Pět rad od právníka pro podnikatele v boji s koronavirem

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Všichni zažíváme mimořádnou situaci, která může těšit snad jen děti na koranavirových prázdninách. Dopady na podnikatele v cestovním ruchu jsou tíživé, ba fatální. Proto přicházím s pěti radami pro podnikatele, z nichž tři mohou pomoci minimalizovat škody, čtvrtá je upozorněním na možnost, jak škodu nahradit, a poslední pamatuje na černý scénář a na ochranu podnikatelů jako soukromých osob, jestliže se business neudrží.

 

1. Podívejte se, zda vaše B2B smlouvy řeší vyšší moc

Ve smluvním právu obecně platí, že když jedna smluvní strana způsobí druhé smluvní straně škodu porušením smlouvy, je povinna k její náhradě. Své povinnosti k náhradě škody se zprostí, jestliže prokáže, že škoda byla způsobena následkem vyšší moci. Vyšší mocí je událost, která je mimořádná a nepředvídatelná, a jako takovou ji není možné odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. Koronavirová nákaza a opatření s ní spojená podmínky vyšší moci zpravidla splní. Zákonná pravidla dopadů vyšší moci lze ale smlouvou změnit, a často se to ve vztazích B2B i děje. Jestli nyní nemůžete v souvislosti s šířením koronavirové nákazy plnit a druhé straně tím vzniká škoda, podívejte se raději, jestli jste si ve smlouvách nenastavili jiné podmínky vyšší moci, než uvádí občanský zákoník.

2. Požádejte obchodního partnera o obnovu jednání o obsahu smlouvy

Občanský zákoník umožňuje, aby v úzce vymezených případech mohla jedna ze stran smlouvy požadovat po druhé obnovení jednání o smlouvě, a tedy i její změnu. Jedná se o případy, kdy došlo k podstatné změně okolností, která nemohla být rozumně přepokládána, nemohla být stranou ovlivněna, nastala až po uzavření smlouvy, nebo se o ní strana dozvěděla až po uzavření smlouvy, a založila v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich. Znevýhodnění může spočívat buď v neúměrném zvýšení nákladů plnění, nebo v neúměrném snížení hodnoty předmětu plnění. Může jít tedy nyní v praxi o situaci, kdy nemáte zákazníky, protože k vám nesmějí přijet, nebo vy jim nesmíte poskytovat služby, a přitom vám plynou náklady. Znevýhodněná strana se ale musí o obnovení jednání přihlásit, a to v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností zjistila. Má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce. Pokud by se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy nedohodly, mohl by na návrh kterékoliv z nich rozhodnout soud tak, že by změnil závazek nebo jej zrušil. Jestliže začnete se svým obchodním partnerem obsah smlouvy měnit, máte v podstatě volné pole působnosti. Zásadní je, abyste se na změně shodli.

3. Půjčte (si) zaměstnance

Pandemie rozdělila podnikatele na ty, kteří nemají práci, a na ty, kteří nevědí, co dělat dříve. Na dočasný nadbytek zaměstnanců nebo jejich nedostatek lze reagovat dočasným přidělením zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a naopak. Právním předpokladem přidělení je shodně projevená vůle zaměstnance, zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, a zaměstnavatele, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen.)

4. Zkuste uplatnit náhradu škody vůči státu

Jestliže vám během nouzového stavu vznikla jakákoli škoda, zkuste ji maximálně doložit účetními doklady a požádat stát o její náhradu. Podle krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Zkušenosti s praktickým uplatněním této možnosti náhrady jsou velmi malé, na druhou stranu zákon je napsán velice obecně. Proč to tedy nezkusit? Škodu musí poškozený písemně uplatnit u orgánu krizového řízení, který opatření vydal, do 6 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl, že mu vznikla škoda. Jednotlivé nároky na náhradu škody je přitom možné uplatňovat i průběžně, počet žádostí není limitován. Žádost není zpoplatněna.

5. Jestli do insolvence, pak zavčas

Konečně, jestli se loď začne potápět, nečekejte, až spadne úplně na dno. Insolvenční zákon stíhá opožděné podání insolvenčního návrhu v případě platební neschopnosti nebo předlužení osobní odpovědností jednatelů, členů představenstva a dalších manažerů dlužníka, kteří znají ekonomický stav firmy. Ekonomickou situaci firmy znají i společníci obchodních společností. Schvalují účetní závěrku a mají přístup k podkladům a informacím, z nichž zjistí předlužení společnosti. Také oni mohou nést osobní odpovědnost, pokud svým vlivem přispějí k insolvenci společnosti anebo maří včasné podání insolvenčního návrhu.

Možná máte pocit, že jste některou z rad již někde četli. Je to možné, protože koronarady, které každý den vyvěšujeme na blog Holubová advokáti, se hojně šíří sociálními sítěmi. Avšak v současné vypjaté situaci je lépe přečíst radu dvakrát než vůbec.

Nejnovější články z rubriky Doprava

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Praha získá díky FlyArystan přímé spojení s Kazachstánem

Kazašská nízkonákladová společnost FlyArystan spustí od 12. června přímé spojení mezi Prahou a kazašským Aktau. Odlety Airbusu A320 pro 180 cestujících jsou plánované vždy v neděli, od 6. července přibude ještě čtvrteční let. Dopravce si Českou republiku vybral jako...

Číst více
Foto: Letiště Praha

Letiště Praha nabere až 200 nových zaměstnanců 

Letiště Praha v letošním roce plánuje odbavit dvojnásobek cestujících oproti roku 2021.  S předpokládaným nárůstem provozu je pro zachování komfortu nutné navýšit počet spolupracovníků, a to až o 200 zaměstnanců a o desítky pracovníků na dlouhodobé brigády formou dohod mimo...

Číst více