Profesionální vedení cestovního ruchu

Region, který je do posledního místa pokryt turistickými oblastmi, jejichž managementy se mohou pyšnit certifikací. I to už něco znamená! A nad nimi všemi od letošního září stojí zcela nový krajský subjekt, který se bude starat o oblast cestovního ruchu celého Královéhradeckého kraje. Co bylo smyslem jeho založení a bude se o certifikát také ucházet?

Krajská úroveň

Od začátku září letošního roku má nově na starosti propagaci a organizaci cestovního ruchu v kraji Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje (CCRKHK) v čele s ředitelem Lukášem Voltrem. O jejím založení přitom kraj uvažoval již několik let. Jejím prostřednictvím chtěl totiž zvýšit poptávku turistů po regionu. Kromě toho má nyní nová organizace zastřešit a sjednotit aktivity jednotlivých subjektů v cestovním ruchu tak, aby byl jejich dopad co nejefektivnější. „V našem kraji už působí řada subjektů, které podle svých možností a ambicí podporují rozvoj cestovního ruchu. Chybí zde však zastřešující instituce, která by všechny tyto aktivity koordinovala, aby jednotlivé činnosti a projekty byly maximálně účelné a efektivní,“ vysvětlil důvody založení již v březnu 2019 radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Pavel Hečko.

Turistické regiony Královéhradeckého kraje

Turistické regiony Královéhradeckého kraje

Zdroj dat: Královéhradecký kraj

To se však nyní konečně mění. „Založení krajské centrály cestovního ruchu je výsledkem dlouhého dialogu s jednotlivými aktéry cestovního ruchu působícími na území kraje. Naším hlavním cílem je nastavení komunikace, koordinace a kooperace mezi subjekty u realizovaných činností, abychom zajistili vyšší kvalitu poskytovaných služeb a zvýšili jejich povědomí,“ doplnil ředitel CCRKHK Lukáš Voltr. Logicky ke své krátké době fungování tak zapojení do projektu Kategorizace a certifikace destinačních managementů není pro centrálu tím nejpalčivějším úkolem. Do budoucna se však dá v zásadě očekávat. „Získání certifikace pro nás bude odměnou za dobře odvedenou práci,“ naznačil její ředitel. Zřízení krajské DMO, která jej má, je navíc také podmínkou pro možnost čerpat finanční prostředky v rámci programů vyhlášených Ministerstvem pro místní rozvoj, zejména pak v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. A právě toto byl zásadní argument pro získání certifikátu například i pro Destinační management Hradecko. „Bez něj jsme se nemohli zapojit do programu národní podpory cestovního ruchu, ba ani žádat o finanční příspěvek samotný Královéhradecký kraj. A bez peněz toho v našem oboru opravdu moc udělat nejde,“ vysvětlila pohled Destinačního ma­na­gementu Hradecko Daniela Manďáková.

Fungování centrály budou od počátku zajišťovat tří pracovníci, kteří doposud působili na úseku cestovního ruchu krajského úřadu Královéhradeckého kraje. „V letošním roce počítáme se čtyřčlenným týmem, který postupně přebere některé z činností úseku cestovního ruchu krajského úřadu a rovnou začne připravovat plány na příští rok ve spolupráci s oblastními destinačními managementy,“ dodal Lukáš Voltr a prozradil, že rozpočet organizace bude zpočátku tvořen především členskými příspěvky dosahujícími téměř 10 milionů Kč.

Oblastní a lokální úroveň

Královéhradecký kraj je z pohledu cestovního ruchu rozdělen do sedmi turistických oblastí, ve kterých koordinaci cestovního ruchu zajišťují destinační společnosti. Jedná se o Hradecko, Krkonoše, Orlické hory a Podorlicko, Český ráj, Broumovsko, Kladské pomezí a Podkrkonoší a Podzvičínsko. Destinační managementy všech těchto oblastí jsou certifikované. Zatímco první čtyři zmíněné již od 31. 10. 2018, zbývající pak od loňského roku (podrobněji viz tabulka). Se všemi nyní krajská turistická centrála navazuje spolupráci. Kromě nich pak má svého zástupce i nejnižší úroveň. „V Královéhradeckém kraji je na lokální úrovni certifikována pouze Revitalizace Kuks. Zajisté mají potenciál i další významná místa a turistické cíle. Jejich certifikaci budeme diskutovat s příslušnými oblastními DMO,“ objasnil Lukáš Voltr.

Tab.: Seznam DMO v Královéhradeckém kraji včetně stavu jejich certifikace

Turistická oblast DMO Kategorie Datum 1. certifikace a aktuální stav Web
Královéhradecký kraj Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje krajská x www.liberecky-kraj.cz
Hradecko Hradecká kulturní a vzdělávací společnost oblastní 31. 10. 2018,
recertifikace
2. 3. 2020
www.hradecko.eu
Krkonoše Krkonoše – svazek měst a obcí oblastní 31. 10. 2018,
recertifikace
2. 3. 2020
www.krkonose.eu
Orlické hory a Podorlicko Orlické hory a Podorlicko oblastní 31. 10. 2018,
recertifikace
2. 3. 2020
www.dsohp.cz
Český ráj Sdružení Český ráj oblastní 31. 10. 2018,
recertifikace
2. 3. 2020
www.cesky-raj.info
Broumovsko Společnost pro destinační management Broumovska oblastní 29. 1. 2019,
recertifikace
25. 6. 2020
www.broumovsko.cz
Kladské pomezí Kladské pomezí oblastní 25. 7. 2019 www.kladskepomezi.cz
Podkrkonoší, Podzvičínsko Podzvičínsko oblastní 25. 7. 2019 www.podzvicinsko.cz
Areál Kuks Revitalizace Kuks lokální 25. 7. 2019 www.revitalizacekuks.cz

Zdroj dat: CzechTourism

Čemu certifikace napomáhá

Pravidla certifikace DMO stanovují dle ředitele CCRKHK základní rámec činností. Díky pravidelné kontrole je tak udržován určitý standard kvality služeb i činností v oblasti destinačního managementu. „Projekt certifikace DMO vnímám jako systémový krok ze strany státu v době absence zákona o cestovním ruchu. Ale tento systémový krok musí být bezpodmínečně doplněn dalšími navazujícími kroky, z nichž nejdůležitějším by měl být systém stabilní a efektivní finanční podpory destinačních managementů,“ doplnila svůj pohled Daniela Manďáková a pokračovala: „Určitě je potřeba vnímat přínos certifikace jako zahájení procesu jisté profesionalizace DMO.“

Práce na úpravě

Jako hlavní potíž u certifikace přitom vyzdvihla opakující se všeobecný názor poukazující na náročnost a zdlouhavost celého procesu. Především z pohledu toho, že je certifikát platný pouze jeden rok. Tímto problémem se dle Daniely Manďákové velmi aktuálně zabývá nově vzniklé Sdružení turistických oblastí České republiky (STOCR), které sdružuje certifikované oblastní DMO, a které se chce kromě jiného stát jedním z hlavních partnerů agentury CzechTourism zavedením smysluplné certifikace a následné finanční podpory DMO ze strany státu. „Kdo se pohybuje v cestovním ruchu moc dobře ví, že základním a přirozeným článkem cestovního ruchu v České republice jsou právě turistické oblasti,“ podotkla zástupkyně Destinačního managementu Hradecko.

STOCR se potenciální úpravě procesu certifikace velmi usilovně věnuje a připravuje návrh, který by zjednodušoval poskytované podklady nebo třeba prodloužil platnost certifikace. „Je třeba podrobně vyhodnotit pilotní fázi certifikace, upravit v souladu s tím její pravidla a pomoci nastavit i smysluplnou finanční podporu certifikovaným DMO ze strany státu. Od 1. srpna 2020 je již zveřejněná jistá úprava pravidel, ale věřím, že není konečná,“ nastínila Daniela Manďáková. Z jejího pohledu by se totiž přímo nabízelo, zvýhodnit certifikované destinační managementy za jejich činnost a aktivitu nějakou formou „odměny“ – ať už finanční či jiné. „Byl by to jednoznačně podnět k tomu, dělat práci ve své oblasti ještě profesionálněji a na vyšší úrovni. A to by přece mělo být i tím hlavním cílem nejvyšších orgánů, které mají cestovní ruch na starosti,“ uzavřela.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více