Vznikne nová norma pro online platformy pro rezervaci ubytování?

Foto: Shutterstock.com Uvažuje se o vzniku normy pro online platformy pro rezervaci ubytování Foto: Shutterstock.com

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zvažuje vytvoření nového pracovního bodu, jehož účelem by byl vznik normy pro online platformy pro rezervaci ubytování vedoucí ke standardizaci jejich provozu.

Cílem by mělo být blíže určit vztahy a povinnosti mezi spotřebiteli, provozovateli oline platforem a poskytovateli ubytovacích služeb a zároveň zajistit, aby práva a zájmy spotřebitelů a poskytovatelů služeb byly přiměřeně chráněny. Dalším důležitým cílem normy je podpořit vzájemnou důvěru mezi uvedenými třemi stranami. Dále by měla poskytnout postupy pro online rezervační platformy, jak se vypořádat s otázkami bezpečnosti a ochrany soukromí a řešit problémy v oblasti online rezervací ubytování s cílem poskytnout standardizovaná řešení. Zmiňovanými problémy mohou být ověřování totožnosti a způsobilosti poskytovatele služeb, neposkytnutí standardizovaných služeb, změny či zrušení rezervací, řešení sporů a další. V neposlední řadě by měla zajistit řízení kvality služeb a zlepšování platformy a podporovat udržitelný rozvoj odvětví.

Online platformy pro rezervaci ubytování nemají jednotné pokyny pro fungování, jež se u jednotlivých platforem liší. V posledních letech se trh s těmito online platformami celosvětově rozšiřuje, podle údajů shromážděných společností Condor Ferries je odhadováno, že 57 % rezervací je provedeno online. Jelikož určitá společnost může v různých zemích fungovat odlišně a zároveň v určité zemi mohou mít různé společnosti odlišná pravidla fungování, může docházet k popletení spotřebitelů, pokud používají stejnou platformu v různých zemích nebo pokud v jedné oblasti používají různé platformy a pravidla fungování nejsou stejná. K tomu by mohlo docházet zejména při cestování do zahraničí. Vytvoření standardizovaných pravidel fungování by přineslo určité zjednodušení a podpořilo globální rozvoj odvětví.

Existuje několik norem pro cestovní ruch a související služby, nicméně mezinárodní předpisy týkající se platforem pro online rezervace ubytování v současné době chybí. Podíl online rezervací roste, online rezervační služby se tak staly nedílnou součástí služeb cestovního ruchu, a je tedy potřeba vytvořit normu i pro tyto služby. Návrh normy by měl být vytvořen na základě současné praxe služeb online platforem pro rezervaci ubytování v různých zemích.

Vytvoření této normy je stále součástí diskuze. Pokud by však návrh normy prošel k realizaci, napomohl by rovnému dialogu mezi zúčastněnými stranami a podpořil standardizovaný a udržitelný rozvoj významného a stále rostoucího trhu online rezervací ubytování.

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Unsplash

Letecké společnosti se zavázaly k respektování práv spotřebitelů

Šestnáct významných leteckých společností na evropském trhu se přihlásilo k větší transparentnosti, lepší informovanosti a včasnému odškodnění cestujících v případě zrušení letu na základě iniciativy Evropské komise. Ta v prosinci 2020 upozornila orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC, Consumer...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více