Dopady pandemie koronaviru na kvalitu života a cestovatelské chování generace Z

Zpomalení životního rytmu, čas na osobní i duševní rozvoj, uvědomění si priorit a možnost strávení více času s rodinou – to byla pozitiva, která si generace Z odnesla z nuceného nouzového stavu během pandemie koronaviru. Pouze 39 % z této skupiny se vyjádřilo, že pandemie měla negativní dopad na kvalitu jejich života. To vyplývá z aktuálního průzkumu Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci na reprezentativním vzorku mezi 19–23letými studenty a studentkami stejnojmenné fakulty.

Přestože ve srovnání celkového dopadu na kvalitu jejího života se generace Z vyjádřila ještě relativně pozitivně, mnohem hůře zasáhla pandemie tuto skupinu z pohledu ekonomického a společenského. Více než 49 % z nich pocítili zhoršení své ekonomické situace. U starších ročníků (61 %) je dopad ještě markantnější. Respondenty negativně ovlivnilo i omezení společenských kontaktů (52 %).

Každý pátý ve věku 19–23 let má obavy z budoucnosti. Výrazněji je to možné pozorovat u absolventských ročníků (28 %). 14 % z dotázaných má starosti, že nenajdou odpovídající pracovní uplatnění. Mladší ročníky jsou výrazně optimističtější. Jen 6 % devatenáctiletých sdílí tyto obavy.

Graf 1 – Z důvodu pandemie koronaviru a absence globálního cestování došlo k mírnému zlepšení životního prostředí. To vnímám pozitivně Graf 2 – Budu více přemýšlet
při výběru cíle cesty o případných
zdravotních rizicích
Graf 1 – Z důvodu pandemie koronaviru a absence globálního cestování došlo k mírnému zlepšení životního prostředí. To vnímám pozitivně Graf 2 – Budu více přemýšlet při výběru cíle cesty o případných zdravotních rizicích

Téměř 53 % respondentů neplánuje měnit své cestovatelské chování. Budou cestovat stejným způsobem jako před pandemií koronaviru. Pouze 16 % se domnívá, že jim finanční situace neumožní cestovat po dobu nejméně jednoho roku. Trávit dovolenou v tomto roce v České republice plánuje téměř 43 % dotázaných. Z výzkumu nevyplývá, že by generace Z v budoucnu cestovala po České republice častěji. Tento rok bude spíše výjimkou. V nejbližších pěti letech chce častěji trávit dovolenou v ČR méně než 12 % dotázaných. Výrazně nižší je tato preference u 19letých (6 %).

Pandemie měla přes všechna negativa i pozitivní stránky. Téměř 68 % respondentů ve věku 19–23 let si uvědomila význam zdravého životního stylu a v budoucnu by se chtěla na tuto oblast více zaměřit a žít zdravěji. Vyššími čísly se prezentují absolventi (80 %). Tomu odpovídá i tendence intenzivnějšího zaměření na aktivní formy cestovního ruchu, které v budoucnu chce preferovat téměř 58 % dotázaných. Pozitivně hodnotila generace Z možnost zpomalení životního tempa, uvědomění si celé řady věcí v mnoha aspektech života, více času pro sebe a sebevzdělání a možnost strávit více času s rodinou. Mezi pozitivními reakcemi zazněly také nejen „zážitek a vyzkoušení si něčeho úplně nového, vystoupení z komfortní zóny“ nebo „sportovní aktivita – žádná fitness centra, příroda (byť s rouškou) – výšlapy“, ale i „naučila jsem se pomáhat starším“, „zajímat se, zda i druzí potřebují pomoc“, „vzájemná mezilidská solidarita“ či „planeta si na chvíli odpočinula“.

Je patrná tendence k udržitelnému cestování a zachování přírodního prostředí. Téměř 96 % respondentů vnímá pozitivně, že z důvodů pandemie koronaviru a absence cestování došlo k mírnému zlepšení životního prostředí. U absolventských ročníků s tím souhlasí plných 100 % dotázaných. Téměř polovina generace Z bude preferovat návštěvu destinací zaměřených na udržitelný rozvoj, tzn. zemí, které zohledňují při plánování rozvoje cestovního ruchu své obyvatele a okolní přírodu. 44 % dotázaných se více zaměří na to, jakým způsobem utrácí peníze v cílové destinaci a jaký dopad a přínosy má jejich cestování na rezidenty a místní prostředí. Zároveň se více než 62 % generace Z vyjádřilo, že v rámci svého cestování popřemýšlí, jakým hostem jsou z pohledu kulturního a společenského pro místní komunitu. Šest z deseti absolventů bude preferovat ekologičtější způsoby dopravy.

Zdravotní a hygienické faktory budou hrát v nejbližším období důležitou roli v rozhodovacím procesu i u generace Z. Více než 57 % z nich se vyjádřilo, že při výběru cíle své cesty budou více přemýšlet o zdravotních rizicích s tím spojených. Obzvláště opatrní budou v tomto hledisku absolventi (72 %). Jejich cestovatelská citlivost na zdraví a hygienu je mnohem vyšší než u mladších ročníků. Netýká se to jenom návštěvy zemí, které měly vyšší množství infikovaných, kdy 56 % respondentů nejstaršího ročníku se těmto destinacím vyhne (39 % u prvního ročníku), ale i cestování dopravními prostředky. Zjištění jsou přinejmenším překvapivá. Každý druhý absolvent omezí v nejbližší době cestování hromadnými dopravními prostředky. Zároveň 33 % z nich budou mít v souvislosti s nejrůznějšími omezeními v souvislosti s pandemií koronaviru i obavu cestovat letadlem.

Autor

Nejnovější články z rubriky Data/Analýzy

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Cestovní ruch nabírá na síle, zájem o hotely stoupá

Po pandemii koronaviru lidé začali víc cestovat. Podle tabulek na portálu tourdata.cz, které vycházejí z dat publikovaných včera Českým statistickým úřadem, přijelo do tuzemských hotelů v letošním prvním čtvrtletí 2,8 milionu hostů. Tedy asi desetkrát víc než...

Číst více