Satelitní účet cestovního ruchu nově ve veřejné databázi ČSÚ

Veřejná databáze (VDB) patří již několik let mezi nejmodernější výstupní nástroje Českého statistického úřadu. Představuje ucelený, metodicky jednotný informační systém, určený pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Nově zde uživatelé mohou najít také vybrané tabulky a data systému satelitního účtu cestovního ruchu.

Veřejná databáze ČSÚ – brána do světa statistických informací

VDB umožňuje především pohodlný přístup ke statistickým údajům ČSÚ a k metodickým popisům, které jednotlivé údaje doprovázejí. K veškerým uloženým datům je možné přistupovat z jednoho místa přes internetový prohlížeč, a není tak nutné shánět množství publikací nebo procházet mnoho různých míst na Internetu ČSÚ.

Obr. 1 – Domovská stránka Veřejné databáze ČSÚ

Obr. 1 – Domovská stránka Veřejné databáze ČSÚ
 

Kromě statistických dat obsahuje zmiňovaná databáze také odpovídající metainformace, které zveřejňované údaje identifikují, zejména z hlediska věcného, prostorového a časového zařazení. Tímto způsobem VDB umožňuje správné pochopení a interpretaci statistických hodnot, a pokládá tak základ i pro korektní práci se statistickými daty. Uživatel má přímo k dispozici informaci, zda se dívá na výsledky odborných odhadů, nebo na výsledky nějakého šetření, na výsledky semidefinitivní, či revidované apod. VDB nabízí vedle tabulek také grafické výstupy ve formě grafů a map.

Dále VDB nabízí i „Vlastní výběr“ dat, souhrnné informace o vybraném území, ukládání uživatelských nastavení (výstupů), výstupy ve formátu XML a mnohé další nástroje pro ještě pohodlnější práci s daty a metadaty pro diferencované skupiny uživatelů.
 

Obr. 2 Ukázka dat satelitního účtu cestovního ruchu

Obr. 2 Ukázka dat satelitního účtu cestovního ruchu
 

Celá stránka je založená na technologii JSF a IceFaces. Zároveň se zde používá java­scriptová technologie jQuery s jejími pluginy. Úplná funkčnost webové aplikace VDB je garantována pro prohlížeče Internet Explorer verze 9 a výše a Mozilla (Firefox 30 a výše). Aplikace je též testována v prohlížeči Opera 10 a Chrome. Kromě českého jazyka jsou všechny výstupy funkční také v angličtině.

Výstupy a data TSA

V současné době jsou výstupy satelitního účtu cestovního ruchu rozděleny na dvě části. První z nich představují základní tabulky systému poskytující informace především o poptávce a nabídce v cestovním ruchu. Druhá část se věnuje zaměstnanosti a významu cestovního ruchu na trhu práce.

Konkrétně je uživatelům umožněno pracovat s následujícími tabulkami: Spotřeba (výdaje) podle typu cestovního ruchu a kategorie návštěvníků, Hlavní ukazatele národního hospodářství a cestovního ruchu v ČR, Počet cest a přenocování podle typu cestovního ruchu a kategorie návštěvníků, Počet pracovních míst a zaměstnaných osob v cestovním ruchu v ČR podle odvětví či Souhrnné ukazatele zaměstnanosti v cestovním ruchu. Všechny ukazatele jsou publikovány na národní úrovni a pokrývají referenční období let 2003 až 2017.

Veřejná databáze ČSÚ: https://vdb.czso.cz

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Online vstupenky na jednom místě?

Přesnější statistiky cestovního ruchu i jednodušší nákup vstupenek. To jsou velké digitální novinky, které chystají Ministerstvo pro místní rozvoj a agentura CzechTourism. Projekt eTurista usnadní práci poskytovatelům ubytování i obcím a navíc přinese co nejpřesnější informace o tom, co se...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Turismus v Praze je na dně, miliardové ztráty ničí celé odvětví

Cestovní ruch v Praze je na dně. Ztráty jdou do miliard a dále narůstají. Restrikce stále přetrvávají, bez urychleného a účinného řešení existenční krize turismu v hlavním městě lze v brzké době očekávat dramatický dopad na celou Českou republiku a její...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Praha si i v době krize polepšila v konkurenci kongresových destinací

Slovinský magazín Kongres letos už podesáté hodnotil mezinárodní kongresové destinace na základě setu 75 odlišných kritérií. Praha v letošním roce získala 4,68 bodu z 5 možných, a obhájila tak své prvenství v regionu tzv. Nové Evropy. V celkovém žebříčku XL...

Číst více