Regionální satelitní účet cestovního ruchu

Odvětví cestovního ruchu v roce 2018 na národní úrovni reprezentovalo 2,9 % hrubého domácího produktu českého hospodářství a zaměstnávalo 240 600 osob. Třetinou se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha. Klíčovým oborem zůstává turismus také pro Karlovarský kraj. Oba regiony však zároveň mohou být nejvíce zasaženy krizí sektoru v souvislosti s nemocí COVID-19.

V roce 2018 činil celkový objem výdajů za cestovní ruch na našem území 294,7 mld. Kč a hrubá přidaná hodnota sektoru dosáhla 132 mld. Kč. Z pozitivního vývoje profitovaly všechny kraje České republiky. Regionálně z cestovního ruchu nejvíce získala Praha. Z hlediska přidané hodnoty se v absolutním vyjádření jednalo o 46 mld. Kč. Turismus zároveň na území hlavního města dával práci 74 000 osob.

Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu prodle regionů v ČR V roce 2018

Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu prodle regionů v ČR V roce 2018

V roce 2018 se Praha podílela 31 % na zaměstnanosti a 35 % na celkové hrubé přidané hodnotě v odvětví. S odstupem následoval kraj Jihomoravský a Středočeský. Význam Prahy pro makroekonomické ukazatele českého turismu se přitom postupně zvyšoval. Od roku 2015 vzrostl její podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty v cestovním ruchu o 1,1 procentního bodu.

Význam pro ekonomiku krajů

Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů lze vyjádřit i podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy přímo v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský kraj, kde v roce 2018 cestovní ruch tvořil 5,6 % regionální hrubé přidané hodnoty (4,8 miliardy korun). Nad českým průměrem se nacházela také Praha (3,7 %) a Jihočeský kraj (2,9 %).

Tab.: HPH a zaměstnanost v cestovním ruchu v ČR podle regionů NUTS2 (2018)

Území Hrubá přidaná hodnota CR (mil. Kč) Podíl na celkové HPH regionu Počet zaměstnaných osob v CR Podíl na celkové zaměstnanosti regionu
ČESKÁ REPUBLIKA 131 959 2,8 % 240 591 4,4 %
Praha 46 021 3,7 % 73 942 7,7 %
Střední Čechy 12 394 2,2 % 20 674 3,3 %
Jihozápad 12 559 2,6 % 22 750 3,8 %
Severozápad 10 514 3,0 % 22 406 4,4 %
Severovýchod 13 513 2,4 % 26 361 3,7 %
Jihovýchod 17 628 2,5 % 35 332 4,1 %
Střední Morava 9 692 2,2 % 19 971 3,3 %
Moravskoslezsko 9 637 2,1 % 19 156 3,4 %

NUTS 2 = vyjadřuje regiony soudržnosti, tj. celkem 8 sdružených krajů;
Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Z pohledu zaměstnanosti byly nejintenzivnější hodnoty zaznamenány opět pro Karlovarský kraj a hlavní město Prahu. V Karlovarském kraji přímo v turismu pracovalo 11 200 osob, což představovalo podíl 8,0 % na zaměstnanosti v kraji. Vyšší objem lidské práce zde typicky souvisí i s převážně lázeňskými službami. V Praze cestovní ruch zaměstnával 7,7 % osob. V obou regionech působil v oboru zhruba každý třináctý pracující, a tak případná krize odvětví může silně dopadnout právě zde. Scházet bude především korporátní klientela, účastníci kongresů a konferencí a dostatek zahraničních návštěvníků, který by tlak na propouštění či ukončení podnikání zmírnil.

Text a infografika: -ČSÚ-

 

Více informací publikovaných vůbec poprvé v podrobném regionálním členění naleznete na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde:
www.czso.cz/csu/czso/rtsa_cr

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

SOUTĚŽ o wellness POBYT pro dva v Karlovarském kraji

PRAVIDLA SOUTĚŽE: Doba konání soutěže: od 19. 9. 2021 do 3. 10. 2021 do 23:59 Podmínky vstupu do soutěže: Účastníkem v soutěži se stáváte zodpovězením na soutěžní otázku, resp. vyplněním formuláře a kliknutím na „To se mi líbí“ na facebookové stránce...

Číst více
Foto: Shutterstock.com, Vysočina Tourism, Koruna Vysočiny (montáž: COT group)

Vysočina Tourism povede Oľga Königová

Novou ředitelkou organizace destinačního managementu Vysočina Tourism se stane Oľga Königová, která ve funkci nahradí Tomáše Čiháka. Ten měl chod krajské DMO na starosti od roku 2009. Oľga Königová doposud stála v čele destinační společnosti Koruna...

Číst více
Foto: Gorics / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje získaly lázně i terénní stezky

Absolutními vítězi loňského a letošního ročníku Cen cestovního ruchu Olomouckého kraje jsou Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové na Jesenicku a Hanácká stezka na Prostějovsku, což jsou terénní stezky pro jízdní kola. Výsledky Cen cestovního ruchu Olomouckého kraje...

Číst více