Po stopách generací ztracených v srdci Evropy

I když je možné poznat jejich historii a pohnutý osud téměř v každém větším městě České republiky, ty nejvýznamnější stopy nese především jeden tuzemský kraj. Však jsou proto jejich připomínky zapsané i na prestižním seznamu světového dědictví UNESCO. Čemu jinému se tak mohla při tvorbě mezioborového produktu cestovního ruchu věnovat Vysočina, když ne židovským památkám a příběhům, které se odehrály na jejím území.

Produkt nazvaný Židovské stopy v srdci Evropy – odhalená tajemství podivuhodného národa je projektem s regionálním přesahem. Jeho jádrem je sice lokalita židovského města a židovského života v Třebíči, která je od roku 2003 zapsána na seznam UNESCO, ale díky svému tematickému zaměření má mnohem širší záběr. „Produkt Židovské stopy bude možno rozšířit v rámci regionální spolupráce obdobně zaměřených lokalit v Kraji Vysočina,“ uvádí produktová karta projektu s tím, že danými místy by se mohly stát třeba Polná, Třešť, Brtnice, Nová Cerekev, Pacov a další. Z toho navíc vyplývá, že i když jsme v úvodu zmiňovali kraj, tak za produktem stojí někdo jiný. Jeho garantem je v tomto případě příspěvková organizace Městské kulturní středisko Třebíč. Kraj, respektive jeho destinační společnost, je zde pouze v roli významného partnera.

Zaměření produktu a vznik

„Ve střední Evropě žili Židé po staletí. Rodili se do svých milujících velkých rodin, slavili svoje svátky, modlili se v synagogách, umírali za přítomnosti pohřebních bratrstev, a především tvrdě pracovali,“ zmiňuje dále produktová karta a doplňuje: „Pojďme poodhrnout oponu staletí a nahlédnout do světa Židů sídlících ve městě Třebíči, do společenství lidí, kteří se provinili pouze svojí vírou, soudržností a pokorou. Dlužíme jim to.“ Tak ve zkratce zní jeden z důvodů, proč je toto téma tak důležité. A to nejen z hlediska historického, ale i v rámci cestovního ruchu.

Jak již bylo zmíněno, produkt je vymezen zejména územím urbanistického celku třebíčské Židovské město s hřbitovem, kde se dochovalo na 123 původně židovských budov. A židovský hřbitov patří se svou rozlohou dosahující téměř 12 000 m2 k největším ve střední Evropě. Je v něm totiž dochováno kolem 11 000 hrobů, 3 000 náhrobků a unikátní obřadní síň, které jsou připomínkami dávných časů. A stejně tak má za sebou dlouhou historii i samotný produkt Židovské stopy, který postupně vzniká již od roku 1997, kdy byla ve městě otevřena zrekonstruovaná Zadní synagoga. V jejím sousedství je totiž umístěno turistické informační centrum, jehož provozovatelem je právě Městské kulturní středisko Třebíč. A zde do sebe začalo vše zapadat… Organizace spravuje i Stezku po stopách opatů a rabínů, realizuje návštěvnický provoz v objektech, zaštiťuje průvodcovskou službu po Židovském městě a Židovském hřbitově a pořádá akce spojené s židovskou tematikou. A od toho je ke garanci mezioborového produktu daného jména a zaměření jen krok.

Cílové skupiny a trhy

Židovské stopy obsahují ucelený soubor služeb a zážitků, na jejichž základě je možné tvořit specializované nabídky návštěvnických balíčků. Od toho se odvíjejí i cílové skupiny, které má produkt zaujmout. Primárně je orientován na domácí cestovní ruch, ale významný potenciál má i v rámci příjezdové turistiky. „V tomto ohledu je produkt atraktivní nejen pro návštěvníky ze sousedních států, zejména pak z Polska a Slovenska, ale též z Velké Británie, Spojených států amerických, Izraele a jiných méně tradičních destinací,“ vyjmenovává produktová karta, která stejně tak přesně definuje konkrétní segmenty, které by v rámci zmíněných klíčových trhů chtěla přilákat k návštěvě. Je přitom třeba říci, že se snaží mít poměrně široký záběr. Jedná se zejména o mladší a střední generace ve věku od 25 do 65 let bez dětí, které rády poznávají neznámá místa, oceňují gastronomické speciality a užívají si možnost poznávat historii. Zároveň však vyžadují vysoký standard služeb. Dále jsou to i mladí lidé věkové kategorie 15–25, tedy často studenti, kteří jsou intelektuálně založení a mají zájem o historii i židovskou kulturu. Ti by mohli ocenit hlavně jedinečnou atmosféru a židovské festivaly. V rámci speciální programové nabídky by však mohl být produkt cílen i na starší děti školního věku, pro něž by byly připraveny organizované exkurze a výlety. A v neposlední řady by produkt chtěl být i pro seniory, ať už v rámci organizovaných zájezdů, nebo i individuálních výletů s cílem hledání vlastních kořenů.

Partneři produktu a jejich zapojení

Produkt má již v tuto chvíli celou řadu zapojených subjektů. V prvé řadě je to destinační společnost Vysočina Tourism, která pomáhá v propagaci či v rozšiřování zaměření a aktivit produktu o další spolupracovníky v rámci kraje. Téma židovství navíc prezentuje na turistickém portále Vysočiny, v turistických aplikacích i průvodcích. Například v roce 2014 vydala Vysočina Tourism tematickou tiskovinu nazvanou Židovské cesty, která odhaluje kromě základů judaismu a židovské gastronomie i tři trasy, které provádějí po významných židovských památkách a dalších místech. „Je pochopitelné, že Třebíč a její nabídka v cestovním ruchu je vzhledem k její atraktivitě obsahem většiny propagačních materiálů a webových prezentací realizovaných organizací Vysočina Tourism,“ doplňuje produktová karta s tím, že do produktu jsou dále zapojeni i provozovatelé služeb cestovního ruchu v oblasti ubytování i stravování, stejně jako různé kulturní instituce. Co však pro tuto chvíli chybí, je zapojení většího množství subjektů, jejichž činnost primárně nesouvisí s cestovním ruchem. Aktuálně se na produktu podílí z jiných oblastí jen Židovská obec Brno či krajská hospodářská komora. Aby však bylo možné skutečně mluvit o mezioborovém zástupci tohoto marketingového nástroje, je takovýchto partnerů třeba získat více.

Potenciál pro to rozhodně je, jelikož se produkt skládá ze dvou hlavních segmentů:

  1. Soubor historických památkových objektů, v jejichž rámci je realizována činnost související s židovskou tematikou (např. Přední a Zadní synagoga, Dům Seligmanna Bauera či obřadní síň na Židovském hřbitově) či objekty, které slouží k ubytování turistů anebo je v nich realizována židovská ­gastronomie.
  2. Soubor tematicky propojených služeb, eventů, zážitků (např. festivaly židovské kultury, oslavy židovských svátků, oživené prohlídky židovských památek, ukázkové bohoslužby, prohlídková činnost v památkových objektech či průvodcovské služby).
     

Prodeje a budoucnost projektu

Co čeká koordinátora dále? Především vytvoření marketingové strategie rozvoje produktu. Ve střednědobém horizontu je jeho cílem také postupně využít přízemní a volné prostory domů v Židovském městě pro účely rozvoje cestovního ruchu. A v neposlední řadě je to i zvyšování návštěvnosti. Ideální představou je udržet meziroční růst v hodnotě 3 procenta.

Dále bude ale třeba začít produkt prodávat prostřednictvím cestovních kanceláří. Pro ně by měl být vytvořen turistický balíček, který bude obsahovat vše, co by návštěvníci mohli chtít. Několik takových balíčků přitom již v tuto chvíli existuje a vybrané speciální služby si mohou zájemci objednat přes zážitkovou cestovní agenturu Czech Jewish Experience. Ta je přímo z Třebíče a nabízí půldenní, jednodenní, dvoudenní balíčky poznávání židovské historie a gastronomie, stejně jako třeba firemní večírky s touto tematikou.

Kromě toho navázal koordinátor spolupráci ještě s českou cestovní kanceláří Wittmann Tours a celou řadou zahraničních cestovních kanceláří. Patří mezi ně třeba americká Grand Circle či Abercrombie & Kent Europe se sídlem ve Velké Británii. „Zástupci cestovních kanceláří a agentur jsou zváni prostřednictvích agentury CzechTourism a destinační společnosti Vysočina Tourism na famtripy, aby získali přehled o rozvoji produktu,“ uzavírá produktová karta přehled informací o projektu Židovské stopy v srdci Evropy.

 Produkt má vytvořené logo, které vychází z nejznámějšího židovského symbolu – Davidovy hvězdy –, která je doplněná šlápotami. Ty mají připomínat generace Židů, které prošly daným územím a zanechaly po sobě nesmazatelné stopy.

Foto: Shutterstock.com

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com (montáž: COT group)

Beskydy-Valašsko: spuštěn nový ubytovací rezervační systém

Více než 8 000 lidí navštívilo rezervační systém ubytování na stránkách www.beskydyportal.cz, kterým se Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko snaží pomoci turistům i hoteliérům v době koronavirové krize. Systém funguje zhruba měsíc, začátkem listopadu do něj byla zapojena asi...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Královéhradecký kraj má novou destinační společnost

V prosinci zahájila činnost nová destinační společnost Královéhradeckého kraje. Příspěvková organizace s názvem Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu převzala činnost končící Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje a společnosti Revitalizace KUKS, připravuje však i spoustu nových projektů. Centrála o tom...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

V okolí lipenské přehrady vznikají nové trasy pro běžkaře

Poblíž lipenské přehrady vzniknou nové trasy pro běžkaře. Stopy budou stroje upravovat pro klasiku i bruslení. Trasy povedou kolem Pasečné u Přední Výtoně a lyžaři se po nich dostanou například pod vrchol Svatý Tomáš. Novináře o tom informoval mluvčí...

Číst více