Průzkum: Vztah Čechů k lázeňství

Jaký je vztah Čechů k lázeňství a změnil se nějak v době koronavirové pandemie? Na tyto a další otázky odpověděl socioekonomický průzkum Institutu lázeňství a balneologie.

Jaký je vztah Čechů k lázeňství a změnil se nějak v době koronavirové pandemie

Tým z Institutu lázeňství a balneologie realizoval ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomické ZČU Plzeň a z Jihočeské univerzity socioekonomický průzkum zaměřený na téma lázeňství. Sběr dat provedla agentura FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu. V rámci Česka bylo během prosince provedeno online dotazníkové šetření s na reprezentativním vzorku populace (1 012 respondentů starších 18 let). Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na vztah Čechů k lázeňství, zda respondenti vnímají i léčebnou funkci lázeňství, co jim brání v tom, aby lázně více využívali a jak jejich postoj k lázním ovlivnila pandemie covid-19.

Výzkum mimo jiné ukázal, že 28 procent dotázaných absolvovalo za posledních 10 let aspoň jednou lázeňský pobyt v České republice, z toho desetinu tvořila populace ve věku 18–25 let. Na 35 procent respondentů uvažuje o pobytu v lázních v tomto roce, zájem mezi ženami a muži je vyrovnaný (48 procent ženy, 52 procent muži). Nejčastějším důvodem pro lázeňský pobyt je odpočinek a relax, léčebný pobyt na doporučení lékaře se v důvodech návštěvy lázní umístil hned na druhém místě. Více jak 30 procent dotazovaných by o lázeňském pobytu uvažovalo při možnosti čerpání finančního příspěvku.

Analýze dat tohoto šetření se v současné době věnuje tým ve složení Kristýna Matějů, Alina Huseynli, Ondřej Hruška a Věra Simeth (Institut lázeňství a balneologie), Jan Vávra (Jihočeská univerzita) a Petr Janeček (Fakulta ekonomická ZČU). Výsledky výzkumu budou laické i odborné veřejnosti podrobněji představeny na on-line semináři, který Institut lázeňství a balneologie plánuje na únor.

Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Jakou budoucnost plánují politici cestovnímu ruchu, hotelnictví a gastronomii?

Rozhodujete se, komu v nadcházejících parlamentních volbách dát svůj hlas, i podle toho, jakou budoucnost plánují jednotlivé strany pro obor, který vás živí? Pomoci vám může anketa, kterou mezi lídry politických stran a uskupení provedla Asociace hotelů a restaurací...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Turistické vouchery Prahy letos využilo 76 000 lidí

Vouchery, které jsou pilířem turistické kampaně V Praze jako doma, letos dosud využilo 76 tisíc lidí. V loňském roce jich bylo o tři tisíce méně, celkem se tak do programu zapojilo téměř 150 tisíc návštěvníků hlavního města. Město nyní...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Vysočina: Kraj rybníků, lesů a kouzelných zákoutí

Dělí Moravu od Čech, charakterizuje ji zvlněné krajina s nespočtem do dálky se táhnoucích kopců, smaragdových lesů, prostorných luk a pastvin. Zkrátka romantika, kam jen oko dohlédne, přesně taková je Vysočina. Inspirativní, přesto klidná, drsná i malebná. Rybníky...

Číst více