Viliam Sivek: Cestovní ruch se musí pod MPO přesunout v plné šíři

V salonku ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové bylo dnes podepsáno Memorandum  o spolupráci mezi státní agenturou CzechTourism a Fórem cestovního ruchu. Spolupráce mezi oběma subjekty se dotkne mimo jiné užší kooperace v rámci legislativních procesů, spolupráce s destinačními společnostmi a vzdělávání.

Memorandum o spolupráci podepsali předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek (vpravo) a ředitel CzechTourism Jan Herget

Na základě strategických workshopů, které agentura CzechTourism pro své partnery pořádala na jaře tohoto roku, bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu. Za CzechTourism podepsal dokument ředitel Jan Herget, za Fórum cestovního ruchu předseda Viliam Sivek.

„Uzavření vzájemné spolupráce, byť zatím na úrovni obecnějšího memoranda, vítáme jako krok správným směrem. Pomoc konkrétním podnikatelským subjektům cestovního ruchu by měla být jednou z priorit národní turistické centrály, aby hlasy konkrétních provozovatelů restaurací, hotelů či turistických atraktivit byly slyšet i na úrovni, která se dotýká až legislativního procesu,“ řekla k podpisu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s předsedou Fóra cestovního ruchu Viliamem Sivekem a ředitelem CzechTourism Janem Hergetem

Při podpisu memoranda však došlo i na řešení otázek týkajících se zcela jiného tématu, a totiž plánovaného převedení agentury CzechTourism pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento krok samotný kontroverzi nevyvolává (z hlediska ušetření nákladů právě naopak), co ovšem vidí odborníci jako velký problém, je fakt, že by se pod zmiňované ministerstvo převedla jen zahraniční zastoupení CzechTourism a zbytek agentury, který řeší domácí cestovní ruch, by zůstal pod Ministerstvem pro místní rozvoj.

„Takové rozdělení nedává smysl a významně by poškodilo celý turistický ruch jakožto velmi významné průmyslové odvětví České republiky. Potřebujeme mít subjekt, který ponese odpovědnost v plné šíři, nikoli aby byla rozdělena mezi dvě ministerstva. Odtržení zahraničních zastoupení od agentury CzechTourism by přineslo problém s prosazováním méně známých míst a regionů zahraničním turistům, což by poškodilo náš trh i jeho celkový vývoj a propagaci v zahraničí. Přesunout cestovní ruch pod MPO tedy ano, avšak v plné šíři, nikoliv jen částečně,“ uvedl předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek

Ani samotnému řediteli CzechTourismu se případné rozdělení, o kterém se momentálně jedná i na vládní úrovni, nezamlouvá. „Byl by to nešťastný a špatný krok. Rozdělení sekce cestovního ruchu a zahraničních zastoupení mezi dva ministerské resorty by bylo stejné, jako byste chtěli rozdělit například polikliniku do dvou vzdálených budov, kde by v jedné byly sestřičky a v druhé lékaři – pacientovi by to určitě nijak nepomohlo. V přeneseném významu by tedy rozdělením trpěl celý cestovní ruch,“ nechal se slyšet Jan Herget.

Problematice podpory cestovního ruchu, fungování agentury CzechTourism a otázkám spojeným se zvažovaným přechodem národní turistické centrály (či její části) pod ministerstvo průmyslu a obchodu se redakce COT věnuje dlouhodobě. Na 12. září je naplánována COTakhle snídaně na téma Je nutné cestovní ruch podporovat?“, během které budou nad tímto tématem diskutovat zástupci obou dotčených ministerstev, agentur CzechTourism a CzechTrade, Fóra cestovního ruchu a další odborníci. Svými názory můžete do debaty zasáhnout také vy! Podrobnosti o tomto diskuzním setkání najdete zde: https://www.icot.cz/je-nutne-turismus-podporovat/.

Foto: Adam Mašek

Adam MašekC.O.T. media
 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: JCCR

Travelcon odstartuje už tento čtvrtek

Dopady pandemie covid-19 na cestovní ruch a výhledy pro restart tohoto tvrdě zasaženého odvětví ekonomiky. To jsou témata, která budou prostupovat celým pátým ročníkem konference cestovního ruchu Travelcon, která odstartuje už tento čtvrtek 15. dubna. Nenechte si...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Cyklobusy na trase Brno–Vídeň vyjedou již počtvrté

Čtvrtým rokem vyjedou letos na trase Brno–Vídeň cyklobusy svážející cyklisty z Brna a Židlochovic na místa česko-rakouského pohraničí, jako je třeba Hevlín, Znojmo nebo Mistelbach. Od dubna do října je v plánu vypravit jich podle zájmu zhruba deset....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovy Vary opraví další část Vřídelní kolonády

Karlovy Vary připravují další část rekonstrukce Vřídelní kolonády. Po opravě havarijních částí budovy a hlavně technologií jímání a zpracování vřídelní vody by se další etapa měla týkat zejména oprav hlavní budovy Vřídelní kolonády. Práce by měly začít...

Číst více