Regionální satelitní účet cestovního ruchu

Odvětví cestovního ruchu v roce 2018 na národní úrovni reprezentovalo 2,9 % hrubého domácího produktu českého hospodářství a zaměstnávalo 240 600 osob. Třetinou se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha. Klíčovým oborem zůstává turismus také pro Karlovarský kraj. Oba regiony však zároveň mohou být nejvíce zasaženy krizí sektoru v souvislosti s nemocí COVID-19.

V roce 2018 činil celkový objem výdajů za cestovní ruch na našem území 294,7 mld. Kč a hrubá přidaná hodnota sektoru dosáhla 132 mld. Kč. Z pozitivního vývoje profitovaly všechny kraje České republiky. Regionálně z cestovního ruchu nejvíce získala Praha. Z hlediska přidané hodnoty se v absolutním vyjádření jednalo o 46 mld. Kč. Turismus zároveň na území hlavního města dával práci 74 000 osob.

Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu prodle regionů v ČR V roce 2018

Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu prodle regionů v ČR V roce 2018

V roce 2018 se Praha podílela 31 % na zaměstnanosti a 35 % na celkové hrubé přidané hodnotě v odvětví. S odstupem následoval kraj Jihomoravský a Středočeský. Význam Prahy pro makroekonomické ukazatele českého turismu se přitom postupně zvyšoval. Od roku 2015 vzrostl její podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty v cestovním ruchu o 1,1 procentního bodu.

Význam pro ekonomiku krajů

Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů lze vyjádřit i podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy přímo v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský kraj, kde v roce 2018 cestovní ruch tvořil 5,6 % regionální hrubé přidané hodnoty (4,8 miliardy korun). Nad českým průměrem se nacházela také Praha (3,7 %) a Jihočeský kraj (2,9 %).

Tab.: HPH a zaměstnanost v cestovním ruchu v ČR podle regionů NUTS2 (2018)

Území Hrubá přidaná hodnota CR (mil. Kč) Podíl na celkové HPH regionu Počet zaměstnaných osob v CR Podíl na celkové zaměstnanosti regionu
ČESKÁ REPUBLIKA 131 959 2,8 % 240 591 4,4 %
Praha 46 021 3,7 % 73 942 7,7 %
Střední Čechy 12 394 2,2 % 20 674 3,3 %
Jihozápad 12 559 2,6 % 22 750 3,8 %
Severozápad 10 514 3,0 % 22 406 4,4 %
Severovýchod 13 513 2,4 % 26 361 3,7 %
Jihovýchod 17 628 2,5 % 35 332 4,1 %
Střední Morava 9 692 2,2 % 19 971 3,3 %
Moravskoslezsko 9 637 2,1 % 19 156 3,4 %

NUTS 2 = vyjadřuje regiony soudržnosti, tj. celkem 8 sdružených krajů;
Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Z pohledu zaměstnanosti byly nejintenzivnější hodnoty zaznamenány opět pro Karlovarský kraj a hlavní město Prahu. V Karlovarském kraji přímo v turismu pracovalo 11 200 osob, což představovalo podíl 8,0 % na zaměstnanosti v kraji. Vyšší objem lidské práce zde typicky souvisí i s převážně lázeňskými službami. V Praze cestovní ruch zaměstnával 7,7 % osob. V obou regionech působil v oboru zhruba každý třináctý pracující, a tak případná krize odvětví může silně dopadnout právě zde. Scházet bude především korporátní klientela, účastníci kongresů a konferencí a dostatek zahraničních návštěvníků, který by tlak na propouštění či ukončení podnikání zmírnil.

Text a infografika: -ČSÚ-

 

Více informací publikovaných vůbec poprvé v podrobném regionálním členění naleznete na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde:
www.czso.cz/csu/czso/rtsa_cr

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více