První průzkum spolupráce turistických informační center a destinačních managementů

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Asociace s certifikovanými infocentry uskutečnila první průzkum věnovaný spolupráci infocenter a organizací destinačnho managementu (DMO) spravujících území, v nichž TIC provozují svoji činnost.

Průzkumu se zúčastnilo rekordních 277 turistických informačních center (TIC) a vyplývá z něj, že: turistická informační centra mají informace o působnosti DMO v území, 48 % TIC potvrzuje vazbu 2 DMO na jejich území, 42 % TIC jedné DMO, 5  % žádnou a 5 % čtyři či více DMO.

Spolupráce TIC s DMO se týká rovnoměrně a převážně typu regionálních a oblastních DMO.

244 TIC, tedy téměř 90 % respondentů shledává spolupráci s DMO jako potřebnou, 14 TIC si není jisto (neví) a 9 TIC potřebu nevidí. Ke spolupráci vyzvaly TIC v minulosti zejména oblastní a regionální DMO.

Četnější spolupráci mají TIC s oblastní DMO, s níž více než 5x ročně spolupracuje 37 % TIC.

U lokálních DMO je četnost spolupráce nejnižší zejména díky jejich malému počtu v území, přičemž nelze vyloučit záměnu lokálních DMO s mikroregiony a místními akčními skupinami (MAS).

Další otázkou, která nás zajímala, byl způsob, jakým spolupráce probíhá.

Pravidelná setkání jsou ve čtvrtině případů četná u oblastních i regionálních DMO. Jedná se o vzájemnou výměnu informací. Další čtvrtina spoluprací probíhá v rovině pravidelných setkání, na která navazuje i průběžná další komunikace.

Regionální DMO pak z 28 % s TIC nespolupracují vůbec a dalších 24 % zasílá jen náhodné dotazy.

Z oblastních DMO jich 32 % s TIC nespolupracuje a 16 % zasílá TIC jen náhodné dotazy.

U lokálních DMO spolupráce neprobíhá zejména díky tomu, že v takové míře jako vyšší DMO neexistují. Jejich spolupráce s TIC je pak rovnoměrně rozložena od náhodných dotazů po pravidelnou spolupráci a komunikaci. Vzhledem k pouhým 5 certifikovaným lokálním TIC navíc není jisté, zdali respondenti při odpovědích lokální DMO nezaměňovali s mikroregiony, svazky obcí a místními akčním skupinami.

Pokud se podíváme na zastoupení pracovníků TIC ve výkonných orgánech DMO, pak se pohybujeme jen mezi 8% až 17% zastoupením, které je četnější u oblastních DMO.

Na jakých informacích staví DMO kampaně oslovující potenciální návštěvníky spravovaných území? Čerpá z každodenní praxe pracovníků TIC?

V popředí jsou oblastní DMO, které z 56 % nějakou zpětnou vazbu u TIC poptávají – viz následující 3 grafy.

U lokálních TIC je třeba opět počítat s tím, že jich je v České republice málo a mohly být zaměněné za mikroregiony atp.

Poskytnutí dat pro certifikaci DMO potvrdilo 50 % TIC. Takřka 90 % TIC nikdy za svoje služby od DMO neobdrželo žádnou platbu.

Zdroj: A.T.I.C. ČR Zdroj: A.T.I.C. ČR

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Hana Krejbichová / Prague Convention Bureau

Zástupci kongresové Prahy si zvolili nové vedení

Ve středu 4. května se uskutečnila valná hromada Prague Convention Bureau, v rámci níž proběhla volba nového představenstva a členů revizní komise. Kongresový průmysl Prahy, který je oficiálně zastřešován právě Prague Convention Bureau, tak získal nové vedení.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Restauratérům i ubytovatelům se vracejí hosté

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) ve spolupráci se společností Data Servis – informace zveřejnila výsledky vývoje tržeb v ubytovacích a stravovacích zařízeních za první čtvrtletí letošního roku. Z průzkumu vyplývá, že provozovatelé restaurací zažívají postupný návrat hostů na...

Číst více