SLM a SLL navrhly vládě opatření na pomoc lázním

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Na současnou situaci v lázeňství přirozeně reagují také oborové asociace, tedy Sdružení lázeňských míst (SLM) a Svaz léčebných lázní ČR (SLL). V uplynulých dnech se společným prohlášením obrátily na vládu a navrhly jí sérii kroků, které by měly pomoci situaci v lázeňství stabilizovat.

Za velkou příležitost považují SLL a SLM připravovaný „Národní plán obnovy“. Jsou názoru, že pokud by do něj bylo zařazeno léčebné lázeňství, bylo by možné realizovat opatření, jimiž by se tento sektor posunul a například v rámci preventivních programů pomáhal posilovat zdraví občanů, zlepšovat kvalitu života s dopadem na HDP a konkurenceschopnost země. České lázeňství má dlouhou tradici a hlavně úžasné zdravotní účinky díky jedinečným přírodním léčivým zdrojům v kombinaci s moderními terapeutickými postupy. Představitelé obou profesních svazů jsou názoru, že navrhovaná opatření v oblasti podpory klinického výzkumu, modernizace infrastruktury přírodních léčivých zdrojů, důrazu na ochranu lázeňských míst a v neposlední řadě i legislativní úprava nařízení souvisejících s lázeňstvím, které iniciativa specifikovala a poslala na Ministerstvo průmyslu a obchodu,  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  a  Ministerstvo  zdravotnictví,  pomohou  posunout  tento  segment  tak,  aby  se  stal součástí našich životů i v 21. století. SLM i SLL podle společné tiskové zprávy jednoznačně podporují aktivitu zakomponování komponenty léčebného lázeňství do Národního plánu obnovy. „Věříme, že naše prosby a výzvy naleznou svůj cíl a Ministerstvo zdravotnictví podpoří zařazení lázeňství do Národního plánu obnovy pod svou gescí,“ uvedli představitelé SLM a SLL.

Obě instituce usilují o zrychlené jednání o zařazení léčby postcovidového syndromu na indikační seznam diagnóz, které mohou být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Tento nový produkt by měl být co nejdříve nabídnut pacientům s následky po nemoci covid-19.  Tomuto tématu jsme se ostatně věnovali i my v našem rozhovoru s viceprezidentem SLL Martinem Plachým. Ten ostatně stejně jako obě instituce v prohlášení zaslaném vládě ve zmiňovaném interview volal po uvolnění lázeňské rehabilitační péče i pro samoplátce, pro které je např. léčba postcovidových komplikací dostupná právě v rámci samopláteckých léčebných programů.

Na prohlášení profesních svazů zareagovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která podle ČTK uvedla, že vyjádřila podporu pro začlenění lázeňství do Národního plánu obnovy a podporuje pobyty samoplátců v českých lázních.

SLM a SLL ve svém prohlášení zareagovaly také na zprávy o chystaném systému lázeňských voucherů pro zdravotníky, resp. příslušníky tzv. první linie (o těch jsme informovali ZDE). „Velmi rádi tyto osoby v lázních přivítáme s ohledem na to, že po roce boje s pandemií jsou velmi vyčerpaní, a to jak fyzicky, tak psychicky. Léčebné prostřední lázní (tzv. terapeutická krajina) je jistě vhodným nástrojem pro návrat psychické pohody a regeneraci těla. Lázeňské společnosti v našich lázeňských místech jsou připraveny i prostřednictvím Svazu léčebných lázní vytvořit speciální programy, které budou odpovídat specifickým požadavkům této klientely,“ uvedli představitelé SLM a SLL.

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Tři roky s Garančním fondem cestovních kanceláří

Tzv. Garanční fond cestovních kanceláří zahájil činnost 1. července 2018, a to dle úpravy zákona č. 159/1999 Sb. Tento fond je spravován Státním fondem podpory investic (SFPI) pod Ministerstvem pro míní rozvoj. Jak si tento fond vede...

Číst více
Zdroj: A.T.I.C. ČR

Zastav nečas! Informační centra a léto s ČT:D

Zapojte se s rodinou do letní prázdninové hry s Českou televizí! Do hry je letos zapojeno 117 turistických informačních center napříč celou Českou republikou. Cílem hry je podpořit výlety a cestování dětí po Česku.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: Zrušením hrazených testů utrpí turismus

Avizovaným zrušením bezplatných, resp. z veřejného zdravotního pojištění hrazených, testů na covid utrpí podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) turismus i návazné služby. Vláda tím dle výkonného viceprezidenta ČUCR Jaromíra Poláška dosáhne stavu uzávěry bez zavření provozů...

Číst více