Trh s cestovním pojištěním

Cestovní pojištění se stává neodmyslitelnou součástí cestovního ruchu, a to i přes skutečnost, že Evropský zdravotní průkaz by měl zabezpečit zdravotní péči v zahraničí hrazenou danou pojišťovnou tuzemskou.

Mnohdy se však stávají situace, že v zahraničí je vyžadována vysoká spoluúčast, případně je třeba vyřešit nepříjemnou situaci, kterou klasické zdravotní pojištění nekryje. Situace na trhu s cestovním pojištěním tak koresponduje s rostoucím zájmem o turismus jako takový. Jak je patrné z níže uvedeného grafu, tak roční pojistné za tzv. pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místo svého trvalého pobytu má i mezi roky 2017 a 2018 stále rostoucí trend. Již se nejedná o tak výrazný nárůst jako v roce 2017, ale i nárůst 4,55 % je stále značný.

Graf – Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování

Graf – Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování

Zdroj: vlastní zpracování autora z dat ČAP

Rok 2018 představoval rekordní nárůst i z pohledu vyplaceného pojistného plnění a vyřízených pojistných událostí. Zatímco v roce 2017 bylo vyplacené pojistné plnění ve výši téměř 778 milionů korun, v roce 2018 to bylo již téměř 874 milionů korun. Obdobná situace je i v případě vyřízených pojistných událostí. V roce 2017 bylo vyřešeno celkem 94 191 pojistných událostí a v roce 2018 již 106 306 pojistných událostí. Zajímavá skutečnost však je, že postupně klesá průměrná výše pojistného plnění na jednu pojistnou událost. Počet vyřízených pojistných událostí tedy roste rychleji, než vyplacené pojistné plnění. Klienti tak stále častěji využívají cestovní pojištění při řešení patřičných událostí (nutno upozornit, že v těchto údajích jsou zahrnuty nejen škody na zdraví, ale také majetku – např. v podobě ztráty zavazadel). Veškeré uvedené hodnoty pocházejí z výročních zpráv České asociace pojišťoven (ČAP).

Výše napsané se soustřeďuje na trh jako takový. Dále se zaměříme na situaci jednotlivých pojišťoven na trhu s cestovním pojištěním. Pokud budeme podíl na trhu v roce 2018 počítat jako podíl ročního pojistného a zaměříme se pouze na podíly na trhu nad 5 %, tak získáme následující výstup.

Tab.: Situace pojišťoven na trhu cestovního pojištění v ČR v letech 2015–2018

Název pojišťovny
(pouze vybrané pojišťovny) 
zkratka  Roky (pojistné v tis. Kč)   
2015 2016 2017 2018
Allianz pojišťovna Allianz 238 915 233 209 241 019 248 658
BNP Paribas Cardif pojišťovna Cardif 13 987 17 818 25 171 35 484
Colonnade Insurance Collonade 11 548 39 443
Česká pojišťovna ČP 215 580 242 337 265 670 359 563
Česká podnikatelská pojišťovna ČPP 18 594 18 338 25 330 37 016
ČSOB pojišťovna ČSOBP 202 505 227 204 266 714 302 380
Direct pojišťovna DIRECT 4 584 3 769 28 670 42 911
ERV Evropská pojišťovna ERV 381 942 376 813 500 842 603 621
Generali pojišťovna GP 92 822 102 440 104 318 109 641
Kooperativa pojišťovna KOOP 299 024 308 305 325 295 354 593
Komerční pojišťovna KP 67 687 72 484 79 524 86 235
Maxima pojišťovna MAXIMA 56 9 154 31 028 49 167
Pojišťovna VZP PVZP 157 294 156 724 158 263 170 806
Slavia pojišťovna SLAVIA 4 601 10 026 12 750 8 776
Uniqa pojišťovna UNIQA 188 620 200 957 230 155 172 975
Celkem za trh  1 934 863 2 018 453 2 334 847 2 441 057

Zdroj: vlastní zpracování autora z dat ČAP

Dlouhodobě nejvýznamnější podíl na trhu zastává ERV Evropská pojišťovna. Jedná se o jedinou specializovanou cestovní pojišťovnu v ČR, a proto je její postavení trochu netradiční. Druhý největší podíl na trhu s cestovním pojištěním (konkrétně ve výši 13,54 %) měla v roce 2018 Česká pojišťovna, následovaná Kooperativa pojišťovnou a ČSOB pojišťovnou. Méně než 10% podíl na trhu poté zastávala Allianz pojišťovna, pod 7 % poté UNIQA pojišťovna a následně Pojišťovna VZP. Kromě samotného podílu v roce 2018 je také zajímavé zaměřit se na výrazné změny tohoto podílu mezi roky 2017 a 2018. U šesti ze sedmi výše zmíněných pojišťoven byl zaznamenán v daném období růst procentního podílu na trhu. Nejvýraznější růst (35 %) byl zaznamenán u České pojišťovny. Jedná se o zajímavou skutečnost už jen z toho důvodu, že Česká pojišťovna patří dlouhodobě mezi druhou největší pojišťovnu z pohledu cestovního pojištění. Na straně druhé byl zaznamenán jeden propad, a to ve výši téměř 25 %. Tento propad podílu na trhu se týkal UNIQA pojišťovny. Detailní přehled (v abecedním pořadí) včetně situace v předcházejících letech je znázorněn v následující tabulce.

Cestovní pojištění je produktem, který je úzce spjat s cestováním jako takovým. Rok 2018 znamenal z pohledu celkového pojistného, vyplaceného pojistného plnění i počtu vyřešených událostí rok rekordní. Jak bude vypadat situace v roce 2019 a kdy tento růst bude korigován, je otázkou, na kterou prozatím neznáme odpovědi. Lze však předpokládat, že bude výrazně korelovat s vývojem turismu i hospodaření jednotlivých ekonomik.

Ing. Martin Petříček Ph.D.tajemník katedry hotelnictví pro anglický studijní program Vysoké školy hotelové v Praze
petricek@vsh.cz
 

Nejnovější články z rubriky Legislativa

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Soud potvrdil pokutu 8,3 milionu pro Booking.com

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 8,3 milionu korun, kterou rezervačnímu portálu Booking.com uložil v roce 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vyplývá to z rozsudku zveřejněného na elektronické úřední desce soudu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Novelu, která umožní regulovat sdílené ubytování, letos předloží MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje na novele, která umožní obcím regulovat sdílené ubytování typu Airbnb na jejich území, ale také jasně odliší příležitostný pronájem od hotelových apartmánů. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí ministerstva pro místní...

Číst více