Tři roky s Garančním fondem cestovních kanceláří

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Tzv. Garanční fond cestovních kanceláří zahájil činnost 1. července 2018, a to dle úpravy zákona č. 159/1999 Sb. Tento fond je spravován Státním fondem podpory investic (SFPI) pod Ministerstvem pro míní rozvoj. Jak si tento fond vede a jak je vlastně spravován? Mají podnikatelé přehled, jak je čerpán a jak je nakládáno s vloženými financemi, které do něj cestovní kanceláře vložily v rámci ročních příspěvků?

V době jeho vzniku panovala velké řada otázek a nejasností ohledně fungování Garančního fondu (dále jen GF), konkrétně i nad jeho správou a zárukou při čerpání po úpadku cestovní kanceláře). Podnikatelé, resp. profesní asociace, které hájí jejich zájmy, chtěli znát informace o čerpání z nedostatku krytí pojištění záruky či bankovní záruky.

Vlnu diskuzí vyvolává GF i nyní, tedy po třech letech svého fungování. Podnikatelé o jeho fungování a vyplácení nemají moc velký přehled. Neexistuje zmocněný kontrolní orgán s podnikateli, kteří mohou dohlížet nad jeho čerpáním. Pravidelné schůzky pracovní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro GF nemusí být dostatečné.

Kolik v něm aktuálně je? Dle MMR v GF bylo k 4. červnu 2021 sdruženo 60 044 598,04 Kč, jelikož ke dni 3. března 2021 bylo bez vědomí podnikatelů vyčerpáno 1 632 635,- Kč za úpadek cestovní kanceláře, kde nestačil pojistný limit. Na pokutách vybralo MMR 38 000,-Kč. Hypoteticky je nyní možné, že pojistka nebude stačit u dalších dvou subjektů.

ACK ČR, která je mj. součástí pracovní skupiny, kde MMR informuje o stavu GF a o roční výši výběru na základě očekávaného vývoje tržeb, opakovaně MMR požádala o větší informovanost nad správou GF a o nastavení nějakého kontrolního mechanismu při potřebě vyplácet finance z GF.

V rámci posledního svolání této skupiny bylo také zásadní, jaká výše výběru bude stanovena pro rok 2022. Návrh, který musí být zveřejněn a odsouhlasen ve vyhlášce, bude pro cestovní kanceláře další finanční zásah v době, kdy jsou jedním z nejvíce zasaženým odvětvím pandemie covid-19.

Ačkoliv se obě asociace důrazně ohradily proti případnému výběru doplatku za letošní rok a požadovaly zachování 0% výběru i na rok 2022, a to z důvodu dopadů pandemie covid-19 na cestovní ruch, zvláště na cestovní kanceláře a agentury. Zachování nulové sazby však nebylo průchodné.

MMR navrhovalo poplatek do výše 0,05 % z plánovaných tržeb z důvodu jejich predikce vývoje na rok 2022. Zachování nulového příspěvku tak bylo zamítnuto. Kompromisně byla ze strany ACK ČR navržena výše 0,03 % pro doplnění GF a zajištění jeho stability. Tento návrh připraví MMR pro vyhlášku, která musí projít následným schválením. Informace o výši poplatku budou vyhlášeny vyhláškou opět na přelomu srpna či září.

Pevně věříme, že MMR podpoří tuto částku výběru, když už jsou cestovní kanceláře a cestovní agentury bez jakékoliv pomoci od října 2020. V oblasti incomingu o podpoře nelze ani hovořit.

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

AČCKA: Lidé si nechají proplatit zrušené zájezdy

Cestovní kanceláře (CK) podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) počítají s tím, že lidé, kteří vlastní poukaz za loni zrušený zájezd kvůli pandemii koronaviru a do 31. srpna ho neuplatní, o jeho vyplacení CK požádají. Ve využití poukazů...

Číst více
Zdroj: A.T.I.C. ČR

Zastav nečas! Informační centra a léto s ČT:D

Zapojte se s rodinou do letní prázdninové hry s Českou televizí! Do hry je letos zapojeno 117 turistických informačních center napříč celou Českou republikou. Cílem hry je podpořit výlety a cestování dětí po Česku.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: Zrušením hrazených testů utrpí turismus

Avizovaným zrušením bezplatných, resp. z veřejného zdravotního pojištění hrazených, testů na covid utrpí podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) turismus i návazné služby. Vláda tím dle výkonného viceprezidenta ČUCR Jaromíra Poláška dosáhne stavu uzávěry bez zavření provozů...

Číst více