Zlínský kraj v datech ČSÚ: 4. čtvrtletí 2020

Foto: Shutterstock.com Zlín z ptačí perspektivy Foto: Shutterstock.com

Informace Českého statistického úřadu hovoří o tom, že hromadná ubytovací zařízení na území Zlínského kraje poskytla v posledním čtvrtletí loňského roku ubytování 35 252 hostům, což představuje meziroční pokles o 83,7 procenta. Počet přenocování meziročně poklesl o 77,8 %. Za celý loňský rok byl v počtu hostů na území kraje vykázán pokles o 38,1 procenta.

Podobně jako ve většině dalších krajů se poslední čtvrtletí loňského roku ve Zlínském kraji neslo ve znamení meziročního poklesu ve všech sledovaných parametrech, tedy jak počtu hostů, tak přenocování, a to jak u hostů domácích, tak u nerezidentů.

Protiepidemická opatření české vlády měla samozřejmě za následek výraznější propad u hostů zahraničních. Na území Zlínského kraje se jich loni od října do konce prosince ubytovalo jen 2 604, což v meziročním srovnání představuje pokles o 89,6 procenta. Nejčastějšími zahraničními hosty byli ve Zlínském kraji v posledním kvartálu Slováci, s velkým odstupem následovali hosté z Polska, Německa a Francie, pětici nejčastějších zahraničních hostů uzavírají Ukrajinci. Rezidentů v ubytovacích zařízeních v kraji meziročně oproti 4. kvartálu roku 2019 ubylo o 75,6 procenta, v absolutním vyjádření se v daném období v HUZ v kraji ubytovalo  32 648 domácích hostů.

Vývoj počtu přenocování byl obdobný. V absolutním vyjádření šlo o 267 363 přenocování, v relativním pak o 79procentní pokles oproti poslednímu čtvrtletí roku 2019. A i v případě tohoto ukazatele platí, že lépe se do statistik zapsali hosté domácí – u nich se počet přenocování meziročně snížil o 40,6 procenta (celkem realizovali 242 337 noclehů). Naproti tomu hodnota počtu přenocování zahraničních hostů se v porovnáním s posledním kvartálem roku 2019 snížila o 97,1 procenta (v kraji realizovali 25 026 přenocování). Rezidenti v HUZ na území kraje zůstávali v průměru 7,1 dne, nerezidenti 5,2 dne.

Tab. 1: Návštěvnost HUZ ve 4.  čtvrtletí 2020 a za celý rok 2020

Období Počet hostů Počet přenocování
Nerezidenti Rezidenti Celkem Nerezidenti Rezidenti Celkem
říjen 1 270 20 740 22 010 3 557 77 549 81 106
listopad 648 4 315 4 963 2 061 29 196 31 257
prosinec 686 7 593 8 279 1 920 22 591 24 511
4. Q 2020 2 604 32 648 35 252 7 538 129 336 136 874
podíl na ČR 2,5 % 5,8 % 5,3 % 2,7 % 7,0 % 6,4 %
rok 2020 42 895 457 617 662 954 105 920 1 502 959 1 608 879
 ČR 1,5 % 5,7 % 4,6 % 1,4 % 6,3 % 5,1 %

Zdroj: Český statistický úřad

Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ

Období Přírůstek/Úbytek hostů v % Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Nerezidenti Rezidenti Celkem Nerezidenti Rezidenti Celkem
říjen −87,9 -62,3 -66,4 -86,2 -50,7 -55,7
listopad -92,2 -91,0 -91,2 -89,5 -77,2 -78,9
prosinec -89,1 -75,3 -77,7 -85,6 -69,5 -72,0
4. Q 2020 -89,6 -75,6 -77,8 -87,2 -64,0 -67,3
rok 2020 -65,362,3 -33,2 -38,1 -62,5 -24,5 -29,2

Zdroj: Český statistický úřad

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Do známých i zapomenutých mlýnů

Mouka neroste v regálech v supermarketu, s úsměvem říká molinolog – tedy odborník na mlýny – Rudolf Šimek. Před necelými deseti lety založil databázi Vodnimlyny.cz, a to s cílem zmapovat místa, kde se na území dnešní České republiky mlelo obilí....

Číst více
Foto: Pavel Bálek

Rozmach vodních linek na Českobudějovicku

Českobudějovicko sice není vnímáno jako tradiční destinace říční plavby, ale počtem lodních linek si v ničem nezadá se zbytkem republiky. Plavba na Vltavské vodní cestě v oblasti Českých Budějovic zažívá největší rozmach od své obnovy v roce 2011....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Boskovice: jedno město, nespočet záminek k návštěvě

Malebné městečko Boskovice nijak nevyniká svou velikostí, zato koncentrací atraktivit všeho druhu. Jen málokde na jedné adrese najdete hrad i zámek zároveň, pocítíte atmosféru Divokého západu a ztratíte se v pitoreskních uličkách židovské čtvrti. Prázdniny, co by kamenem dohodil...

Číst více