většinu z nich nehrají zdravotní obavy zásadní roli, nicméně zásadně řeší možné restrikce (především karanténu).“ Pro ty ostatní je klíčové nejen zajistit, ale i dostatečně medializovat epidemiologická opatření přijímaná v konkrétních zemích i místech. „Byl jsem teď na Džerbě z důvodu kontroly sanitárního protokolu. Opatření fungují i v praxi skvěle,“ oznamuje Petr Kostka z CK Exim Tours. Horší je, že všechna média dennodenně začínají zprávy čísly nakažených a zesnulých, aniž kdo uvede, že smrtnost je u covidu menší než u chřipky. Protože hlavní je senzace, resp. sledovanost, aby přitáhla klesající inzerci.
 3. Flexibilita partnerů
  V situaci nepředvídatelných změn restrikcí je pro cestovky zásadní, za jakých podmínek mohou rezervace změnám přizpůsobovat. Zájezdy do exotiky se proto nabízejí jen na internetu, častěji ad hoc a na míru. Což platí nejen pro české CK. Východiskem z nouze jsou tedy organizované cesty malých skupin či jednotlivců, kde se změna provede snadněji. „Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že naši partneři (hotely a letecké společnosti) nastalou situaci většinou velmi rychle pochopili a velmi zásadně upravili podmínky pro změny či storna služeb. Jsme tak schopni našim klientům většinou garantovat možnost změny termínu, destinace či eventuální bezplatné storno ještě několik dní před plánovaným odletem,“ říká Zdeněk Kříž. A Jan Papež dodává: „Zájezdy na míru zůstávají naším hlavním způsobem tvorby produktu. Snažíme se vyjednávat s dodavateli, aby vůči našim klientům byli stejně vstřícní jako vůči klientům z různých jiných prodejních kanálů (Booking.com apod.). Moje kancelář nenabízí hotely, které se k nám chovají jinak.“ 
 4. Flexibilita klientů
  V současné době je všechno jinak, i pokud jde o časové možnosti. Rodiče školních dětí musejí počítat s tím, že škola může kdykoliv poslat děti domů. Mnozí zaměstnanci si zase letos raději pohlídají židli, než aby vyrazili za odpočinkem či zábavou. Klienti pro exotické zájezdy příslušejí zpravidla k vyšší střední třídě a výše, sklon k úsporám nebo výdaje za testy proto u nich nemusejí hrát roli. Zato se u nich letos častěji projeví vyšší nároky na plánování a využití času než obvykle. Změny termínu a restriktivní opatření typu karanténa se proto mohou stát nepřekročitelnou bariérou pro ty, kdo nemohou vyřídit vše formou home office (resp. „mobil office“).
 5. Testy
  „Povinnost negativního testu na COVID-19 sice není nic příjemného a představuje to i určitý vícenáklad, nicméně pro klienty v našem cenovém segmentu akceptovatelný. Mnohé destinace tyto vlivy velmi citlivě vnímají, a snaží se tak klientům povinnost negativního testu na COVID-19 (pokud tato povinnost existuje) maximálně usnadnit. Například při příletu na Madeiru je klientům proveden rychlotest na COVID-19 zcela bezplatně na náklady destinace. Destinací, které s podobným přístupem přicházejí, bude v budoucnu rychle přibývat. Podobně postupují i některé cestovní kanceláře, které klientům vracejícím se domů z destinací, ze kterých ČR vyžaduje negativní test, náklady tohoto testu proplácejí,“ říká Zdeněk Kříž. Jenže cena testu není to jediné a hlavní. Podstatná bude také dostupnost testů v místě a čase před vycestováním do destinací, kde test požadují, ale nezajišťují, a neméně tak po návratu, pokud bude test povinný. Jestliže se již v září u nás stojí na testy fronty, co bude v plné sezoně respiračních onemocnění?! Nejen cestovní ruch potřebuje vyšší kapacitu testování a výsledky v řádu hodin.

Riziko a zvýšené náklady pro klienty

Pro turisty se značně zvýšilo nebezpečí, že na zájezd neodjedou (nestihnou obstarat včas výsledky testu, naměří jim zvýšenou teplotu, a nepustí je do letadla nebo vrátí zpět), že onemocní na místě, nebo tam nastane situace, kvůli které se dostanou do karantény. Na tuto situaci reagovali poskytovatelé služeb i pojišťovny. Zdeněk Kříž upozorňuje: „Významné světové letecké společnosti (například Emirates) poskytují klientům automaticky pojištění na COVID-19 jako součást ceny letenky.“ Největší cestovní pojišťovna, ERV Evropská pojišťovna, kryje v balíčcích storno i náklady na onemocnění spojené s covidem a v rámci nového připojištění Extra i případy, kdy klient není kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu vpuštěn do letadla. Ani toto pojištění však nekryje riziko umístění do karantény v Česku bez onemocnění. A negativní testy nutné k ukončení karantény se při troše smůly nemusejí do odletu stihnout. Nadto na turistické cesty do zemí a oblastí, kam MZV nedoporučuje cestovat, resp. doporučuje cestovat jen v nezbytných případech, se toto pojištění ERV Evropské pojišťovny nevztahuje, resp. neplatí, pokud jde o rizika spojená s COVID-19. Jenže to jsou nyní s výjimkou Tuniska prakticky všechny exotické destinace.

Faktory úspěchu

 • dostatek věrných klientů, kteří se na cestovní kanceláře dokážou spolehnout a mohou si cestování dovolit,
 • orientace v destinacích a tak dobré vztahy s partnery (v teritoriu i v dopravě), aby poskytli pravdivé informace, kvalitní služby a umožnili flexibilitu co možná bez dodatečných nákladů,
 • obětaví lidé, schopní zvládat stres a nárazovou práci i 24 hodin denně,
 • rozložení nabídky do více teritorií, resp. náhradní produkt – jenže, jak konstatuje i Jan Papež, „nacházet jiné produkty není úplně jednoduché, protože se více a více omezuje prostor, ve kterém se můžeme pohybovat“,
 • a v neposlední řadě pořádný sud štěstí, který kolegům ze srdce přeju.

 

Autor

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více