Turismus a ochrana přírody se vzájemně potřebují

Foto: AOPK ČR Foto: AOPK ČR

O vzájemném vztahu cestovního ruchu a ochrany životního prostředí jsme hovořili s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) Františkem Pelcem. Kdo by čekal apriorní negativní pohled na turisty vyrážející do tuzemských „luhů a hájů", bude zřejmě následujícími řádky překvapen.

František Pelc

Náplň činnosti AOPK sice vyplývá už z jejího názvu, přesto vás poprosím, zda byste stručně popsal, čemu se agentura věnuje.

Naším posláním je různými nástroji pečovat o přírodní a krajinné prostředí v České republice, resp. o oněch zhruba 15 procent území, které nám bylo zákonem svěřeno. Ve správě máme asi 800 zvláště chráněných území – od národních přírodních rezervací a památek po chráněné krajinné oblasti. Jen pro úplnost – v naší gesci nejsou národní parky. Pro všechna tato území zpracováváme plány péče, sledujeme, co v nich žije a roste a jak se příroda vyvíjí, a v neposlední řadě také podporujeme opatření, která vedou k zachování pestrosti přírody a krajiny a k zachování ekologické stability včetně tolik diskutovaného vodního režimu. A zapomenout nesmím ani na práci s veřejností, protože bez té to nejde – lidé musejí být informováni, co se v oblasti ochrany přírody a krajiny děje, proč je dobré přírodu chránit a kde jsou největší problémy.

Kromě aktivit zaměřených na profesionální i amatérské ochránce přírody sázíme čím dál více na práci s lidmi v terénu, tedy s turisty. Pro ně například stavíme naše Domy přírody, kterých máme v tuto chvíli devět, a menší informační střediska. Ročně jimi projdou statisíce lidí, kteří mají přímo na místě příležitost seznámit s vybranými přírodními fenomény. Budujeme také naučné stezky, kterých dnes máme asi devět desítek, zřizujeme vyhlídkové body, ptačí pozorovatelny a další návštěvnickou infrastrukturu. Při veškerém tomto konání se snažíme zohledňovat i aktuální trendy. Na dnešních informačních tabulích už nenajdete nekonečné seznamy latinských názvů rostlin a živočichů žijících v námi spravovaných územích, spíše se snažíme vyzdvihnout zajímavá fakta a dávat informace do souvislostí.

Vy už jste to naznačil, přesto se zeptám: jak se rýmují cestovní ruch a ochrana přírody? Mohou koexistovat, nebo jsou už z podstaty spíše v antagonistickém vztahu?

Turismus a ochrana přírody se vzájemně potřebují. Jsem si například jist, že bez cestovního ruchu by dnes neexistovala většina afrických rezervací. V každé zemi je to ale trochu jinak a některé národní parky či jiná chráněná území se v posledních letech potýkají s obrovskou návštěvností a s jejími negativními dopady. Já to ale beru tak, že turisté jsou naši klienti a my přes ně můžeme přenášet dál informace o jedinečnosti přírody a o tom, jak je o ni potřeba pečovat. Vítáme proto každého „normálního“ návštěvníka. Poslední dobou bohužel přibývá nepříjemných excesů, kdy někteří lidé do chráněných území vjíždějí auty, na čtyřkolkách apod. Nejspíš si neuvědomují, že nejenže poškozují přírodu, ale také ochuzují ostatní o zážitek z její návštěvy. Tam musejí přijít restrikce.

Je také fakt, že na určitých místech a v určitou dobu už bývá turistů příliš, což je nezdravé nejen pro přírodu, ale i pro ně samotné. Příkladem mohou být Adršpašsko-teplické skály nebo některá místa Českého ráje či Moravského krasu. Jedním z našich úkolů je proto návštěvnost určitým způsobem regulovat a veřejnost motivovat k výletům do méně frekventovaných, ale neméně krásných a zajímavých oblastí. K tomu slouží třeba naše iniciativa Snamidoprirody.cz. Ale se vší vážností musím říct, že v ochraně přírody a krajiny existuje řada mnohem vážnějších problémů než bodová koncentrace turistů na určitých místech.

Jaké novinky připravujete pro návštěvníky vámi spravovaných území?

V plánu máme výstavbu dalších Domů přírody, nejbližší zahájení stavby nás čeká v Českém krasu u Koněpruských jeskyní. Byli bychom rádi, kdyby se tato návštěvnická střediska, pro která jsme našli inspiraci v USA či ve Švédsku, nebo alespoň menší informační centra, postupně objevila ve všech chráněných krajinných oblastech. Pokračovat bude samozřejmě v budování a údržbě naučných stezek.

Pokud jde o další plány, rádi bychom dál rozvíjeli koncept návštěvnického pasu. Inspirovali jsme se v USA, kde obdobné pasy fungují už víc než dvacet let. My máme za sebou jednu sezonu a vidíme, že návštěvníci chráněných krajinných oblastí i národních parků mají o tento produkt zájem – někteří z nich stihli během jediného léta získat pět razítek, dorazili tedy do pěti středisek, která jsou do návštěvnického pasu zapojena. Chceme také pokračovat v iniciativě Snamidoprirody.cz, rádi bychom ji převedli do formy mobilní aplikace, aby lidem sloužila i v terénu. Budeme také pokračovat ve školení strážců přírody, aby byli návštěvníkům kvalifikovanými průvodci.

 

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Vysočina: Kraj rybníků, lesů a kouzelných zákoutí

Dělí Moravu od Čech, charakterizuje ji zvlněné krajina s nespočtem do dálky se táhnoucích kopců, smaragdových lesů, prostorných luk a pastvin. Zkrátka romantika, kam jen oko dohlédne, přesně taková je Vysočina. Inspirativní, přesto klidná, drsná i malebná. Rybníky...

Číst více

SOUTĚŽ o wellness POBYT pro dva v Karlovarském kraji

PRAVIDLA SOUTĚŽE: Doba konání soutěže: od 19. 9. 2021 do 3. 10. 2021 do 23:59 Podmínky vstupu do soutěže: Účastníkem v soutěži se stáváte zodpovězením na soutěžní otázku, resp. vyplněním formuláře a kliknutím na „To se mi líbí“ na facebookové stránce...

Číst více
Foto: Shutterstock.com, Vysočina Tourism, Koruna Vysočiny (montáž: COT group)

Vysočina Tourism povede Oľga Königová

Novou ředitelkou organizace destinačního managementu Vysočina Tourism se stane Oľga Königová, která ve funkci nahradí Tomáše Čiháka. Ten měl chod krajské DMO na starosti od roku 2009. Oľga Königová doposud stála v čele destinační společnosti Koruna...

Číst více