×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

Praha spirituální

Počet zahraničních i domácích návštěvníků Prahy neustále roste. Dva a půl milionu lidí za rok na Pražském hradě, kteří se cestou na Staroměstské náměstí protlačí Karlovým mostem, zamíří do synagog na Starém Městě a do zoo nebo se svezou lanovkou na petřínskou rozhlednu. Z toho těží především podnikatelé, kteří připravují nové „atraktivní“ zážitky. Některé jsou atraktivní v pravém smyslu slova (z anglického ­attract – přitáhnout) a některé, a není jich bohužel málo, jsou spíše atrakcemi pouťovými.

Autenticita kdysi významných míst se pomalu vytrácí a zanedlouho může být vlastně jedno, jestli jste v Praze, Londýně, Paříži nebo kdekoliv jinde.

Norského historika a teoretika architektury CH. Norgberga-Schulze Praha okouzlila. „Jen málo míst vzbuzuje takové okouzlení jako Praha,“ napsal ve své knize Genius loci. A dodává: „Jiná města jsou možná velkolepější, půvabnější nebo ‚krásnější‘. Praha se vás však zmocní a podrží si vás s takovou silou jako žádné jiné místo.“ Pro Franze Kafku byla Praha milou matičkou. „Nepustí se nikoho – ani vás, ani mne. Praha má drápky a nezbývá, než se jí vzdát.“

Necháme tuhle Prahu pohltit lacinými suvenýry na Královské cestě, pivními turisty, fast foody, americkými řetězci kaváren a dalšími rádoby potřebnými službami a věcmi, které překryjí a možná i zničí identitu města, které má své kořeny „hluboko zapuštěné ve vrstvách dějin“?

Právě tady uprostřed Evropy je prostor, který přímo vybízí ke koncipování produktu spirituálního turismu. Spiritualita je dnes chápána šířeji. Rozšiřuje původní vnímání spirituality jako duchovního života v rámci křesťanství o nenáboženskou spiritualitu.

Spiritualita je vnímána jako jedna ze stránek osobnosti. Je tedy čímsi, co k člověku neodmyslitelně patří. Projevuje se, když jsme třeba zaplaveni silnými dojmy z přírody, v hudbě nebo umění, když jsme pohnuti soucitem, když se projeví naše svědomí, nebo v extázi tance či sportu.

Spiritualita je základem pro zachování a rozvíjení specifické národní kulturní identity a integrity a podporuje úctu ke kulturní rozmanitosti v rámci evropského kulturního prostředí. Proto je spirituální turismus podporován Evropským institutem pro certifikaci kulturních cest.

Spirituální turismus otevírá prostor pro objevování souvislostí a symboliky mezi konkrétními věcmi, které tvoří svět tak, jak je nám dán. Otevírá hlubší náhled na místa, jejich strukturu a symbolickou hodnotu. Nabízí různé úhly pohledu jednotlivce na svět kolem sebe i v sobě.

Složkami spirituálního turismu je životní prostředí, životní styl, kulturní krajina, duchovní aktivity, kultura jazyka, tanec, hudba, architektura, běžné prostředí a denní rutina – jídlo a zvyky.

„Cítíme, že je potřeba turismus kultivovat tak, aby se nerozvíjel na úkor Pražanů,“ říká radní hlavního města Prahy Hana Třeštíková. Příležitostí a výzvou je využít specifika české spirituality (současné i v historickém kontextu), která nabízí různé možnosti pohledu na svět kolem sebe i v sobě. Není to jen o tom, jak ukázat návštěvníkům Prahu jinak. Je to i o tom, aby Pražané poznali svoji Prahu, rozeznali její dávnou identitu ve vrstvách, které zde zanechali naši předci. Je to i tom, aby se Praha odlišila od ostatních evropských měst. Inspiraci pro originální a autentický produkt spirituálního turismu s vysokou přidanou hodnotou pro návštěvníky i Pražany můžeme najít v knize Praga mysteriosa od Milana Špůrka. Autor ukazuje Prahu jako živoucí organismus se zakotvenou tajemnou vnitřní strukturou. Provází nás městem v kruhu zvěrokruhů a ukazuje místního ducha – genia loci přírodně rostlých i organicky zastavěných prostorů v jednotlivých částech Prahy.

Foto: Shutterstock.com

Ing. Šárka Tittelbachová Ph.D.Vysoká škola hotelová v Praze
odborná asistentka katedry cestovního ruchu Vysoké školy hotelové v Praze a autorka projektů „Židovské cesty na Plzeňsku“ a „Židovské cesty v Čechách a na Moravě“
tittelbachova@vsh.cz
 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jižní Čechy se rozrostou o další modernizovaná karavanová stání

Do dotačního programu Jihočeského kraje, zaměřeného na vznik nových a modernizaci současných karavanových stání, dorazilo k termínu podání celkem 27 žádostí. V tiskové zprávě o tom informovala Jihočeská centrála cestovního ruchu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovarský kraj podpoří památky a turismus 16 miliony korun

Karlovarský kraj letos vyhlásil dva nové dotační programy na podporu památkové péče a cestovního ruchu. První se zaměří na projektovou přípravu a druhý na podporu památek zapsaných na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Celkem kraj rozdělí...

Číst více
Foto: Petr1888 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Úspěšná misie poličského muzea – příklad hodný následování

Dlouhodobým cílem Městského muzea a galerie Polička je přibližovat dětem z mateřských školek, žákům i studentům témata z historie, národopisu či umění.  V době „covidové“, kdy bylo pro školy i školky náročnější vydat se do muzea, obrátili gard. Místo zvaní...

Číst více