Velká cena cestovního ruchu 2010

Během doprovodného programu veletrhů GO a REGIONTOUR v Brně byli 13. ledna vyhlášeni vítězové prvního ročníku Velké ceny cestovního ruchu. Ocenění byla předána v kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický portál, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší cestovní kancelář a Nejlepší elektronický newsletter. Vyhlašovateli soutěže byly Veletrhy Brno a vydavatelství C.O.T. media.

Velká cena cestovního ruchu vznikla spojením dvou prestižních soutěží Náš kraj (vydavatelství C.O.T. media), a Grand Prix Regiontour (Veletrhy Brno) V minulosti byla soutěž otevřena pouze krajským úřadům, organizacím destinačního managementu, turistickým regionům, městům a obcím. Letos poprvé se do soutěžního klání zapojily i cestovní kanceláře.

„Již v uplynulých letech jsme se soutěží Náš kraj snažili přispět ke zviditelnění kvalitních propagačních a informačních materiálů vydávaných tuzemskými subjekty cestovního ruchu, respektive zdařilých turistických produktů. Nepřímo tak soutěž přispívala ke zlepšení kvality v této oblasti,“ vysvětlila jednatelka C.O.T. media Ing. Eva Frindtová. „Těší mě, že díky partnerství s Veletrhy Brno, spojením s Grand Prix Regiontour a vytvořením kategorií i pro cestovní kanceláře se soutěž posunula na ještě vyšší úroveň. Jsem přesvědčena, že se Velká cena cestovního ruchu může stát určitým etalonem kvality v oblasti cestovního ruchu v České republice,“ dodala.

„Naše původní soutěž Grand Prix Regiontour oceňovala vždy ty nejlepší turistické produkty prezentované na aktuálním veletrhu REGIONTOUR,“ říká Ing. Miloň Mlčák, manažer projektů GO a RE­GIONTOUR. A dodává: „Po navázání spolupráce s vydavatelstvím C. O. T. media je Velká cena cestovního ruchu koncipována jako celoroční projekt a v letošním roce jsme ji rozšířili o kategorii pro cestovní kanceláře. Prestiž soutěži dodává tradiční spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Asociací krajů České republiky, agenturou CzechTourism, Asociací cestovních kanceláří ČR a Aso­ciací českých cestovních kanceláří a agentur ČR.“

Ve čtyřech kategoriích, které hodnotila odborná porota, splňovalo podmínky zařazení do soutěže 63 přihlášek. V páté kategorii bylo odbornou, ale i širokou veřejností hodnoceno 55 cestovních kanceláří.

Text: -cot-

Foto: Petr Manuel Ulrych


Kategorie „Nejlepší jednotná kampaň“

Podmínkou pro zařazení do soutěže bylo zaslání souboru alespoň tří materiálů z balíčku jedné kampaně – např. katalog, plakát, mapa, DVD, venkovní reklama apod.

Ocenění předávali za Asociaci krajů České republiky Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje a Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno

1. místo – Olomoucký kraj – Kampaň zima 2010/2011

 

Cenu převzal Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje (vlevo)2. místo – Národní vinařské centrum

 

Cenu převzal Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu ČR3. místo – Jihomoravský kraj

 

Cenu převzal Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvojeSpeciální cena Asociace krajů – Statutární město Olomouc

 

Cenu převzali RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., náměstek primátora a Ing. Helena Pospíšilová, vedoucí odd. propagace a marketinguKategorie „Nejlepší turistický portál“

Porota hodnotila přehlednost, uživatelskou přívětivost, inovativní služby, množství informací, grafický vzhled, počet jazykových mutací atd. Ceny předávali Ing. Michal Janeba, náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch a Ing. Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C.O.T. media

1. místo – Krajský úřad Ústeckého kraje za portál www.branadocech.cz

 

 

Cenu převzal Bc. Radek Vonka, radní Ústeckého kraje

2. místo – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
za portál www.vychodni-morava.cz

 

Cenu převzal Ing. Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana Zlínského kraje

  

3. místo – Pražská informační služba za portál www.praguewelcome.cz

 

Cenu převzala PhDr. Jaroslava Nováková, ředitelka pro turistický ruch
a odborné činnosti

Speciální cena ministra pro místní rozvoj Jihomoravský kraj
za portál
www.jizni-morava.cz

 

 

Cenu převzala Ivana Lukášková, vedoucí odd. cestovního ruchu


Kategorie „Nejlepší turistický produkt“

Komise hodnotila nápaditost, využití infrastruktury cestovního ruchu, zapojení více služeb, oslovení cílových skupin a v neposlední řadě samotnou obchodovatelnost produktu. Ceny předávali Ing. Rostislav Vondruška, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a Ing.Tomáš Moravec, obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno

1. místo – Vysočina Tourism za produkt Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem

 

Ing. Tomáš Čihák, ředitel Vysočina Tourism a Ing. Jitka Mattyašovská, odborný pracovník marketingu

2. místo – ATIS za produkt Rekreace ROH
– dovolená v Tatrách jako tenkrát

 

Petr Krč, obchodní a produkční ředitel ATIS

Ing. Jana Vaňková, obchodní a marketingová ředitelka Léčebných lázní Jáchymov3. místo – Léčebné lázně Jáchymov – za produkt
VITAL týdny plné relaxace v lázních Jáchymov

Ing. Jana Vaňková, obchodní a marketingová ředitelka Léčebných lázní Jáchymov

 

Speciální cena společnosti Veletrhy Brno Městský úřad Jičín za produkt Rodinný průvodce Jičínem a okolím

Mgr. Alena Stillerová, referentka odboru kultury a cestovního ruchuKategorie „Nejlepší cestovní kancelář“

Nová kategorie Velké ceny cestovního ruchu. Přihlášeno bylo 55 cestovních kanceláří. Obchodní partneři i široká veřejnost hodnotili cestovní kanceláře ve třech kritériích: odborná úroveň pracovníků CK, přehlednost nabídky na webu, nejlepší tištěný katalog. Ocenění převzali z rukou Mgr. Zdeňka Kříže, místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR a Ing. Romana Škrabánka, prezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Vyhlášeno bylo pět cestovních kanceláří bez stanovení pořadí.

Exim Tours

 

China Tours

 

Cenu převzal RNDr. Miloš Podpěra, ředitel CK

Kovotour plus

 

Cenu převzali Jiří Kratochvíl, vedoucí webových projektů,
a Eva Filipová, výkonná ředitelka

Tourtrend

 

Cenu převzal Dan Meitner, jednatel společnosti

Školní zájezdy

 

Cenu převzala Mgr. Eva Kellner Fialová, vedoucí CK


Kategorie „Nejlepší elektronický newsletter“

Společnou kategorií pro regiony i cestovní kanceláře byl elektronický newsletter. Odborná porota hodnotila grafický vzhled, přehlednost, množství informací a celkové zpracování. V poslední vyhlášené kategorii ocenění předávali Ing. Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C.O.T. media a Ing. Miloň Mlčák, ředitel projektů společnosti Veletrhy Brno

1. místo – Statutární město Plzeň

 

Martina Chomátová, koordinátorka cestovního ruchu

2. místo – Statutární město Ostrava

 

Mgr. Jana Chlachulová, specialista marketingu ­investičních příležitostí a turismu

3. místo – Wellness Hotel Frymburk

 

PhDr. Judita Fischmannová, marketing & sales manager


Další ročník soutěže Velká cena cestovního ruchu
bude vyhlášen v červnu letošního roku.


Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: JCCR

Travelcon odstartuje už tento čtvrtek

Dopady pandemie covid-19 na cestovní ruch a výhledy pro restart tohoto tvrdě zasaženého odvětví ekonomiky. To jsou témata, která budou prostupovat celým pátým ročníkem konference cestovního ruchu Travelcon, která odstartuje už tento čtvrtek 15. dubna. Nenechte si...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Cyklobusy na trase Brno–Vídeň vyjedou již počtvrté

Čtvrtým rokem vyjedou letos na trase Brno–Vídeň cyklobusy svážející cyklisty z Brna a Židlochovic na místa česko-rakouského pohraničí, jako je třeba Hevlín, Znojmo nebo Mistelbach. Od dubna do října je v plánu vypravit jich podle zájmu zhruba deset....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovy Vary opraví další část Vřídelní kolonády

Karlovy Vary připravují další část rekonstrukce Vřídelní kolonády. Po opravě havarijních částí budovy a hlavně technologií jímání a zpracování vřídelní vody by se další etapa měla týkat zejména oprav hlavní budovy Vřídelní kolonády. Práce by měly začít...

Číst více