Sledovali jsme živě: Travelcon 2019 – den první

Pavilon Z českobudějovického výstaviště bude dnes a zítra žít třetím ročníkem odborné konference cestovního ruchu Travelcon, kterou pořádá Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR). Leitmotivem příspěvků, s kterými do jihočeské metropole přijíždí 46 tuzemských i zahraničních řečníků, bude udržitelný cestovní ruch. Hlavním partnerem akce je agentura CzechTourism.

JCCR na letošním Travelconu očekává účast více než 350 manažerů, marketérů, podnikatelů v cestovním ruchu a dalších expertů na turismus z celé ČR. Další zájemci se mohou letos poprvé zúčastnit konference virtuálně, tedy sledovat živý přenos na internetu. Pokud jste nevyužili ani jedné z uvedených možnosti, můžete výběr toho nejzajímavějšího, co během konference zazní, najít v této naší on-line reportáži.

Společné foto účastníků 3. ročníku konference Travelcon

JCCR letošní event připravila s ambiciózní vizí – Travelcon se má stát „první plně udržitelnou konferencí v České republice, která je klimaticky neutrální, bezodpadová a netvoří negativní environmentální či společenské dopady na své okolí“. Recyklovatelný byl na konferenci i koberec…

Jaromír Polášek, ředitel JCCR

Téma udržitelnosti se propsalo i do programu konference – hovořil o něm ve svém úvodním příspěvku už ředitel JCCR Jaromír Polášek, který účastníky seznámil s vybranými statistikami cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Počty turistů přijíždějících do kraje utěšeně rostou, výzvou pro JCCR je ovšem zkracující se průměrná délka pobytu, extrémně vysoká návštěvnost vybraných míst i poměrně vysoká sezónnost cestovního ruchu. Polášek hovořil i o výsledcích behaviorálního průzkumu, který si JCCR nechala zpracovat. Průzkum potvrdil vysokou oblibu jižních Čech i spokojenost turistů v této části Česka. Na přetřes přišla rovněž Koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021+, na které JCCR právě začíná pracovat a která má řešit mimo jiné udržitelnost turismu, rovnoměrnější rozdělení turistů v regionu, aktivity v on-line prostoru, síťování či problematiku rozvoje turistické infrastruktury v kraji. Podrobně se Polášek věnoval i on-line aktivitám JCCR – řeč byla o spolupráci s influencery, o pozitivně se vyvíjejících ukazatelích sociálních sítí kraje, o novém e-shopu na webu kraje apod. Představeny byly i nově vydané propagační materiály kraje (věnované mj. klíčovém projektu Vltava).  

 

Dění v sále 1

GDPR po roce

Petra DolejšováV hlavním jednacím sále se pozornost záhy obrátila na problematiku GDPR, kolem kterého před rokem vrcholil humbuk. Byly obavy podnikatelů v cestovním ruchu oprávněné nebo nikoliv? Tuto otázku se pokusila zodpovědět Petra Dolejšová, advokátka a jednatelka AK eLegal. Hned v úvodu přítomným odhalila pár zběsilých čísel. Například, že za poslední rok se objevilo 6517 podnětů, přičemž sankcí za porušení GDPR padlo pouze 65. Největší pokuta za únik osobních údajů byla udělena společnosti Mall.cz ve výši 1,5 mil. korun. Dále Petra Dolejšová prozradila, jak se s ochranou osobních údajů poprat v cestovním ruchu, v čem je potřeba mít 100% pořádek a nad čím můžete přimhouřit oči. Připomněla také, které údaje jsou považovány za osobní a které naopak nikoliv či jaký je rozdíl mezi správcem a zpracovatelem těchto údajů. A to vše s důrazem na potřeby cestovních kanceláří. Jako hlavní pravidlo získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich předávání třetím stranám, jako jsou hotely nebo letecké společnosti, zdůraznila heslo: „Hlavně nebýt paranoidní a nebát se toho!“.

 

Co unese Český Krumlov?

O tom, co přinesl městu projekt nazvaný „UNES-CO“ se následně rozhovořili umělkyně Kateřina Šedá a místostarosta tohoto jihočeského města Josef Hermann. Ten vloni v létě proběhl povědomím téměř všech. Kateřina Šedá sice považuje Český Krumlov za nejkrásnější město, ale zároveň ho přirovnala k „brněnskému Bronxu“ a k vyloučené lokalitě. Proto se v projektu rozhodla vyloučenou lokalitou absurdně inspirovat. O co šlo? O provozování normálního života na plný úvazek za plat. Jedinou podmínkou bylo, provádět jej v centru města. Dokonce kvůli tomu založila fiktivní stejnojmenné firmě a mezinárodní organizaci pro normální život. Do města se nastěhovalo 15 rodin, které v něm po tři měsíce žily všední dny. Nesměly se věnovat žádným turistickým aktivitám, protože měly zjistit, proč se ve městě nedá žít a co je potřeba zlepšit. Původně se přihlásilo 1500 rodin, z nich bylo vybráno 25, ale část projekt již před jeho počátkem vzdala. Projekt se setkal s velmi výraznou kritikou na sociálních sítích, ale umělkyně jej považuje za vcelku úspěšný, i když se samozřejmě nepodařilo vše, tak jak bylo zamýšleno. Cílem projektu bylo ukázat cestu, jak se musí Český Krumlov změnit a co s tím mohou udělat i samotní občané. A to vše se objeví v připravované knize. Josef Hermann následně zdůraznil, že pro Český Krumlov je turistika klíčovým ekonomickým odvětvím, které město vzkřísilo. Finance z cestovního ruchu sloužily na rekonstrukce a obnovu města. Jeho význam je proto zřejmý a nelze se od něj odpoutat. Zároveň ale není možné popírat, že má i negativní dopady na město a jeho obyvatele, stejně jako na bezpečnost a pořádek. Centrum se proto velmi odcizilo místním obyvatelům. Město se proto rozhodlo učinit několik regulačních opatření, jako třeba omezení počtu zájezdových autobusů, omezení vjezdu do pěší zóny a mnoho dalších. Zároveň zintenzivní komunikaci s občany.

 

Udržitelný turismus

Xavier FontPřední expertka na oblast udržitelného rozvoje a nefinančního reportingu v České republice Sandra Feltham a odborník na udržitelný cestovní ruch Xavier Font se v první popolední prezentaci věnovali problematice udržitelného turismu. Zatímco prvního zmíněného řečníka mohli přítomní vidět naživo, toho druhého měli možnost slyšet skrze obrazovku. Dle Xaviera Fonta je udržitelný turismus je o vytváření lepšího prostředí jak pro lidi, kteří destinace navštěvují, ale stejně tak pro lidi, kteří v daném místě žijí. Takový typ turismu musí chránit centra měst a musí podporovat jeho obyvatele. Hlavním cílem nemůže být lákání co největšího množství turistů, ale spíše turisty „kvalitní“, tedy ty, kteří chtějí zemi vidět, dozvědět se o ní něco a mají o zemi a její kulturní i jiné dědictví zájem. Subjekty v cestovním ruchu, kteří věří v udržitelný turismus, se nemohou zaměřovat pouze na zisk. Stejně tak zmínil, že udržitelnosti v hotelnictví se dá dosáhnout nejen šetřením na spotřebě čisté vody či elektrické energie, což je poměrně náročné, ale třeba i spokojeností zaměstnanců, protože jejich nízká fluktuace je také výhodná. Společnosti, které pracují s udržitelností, mají navíc u zákazníků mnohem lepší pověst a třeba i hodnocení na takových portálech jako TripAdvisor. Být udržitelný již ale není konkurenční výhodou a významnou odlišností od konkurence, naopak je to již očekáváno téměř automaticky. Především pak od mladé generace cestovatelů. Pokud třeba zjistí, že udržitelní nejste, jsou schopni vás bojkotovat. Na to by měly firmy myslet.

 

DestinACE aneb jak učinit správná systémová rozhodnutí

Tadeja Jere Jakulin z University of Primorska, zastupující vedoucí Katedry obchodu a cestovního ruchu JČU Petr Štumpf a odborný asistent na Katedře obchodu a cestovního ruchu JČU Viktor VojtkoNásledující vystoupení v prvním sále se poté věnovalo systémové dynamice, která je v cestovním ruchu důležitá proto, aby bylo možné činit systémová rozhodnutí. Tématiku společně probrali rovnou tři speakři. Těmi byli Tadeja Jere Jakulin z University of Primorska, zastupující vedoucí Katedry obchodu a cestovního ruchu JČU Petr Štumpf a odborný asistent na Katedře obchodu a cestovního ruchu JČU Viktor Vojtko. Oba zmíněné pojmy s přízviskem systémové představují metodu, prostřednictvím které je možné pochopit složitost systému cestovního ruchu a vazeb mezi stakeholdery v destinaci. Ta je založena na počítačových simulacích a softwarech. Systémově dynamický model představuje významný nástroj pro podporu rozhodovacích procesů, krizového managementu destinace a strategického plánování rozvoje cestovního ruchu. Svět není lineární a všichni jsme součástí provázanosti prvků v systému. Systémové uvažovaní není lineární, ale cyklické. Všichni jsme totiž součástí kruhů, v nichž se vše opakuje. Z tohoto důvodu je potřeba pracovat se zpětnou vazbou, která nám řekne, jestli rozhodnutí, která jsme v minulosti učinili, budou dobrá i v budoucnosti. Cestovní ruch je možné chápat jako černou skříňku. Je to systém, u kterého známe pouze vstupy a výstupy, ale nevíme nic o tom, co se děje uvnitř. Jednotlivé subjekty v cestovním ruchu představují samostatné systémy, které jsou součástí větších systémů. A jejich společným cílem je propagace České republiky. Lineární myšlení představuje ideu, že více turistů znamená více přenocování, což v konečném důsledku představuje více příjmů z cestovního ruchu. Pokud tomu tak je, znamená to, že strategie funguje. Naopak systémové myšlení je mnohem složitější. Pokud budeme myslet systémově, můžeme říct, že s rostoucím množstvím turistům se může zvyšovat počet hotelů, což znamená, že turisté budou mít širší nabídky, z níž budou vybírat. Díky tomu budou spokojenější a budou se chtít do destinace vracet. Tak jako je tomu ale se vším, i systémové myšlení má jistá negativa – kupříkladu problém overtourismu, kdy se zase spokojenost turistů v destinaci snižuje. Modelové situace však mohou být i mnohem složitější, čemuž napomáhá možnost využít softwarové modelování.

 

Nejsou lidi

Na závěr prvního přednáškového dne v Sále 1 patřil problematice náboru nových zaměstnanců v době, kdy všichni vykřikují, že nejsou lidi. Tématu se věnovali hned 2 řečníci, kteří se na konferenci Travelcon objevili již v loňském roce. Těmi byli Branch Manager ve společnosti ManpowerGroup Martin ŠimonRastislav Tesár, Senior HR & Training Manager pro Českou a Slovenskou republiky ve společnosti McDonald´s. A na začátek zazněla celá řada aktuálních statistik popisujících současný stav trhu práce. V České republice je jedna z nejnižších hodnot nezaměstnanosti v rámci Evropské unie. A situace se v následujících měsících nebude nijak zásadně měnit. O kandidáty na danou pozici je proto se potřeba prát a jít s trhem co se týká finančního ohodnocení a nabízených bonusů. Je také potřeba zaujmout pasivní kandidáty, které když nevyhledáte a sami neoslovíte, tak oni to neudělají. I nadále však platí, že pro lidi jsou při hledání stále důležité hlavně peníze, bezpečnost, dovolení, kolektiv a flexibilní pracovní doba. To se dlouhodobě nemění, a to ani s nástupem nových generací. To dokazuje i průzkum, který odhalil, že až 36,2 % by okamžitě opustili místo v případě snížení platu a na 56 % zaměstnanců by změnilo práci, pokud by jim byl jinde nabídnut o 30 % vyšší plat. Je třeba hledat zaměstnance všemi dostupnými kanály. A je nutné myslet na to, že až když zaměstnanci mají dostatečné finanční ohodnocení, řeší další faktory, proč u dané firmy pracují. Lidé totiž jsou, ale je potřeba se o ně starat a pečovat. Je také třeba zaměstnancům naslouchat, jinak není možné zjistit jejich potřeby.

 

Dění v sále 2

Správné cílení reklamy

Richard Kovařík (Median)Na co musí pamatovat reklama zacílená na propagaci tuzemské dovolené? O tom přijel do Českých Budějovic hovořit Account Manager agentury Median Richard Kovařík. V úvodu představil nástroj MML-TGI, který tato agentura používá pro výzkum mediálního a lifestylového chování české populace, i některé výsledky, které přinesl. Řeč tedy byla o mediálním profilu Čechů plánujících dovolenou v Česku. Řeč byla třeba o tom, že víc než kdo jiný tráví dovolenou v tuzemsku rodiče s dětmi do 6 let. Účastníci DCR bývají v porovnání se zbytkem populace aktivnější, extrovertnější a svědomitější, mívají vyšší vzdělání a obvykle se rekrutují z větších měst. Navzdory obecné představě mívají i relativně vyšší příjmy. A jaká sledují média? Čtou časopisy, chodí do kina, v médiích ale věnují menší pozornost aktuálním tématům. Z on-line médiích sledují více Seznam, Google i Facebook. V porovnání s ostatními skupinami jezdí častěji na výlety, víc než ostatní jezdí na vlastní chaty a chalupy. Paradoxně tráví i více dnů u moře než ostatní skupiny. Z cizích zemí navštěvují nadprůměrně okolní země, při delších cestách pak Chorvatsko, Itálii a Řecko. Jen minimum z nich svěřuje organizaci svých tuzemských dovolených cestovním kancelářím, samostatnější jsou i v případě cest do zahraničí.  V druhé části prezentace představil Richard Kovařík produkt adMeter sloužící k vyhodnocování naplánovaných kampaní. Konkrétně to bylo ukázáno na kampani agentury CzechTourism „Česko – naše destinace“.

Vojtěch Prokeš (Behavio Labs)Behaviorální průzkum, o kterém v úvodu hovořil Jaromír Polášek, zpracovala pro JCCR agentura Behavio Labs. Jeho výsledky proto účastníkům představil zástupce této společnosti Vojtěch Prokeš. V úvodu ovšem představil některé zákonitosti spotřebního chování. Mimo jiné uvedl, že 95 % nákupních rozhodnutí je podvědomých. Zadavatelům kampaní proto Prokeš doporučil zkoumat podvědomé motivace jejich zákazníků a mj. zjišťovat, které asociace jejich značku posilují a které poškozují. Na to existují poměrně spolehlivé nástroje, které Behavio Labs používá při svých průzkumech, tedy i při tom, který hodnotil vnímání destinační značky JCCR. Tento výzkum ukázal, že 92 % lidí má z jižních Čech pozitivní emoci. Hlavním důvodem pro návštěvu tohoto koutu Česka je příroda. Ta spolu s dobrými cenami také nejvíce posiluje značku jižních Čech.

 

Šetrná turistika

Pavel Pichler (Travelbakers)Ústřední téma konference otevřel svým příspěvkem Pavel Pichler z platformy Travelbakers. Hovořil o tom, že dnešní turisté stále více utíkají před ruchem měst a zrychleným životním tempem. V reakci na tento trend vznikají tzv. pomalé destinace, v kterých najdou turisté především klid a pohodu. Přídomek „slow“ používá třeba Kostarika. Existuje také hnutí citta slow sdružující asi 40 měst světa, která staví na principech pomalého turismu. „V České republice zatím nikdo se značkou ‚slow destination‘ nikdo nepracuje,“ uvedl Pichler a dodal, že první vlaštovkou budou Orlické hory. Pavel Pichler ale apeloval i na zástupce ostatních regionů a měst, aby se snažili s takto zaměřenými produkty přicházet. 

Zdenka Nosková (Svaz venkovské turistiky a agroturistiky)S tématem šetrné turistiky jde ruku v ruce zcela přirozeně agroturistika, resp. venkovská turistika. Jenže o této branži u nás koluje řada mýtů a zkreslených představ, s čímž se snaží bojovat Svaz venkovské turistiky a agroturistiky. Jeho předsedkyně Zdenka Nosková účastníkům na svém vlastním životním příběhu ukázala, že podnikání v tomto oboru je sice složité, rozhodně se ale vyplatí s překážkami bojovat a nevzdat se. Řada překážek je totiž často jen v myslích provozovatelů. Klíčem k úspěchu mít kvalitní produkt a svědomitě se mu věnovat. Poskytovatel těchto služeb musí mít kladný vztah k lidem, musí mít jasně definovaný cíl a také odvahu jít neprošlapanými cestami i zdravou sebedůvěru. 

Jana Dolejšová (Offroadsafari)V další části konference se účastníci díky Janě Dolejšové, která pracuje coby marketingový stratég na volné noze), seznámili s projektem Offroadsafari. Ten začal jako bláznivý nápad dvou kamarádů s pochybnou šancí na úspěch, kteří chtěli rozjet podnikání na Mostecko a s turismem měli nulové zkušenosti. Připomeňme, že projekt provází účastníky vybranými lokalitami Mostecka (včetně hnědouhelných dolů), které se snaží ukázat jako atraktivní turistickou destinaci. Dolejšová ukázala, jak se tento cíl daří průběžně plnit. Nebála se ale ukázat i přešlapy, kterých se autoři projektu dopustili:

  • Provozovatelé na počátku neměli žádnou vizi a strategii, což se negativně promítalo do fungování projektu.
  • Největším „failem“ byl podle Dolejšové samotný název projektu, který byl pro řadu účastníků zavádějící. Rebranding by v současné době byl ale nákladný a složitý a provozovatelé přemýšlejí, kudy se dál vydat.
  • Autoři projektu se museli potýkat třeba i s nekvalitními vizuály používanými v komunikaci.
  • Potíž byla i s chybějícími „highlighty“ regionu.
  • Podceněna byla síla recenzí – autoři projektu si o uživatelská hodnocení báli říkat
  • Chyby udělali provozovatelé Offroadsafari i při práci s influencery.

Veškeré tyto faily se nyní snaží provozovatelé projektu napravit, v čemž jim významně pomáhá i jejich vztah ke klientům, ke kterým se chovají jako k hostům.

Olga Žampová (Slavonická renesanční)S cílem posílit vztah obyvatel k jejich kraji vznikl v 90. letech projekt Graselovy stezky. Ten rovněž splňuje parametry šetrné turistiky, resp. projektu udržitelného cestovního ruchu. Rozvíjí jej obecně prospěšná společnost Slavonická renesanční, kterou na konferenci zastupovala její ředitelka Olga Žampová. Ta hovořila mimo jiné o tom, jak jsou do projektu coby průvodci zapojeni místní obyvatelé a jak neotřele seznamují návštěvníky s historií a současností tohoto příhraničního regionu, resp. jak společnost přispívá k rozvoji oblasti.

 

Domestikace turistů

Soňa Machová (CzechTourism)Jací turisté jezdí do jižních Čech? Kde je potenciál? Na koho bychom se měli zaměřit? Odpovědi na tyto a další otázky mohli účastníci konference najít v přednášce Soni Machové, vedoucí oddělení marketingového výzkumu agentury CzechTourism. Machová vyšla z výsledků sestavy návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení zpracované v nástorji Power BI. Podrobně se s nimi budete moci již příští týden seznámit na stránkách agentury CzechTourism, případně již nyní na tomto odkazu. Další část prezentace postavila Soňa Machová na výsledcích Trackingu domácího a příjezdového cestovního ruchu. S těmi se můžete podrobněji seznámit zde. V závěru přednášky seznámila Machová účastníky s vybranými cestovatelskými zvyklostmi izraelských turistů. V tomto případě vyšla z výsledků výzkumu NMS Market Research pro agenturu CzechTourism, které v podrobné podobě najdete zde.

Jan Opatrný (IncoCzech Travel Prague)V příspěvku Soni Machové mimo jiné zaznělo, že počtem přenocování jsou v Jihočeském kraji na prvním místě Němci. Jaká jsou ale specifika této skupiny turistů? O tom ve své prezentaci hovořil tradiční účastník Travelconu Jan Opatrný z incomingové agentury IncoCzech Travel Prague. Návštěvnost německých turistů podle něj dosáhla svého vrcholu, přibývat jich v jižních Čechách nejspíš nebude. Budou ale přijíždět stále. Díky mnoha společným historickým a kulturním vazbám vědí, co mohou od Česka očekávat, mnohdy však jejich očekávání zůstávají nenaplněna. Zejména pokud jde o pohostinnost, ochotu pomoci, empatii apod. Zarážející je také fakt, že i v místech, kde tvoří němečtí turisté většinovou skupinu, narážejí na jazykovou bariéru. Situace se však podle Opatrného zlepšuje, byť pomalu.

Ondřej Špaček (CE-Traffic)Pravidelným účastníkem konference je také Ondřej Špaček, Senior Manager pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu společnosti CE-Traffic. Stejně jako loni přivezl do Českých Budějovic čerstvá statistická data. Například ta týkající se přínosů cestovního ruchu pro národní hospodářství. Přínosy cestovního ruchu pro veřejné rozpočty v roce 2018 jsou podle Špačka odhadovány na 120 mld. Kč, podíl turismu na HDP je minimálně 5 procent, podíl na příjmech státního rozpočtu asi 7 procent. Smutné je, že do podpory cestovního ruchu se vrací jen asi 1,5 mld. Kč. Ke zlepšení situace cestovního ruchu je třeba rozvíjet destinační management coby dlouhodobý nástroj rozvoje regionů. Dále se pak Ondřej Špaček věnoval aktuálním výsledkům návštěvnosti Jihočeského kraje v roce 2018, které byly postaveny na analýze zbytkových mobilních dat společnosti T-Mobile. Kromě jiné zaznělo, že v loňském roce kraj navštívilo téměř 3 mil. turistů, kteří zde strávili víc jak 13,5 mil. turistodnů. Dále do kraje zavítalo víc jak 3,5 mil. návštěvníků. Celkem se v kraji objevilo víc jak 6,4 mil. turistů a výletníků, počet jimi realizovaných návštěvodnů přesáhnul 23 mil., tedy asi o 3 mil. víc než v roce 2015. I Ondřej Špaček potvrdil, že návštěvnost kraje je vysoce sezonní, byť má region potenciál pro rozvíjení celoroční návštěvnosti. Do kraje nejvíce míří Němci a Rakušané, z tuzemska pak obyvatelé Prahy a Středočeského kraje. Z turistických oblastí na území kraje jsou turisty nejvíce navštěvovány Toulava (ležící částečně i na území Středočeského kraje) a Českobudějovicko-Hlubocko.

 

Doprava

Dieter Pammer (Jihočeské letiště České Budějovice)Poslední část jednání prvního dne v sálu 2 byla věnována problematice dopravy. Jako první vystoupil Dieter Pammer, vedoucí leteckého marketingu a cestovního ruchu Jihočeského letiště České Budějovice. Tento vzdušný přístav by se měl v příštím roce stát šestým mezinárodním letištěm na území České republiky schopným na pravidelných i charterových letech odbavovat letadla velikosti Boeingu 737 či Airbusu A320. Pammer hovořil o tom, co tu bude znamenat pro cestovní ruch v regionu. Mezi výhodami letiště zmínil Pammer mj. blízkost k několika UNESCO památkám, dostatečnou kapacitu, nízké letištní poplatky apod.

Jakub Geršl (GoDrive)Projekt sdílení automobilů s názvem GoDrive pak účastníkům představil jeden z jeho autorů Jakub Geršl. Na problematiku ovšem nahlédl ze širšího úhlu a popsal aktuální situaci na carsharingovém trhu. Funguje řada B2C i C2C projektů, jejichž společným rysem jsou mobilní aplikace. Loni spuštěný projekt GoDrive, který funguje v Českých Budějovicích, se řadí k B2C projektům. Ve flotile má aktuálně 7 vozidel. Pro turisty představuje jednoduchou alternativu, díky které mohou procestovat jižní Čechy. V budoucnu by se měl projekt rozšířit i do dalších měst (formou franšízy) a flotilu doplnit o elektromobily.

Ondřej Bumbálek (Regiojet/Student Agency)

O tom, jaké marketingové výzvy s sebou nese otevírání nové přepravní linky, hovořil Ondřej Bumbálek, marketingový ředitel Regiojet/Student Agency. Nešlo v žádnou nudnou prezentaci firmy, ale o nadzvednutí pokličky nad hrncem, v kterém se vaří marketing této společnosti. Jednou z konkrétních výzev je rebranding firmy, resp. snaha více odlišit značky Regiojet a Student Agency. Druhou výzvou firmy je databáze fotografií používaných v marketingové komunikace – akcent je kladen na jejich autentičnost s důrazem na lokálnost. Na třetím místě zazněla stálost provozních rozhodnutí (rušení nedávno avizovaných nových linek apod.). Čtvrtou výzvou jsou názvy měst – i u společnosti této velikosti a takového jména se mohou na autobusech objevit polepy s chybami v názvech měst. Pátá výzva: oboustranná páska. Ano, čtete správně, i věci typu špatně držící oboustranné lepicí pásky, kterou je nutné upevňovat jízdní řády v drážních budovách, komplikují firmě život…

 

Workshopy

Vedle přednášek byly pro menší skupiny zájemců připraveny i tematické workshopy. Čtvrteční je zaměřen na tvorbu a testování produktů cestovního ruchu a účastníky jím provede Pavel Pichler z Travelbakers. V pátek budou moci účastníci využití poradenství Martina Šimona z personální agentury Manpower, od Tomáše Kadlece (Českobudějovicko-Hlubocko) načerpat informace o možnostech konkrétní spolupráce s influencery a díky Vojenu Smíškovi (Lipno Servis) poodhalit tajemství tzv. zavazadlové strategie.

 

Zítra odstartuje Travelfest 2019

Třetím ročníkem bude letos pokračovat také nejvýznamnější jihočeský veletrh cestovního ruchu s názvem Travelfest a podtitulem Travel ♥ Gastro. Probíhat bude od pátku do neděle a odehraje se v prostorách a okolí pavilonů T1, T2 a Z výstaviště v Českých Budějovicích.

Foto: -gak- a -pmu-

Čtěte také: Sledovali jsme živě: Travelcon 2019 – den druhý

foto
Petr Manuel UlrychC.O.T. media
šéfredaktor časopisu COT a portálu iCOT.cz
petr.ulrych@cot.cz
 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Nahlédnutí do Rakouska

V závěrečném díle našeho miniseriálu o přeshraničních stezkách k našim sousedům se podíváme do Rakouska. Podmínky vstupu k našim jižním sousedům jsou obdobné jako do Polska. Ke vstupu je potřeba mít potvrzení o očkování, testu, případně prodělaném covidu. A pak už...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Bavorský les: Nenocujte v chráněné přírodě

V německém národním parku Bavorský les, který sousedí se Šumavou, se v poslední době zvýšil počet lidí, kteří nocují na zakázaných místech chráněného území. Podobný trend pozorují i zástupci Národního parku Šumava na české straně. Za nocování...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Chvilka na Slovensku, ale jen pro očkované

Slovensko má z našich sousedů nejpřísnější podmínky vstupu. Kdo nemá ukončené očkování proti covidu, musí – až na vyložené výjimky – nastoupit do desetidenní karantény. Následující tipy na jednodenní výlety tak využijete tehdy, pokud jste druhou...

Číst více