Satelitní účet cestovního ruchu za rok 2018

Cestovní ruch v roce 2018 tvořil 2,9 % HDP České republiky a pracovalo v něm necelých 241 000 osob. Celková spotřeba vnitřního cestovního ruchu na území České republiky ve stejném roce dosáhla hodnoty 295 mld. Kč. Vyplývá to z aktuálních dat Satelitního účtu cestovního ruchu (TSA), které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Spotřeba návštěvníků podle struktury

Celková spotřeba vnitřního cestovního ruchu je souhrnným ukazatelem poptávky všech návštěvníků, kteří tráví svou dovolenou v Česku. Vyjadřuje celkový objem výdajů za cestovní ruch v národním hospodářství (tj. všechny výdaje realizované za účelem cestovního ruchu v České republice). V roce 2018 dosáhla hodnoty 294,7 mld. Kč, což bylo v meziročním srovnání o 0,8 % více. Zároveň jde o nejlepší výsledek od začátku sledování v roce 2003.

Graf 1 – Spotřeba vnitřního cestovního ruchu podle typu návštěvníka

Graf 1 – Spotřeba vnitřního cestovního ruchu podle typu návštěvníka

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky tvořil více než 57 % (168,5 mld. Kč). Zbývající dvě pětiny finančních prostředků generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu (126,2 mld. Kč). Ve struktuře spotřeby vnitřního cestovního ruchu převládaly v roce 2018 podobně jako v ostatních letech výdaje na zboží (27 %). Sem patří potraviny a nápoje zakoupené v obchodech, tabákové výrobky, oděvy a oblečení, oblíbeným sortimentem zůstalo i sklo, výrobky ze skla, keramika, porcelán a nezřídka luxusní zboží. Zahrnuty jsou v této kategorii rovněž útraty za pohonné hmoty.

Českou republiku v roce 2018 navštívilo 36,3 milionu cizinců, kteří obdivují především naše památky a přírodu, ale rádi přijíždějí i za kulturními či gastronomickými zážitky nebo za kongresovou turistikou. Nejvíce peněz vydají nocující turisté, kteří u nás v průměru denně utratí přes 2 000 Kč. Nelze však pominout, že tři z pěti osob přijely do Česka jen na jeden den. Naopak čeští občané realizovali téměř 86 milionů cest v tuzemsku a 13 mi­lionů cest do zahraničí.

Graf 2 – Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu podle odvětví v roce 2018

Graf 2 – Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu podle odvětví v roce 2018

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Význam cestovního ruchu pro českou ekonomiku

S rostoucím počtem zahraničních i domácích návštěvníků se zvyšuje význam cestovního ruchu pro české hospodářství. Hrubá přidaná hodnota v tomto sektoru činila 132 mld. Kč, přičemž 74 % z toho připadlo na odvětví charakteristická pro cestovní ruch. Především služby ubytovacích zařízení, pohostinství, odvětví osobní dopravy, cestovní kanceláře, kulturní, sportovní a jiné rekreační služby.

Tab.: Hlavní makroekonomické ukazatele cestovního ruchu v České republice

Ukazatel 2005 2010 2015 2018
Počet zaměstnaných osob v CR 236 682 235 569 229 197 240 591
Podíl CR na zaměstnanosti (%) 4,74 4,66 4,42 4,44
Spotřeba vnitřního CR (mil. Kč) 235 449 214 016 250 107 294 698
HPH CR (mil. Kč) 81 683 87 362 109 976 131 959
Podíl CR na HPH (v %) 3,05 2,56 2,68 2,75
Daně CR (mil. Kč) 17 396 12 891 16 421 20 622
HDP CR (mil. Kč) 99 079 100 253 126 397 152 581
Podíl CR na HDP (v %) 3,32 2,65 2,77 2,86

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

V roce 2018 zaměstnával cestovní ruch 240 600 osob, což bylo meziročně o 0,7 % více. Zaměstnanci tvořili 82 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 18 %. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,4 %. V turismu tedy pracoval každý dvaadvacátý Čech.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

SOUTĚŽ o wellness POBYT pro dva v Karlovarském kraji

PRAVIDLA SOUTĚŽE: Doba konání soutěže: od 19. 9. 2021 do 3. 10. 2021 do 23:59 Podmínky vstupu do soutěže: Účastníkem v soutěži se stáváte zodpovězením na soutěžní otázku, resp. vyplněním formuláře a kliknutím na „To se mi líbí“ na facebookové stránce...

Číst více
Foto: Shutterstock.com, Vysočina Tourism, Koruna Vysočiny (montáž: COT group)

Vysočina Tourism povede Oľga Königová

Novou ředitelkou organizace destinačního managementu Vysočina Tourism se stane Oľga Königová, která ve funkci nahradí Tomáše Čiháka. Ten měl chod krajské DMO na starosti od roku 2009. Oľga Königová doposud stála v čele destinační společnosti Koruna...

Číst více
Foto: Gorics / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje získaly lázně i terénní stezky

Absolutními vítězi loňského a letošního ročníku Cen cestovního ruchu Olomouckého kraje jsou Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové na Jesenicku a Hanácká stezka na Prostějovsku, což jsou terénní stezky pro jízdní kola. Výsledky Cen cestovního ruchu Olomouckého kraje...

Číst více