První průzkum spolupráce turistických informační center a destinačních managementů

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Asociace s certifikovanými infocentry uskutečnila první průzkum věnovaný spolupráci infocenter a organizací destinačnho managementu (DMO) spravujících území, v nichž TIC provozují svoji činnost.

Průzkumu se zúčastnilo rekordních 277 turistických informačních center (TIC) a vyplývá z něj, že: turistická informační centra mají informace o působnosti DMO v území, 48 % TIC potvrzuje vazbu 2 DMO na jejich území, 42 % TIC jedné DMO, 5  % žádnou a 5 % čtyři či více DMO.

Spolupráce TIC s DMO se týká rovnoměrně a převážně typu regionálních a oblastních DMO.

244 TIC, tedy téměř 90 % respondentů shledává spolupráci s DMO jako potřebnou, 14 TIC si není jisto (neví) a 9 TIC potřebu nevidí. Ke spolupráci vyzvaly TIC v minulosti zejména oblastní a regionální DMO.

Četnější spolupráci mají TIC s oblastní DMO, s níž více než 5x ročně spolupracuje 37 % TIC.

U lokálních DMO je četnost spolupráce nejnižší zejména díky jejich malému počtu v území, přičemž nelze vyloučit záměnu lokálních DMO s mikroregiony a místními akčními skupinami (MAS).

Další otázkou, která nás zajímala, byl způsob, jakým spolupráce probíhá.

Pravidelná setkání jsou ve čtvrtině případů četná u oblastních i regionálních DMO. Jedná se o vzájemnou výměnu informací. Další čtvrtina spoluprací probíhá v rovině pravidelných setkání, na která navazuje i průběžná další komunikace.

Regionální DMO pak z 28 % s TIC nespolupracují vůbec a dalších 24 % zasílá jen náhodné dotazy.

Z oblastních DMO jich 32 % s TIC nespolupracuje a 16 % zasílá TIC jen náhodné dotazy.

U lokálních DMO spolupráce neprobíhá zejména díky tomu, že v takové míře jako vyšší DMO neexistují. Jejich spolupráce s TIC je pak rovnoměrně rozložena od náhodných dotazů po pravidelnou spolupráci a komunikaci. Vzhledem k pouhým 5 certifikovaným lokálním TIC navíc není jisté, zdali respondenti při odpovědích lokální DMO nezaměňovali s mikroregiony, svazky obcí a místními akčním skupinami.

Pokud se podíváme na zastoupení pracovníků TIC ve výkonných orgánech DMO, pak se pohybujeme jen mezi 8% až 17% zastoupením, které je četnější u oblastních DMO.

Na jakých informacích staví DMO kampaně oslovující potenciální návštěvníky spravovaných území? Čerpá z každodenní praxe pracovníků TIC?

V popředí jsou oblastní DMO, které z 56 % nějakou zpětnou vazbu u TIC poptávají – viz následující 3 grafy.

U lokálních TIC je třeba opět počítat s tím, že jich je v České republice málo a mohly být zaměněné za mikroregiony atp.

Poskytnutí dat pro certifikaci DMO potvrdilo 50 % TIC. Takřka 90 % TIC nikdy za svoje služby od DMO neobdrželo žádnou platbu.

Zdroj: A.T.I.C. ČR Zdroj: A.T.I.C. ČR

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Chybí kapacity na pojištění insolvence, řada cestovek skončí. Hrozí ústavní žaloby?

Podzim je obdobím, kdy velká část cestovních kanceláří obnovuje své pojistky pro případ úpadku. Letos ovšem řada majitelů či manažerů těchto společností na nabídky pojistných ústavů teprve čeká. A s velkým napětím – nejenže meziročně dramaticky vzrostla...

Číst více