‚Pact for Skills‘ pro cestovní ruch: Evropa řeší nedostatek kvalifikované pracovní síly

Foto: Shutterstock.com Pakt vznikl s cílem přijetí opatření ke zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků Foto: Shutterstock.com

V důsledku propouštění během pandemie covid-19 přišel cestovní ruch od března 2020 o velký počet zaměstnanců, které nebylo možné najmout pro letní sezónu 2021 a později, což vedlo k akutní poptávce po zaměstnancích.

Dostupní uchazeči o zaměstnání přecházející z jiných odvětví často nebyli dostatečně kvalifikovaní. I znovu přijatí zaměstnanci se od roku 2020 potýkali se změnami v pravidlech, jako jsou hygienická opatření, využívání nových IT/digitálních nástrojů a zvýšené požadavky zákazníků na kvalitu služeb.

Pakt pro dovednosti (Pact for Skills) je iniciativa Evropské komise pro rozvoj dovedností napříč odvětvími a Evropou. Pakt partnerství pro dovednosti v odvětví cestovního ruchu (Pact for Skills – Skills Partnership for the Tourism Ecosystem) vznikl s cílem přijetí opatření ke zvyšování kvalifikace (zlepšení stávajících dovedností) a rekvalifikace (vzdělávání v nových dovednostech) pracovníků v cestovním ruchu v EU. Tato iniciativa podporuje společné kroky na celostátní, regionální a místní úrovni. Vyzývá průmysl, sociální partnery (zaměstnavatele, zaměstnance, odbory, vlády atd.), obchodní komory, veřejné orgány, vzdělávací instituce a agentury práce, aby spolupracovali a investovali do odborné přípravy osob v produktivním věku formou rozsáhlého partnerství v oblasti dovedností.

Evropská asociace ECTAA je jedním ze signatářů paktu, čímž se přidává k síti evropských partnerů podílejících se na tvorbě národní a regionální spolupráce. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur také dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami zaměřenými na cestovní ruch a podporuje propojení výuky s praxí.

Pakt pro dovednosti by měl být implementován na vyšší úrovni, k čemuž slouží národní nebo regionální partnerství pro dovednosti (NRSP). Ta sdružují zástupce podniků cestovního ruchu všech typů a velikostí, vzdělávacích a školicích organizací, sociálních partnerů, destinací a veřejného sektoru.

Společně stanovují soubor cílů a ukazatelů pro svůj region, kterých má být dosaženo do roku 2030.

Mezi tyto cíle patří například:

  • Zlepšení a rozšíření dovedností pracovníků prostřednictvím kvalitní odborné přípravy a rekvalifikací. To posílí kvalifikaci pracovní síly o dovednosti, které skutečně potřebuje;
  • Zvýšení počtu vzdělávacích aktivit a povědomí o možnostech odborné přípravy ve všech službách cestovního ruchu, usnadnění přístupu k nim a zajištění účasti na těchto aktivitách;
  • Více odborné přípravy prostřednictvím kombinace vzdělávání a praxe (např. učňovská příprava, stáže);
  • Snazší předvídání požadavků pro nové dovednosti a poskytnutí včasného školení, aby případné nedostatky nezpůsobovaly v budoucnu problémy;
  • Udržení stávajících pracovníků a přilákání nových zájemců o práci v cestovním ruchu;
  • Lepší kvalita pracovních míst, čímž se posílí motivace a sníží fluktuace zaměstnanců. Vyšší kvalifikace zároveň přispívá ke stabilnějšímu a lépe placenému zaměstnání.

Pro odvětví cestovního ruchu to přináší návazné výhody. Mezi hlavními je vyšší konkurenceschopnost služeb cestovního ruchu. Kooperace na regionální úrovni zajistí kvalitnější vzdělávací programy šité na míru, které odpovídají místním a regionálním potřebám. Na národní úrovni bude usnadněna výměna zkušeností s jinými regiony či státy.7

Pakt pro dovednosti v cestovním ruchu má sloužit jako strategie obnovy, která zavádí rámec pro zvyšování kvalifikace, maximalizuje potenciál odvětví cestovního ruchu, buduje odolnost a čelí výzvám ekologické a digitální transformace. K tomu slouží soubor okamžitých, krátkodobých a dlouhodobých opatření. Cílem strategie Paktu je vytvořit nové pracovní příležitosti a připravit půdu pro partnerství v oblasti dovedností pro celý systém cestovního ruchu.

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Hana Krejbichová / Prague Convention Bureau

Zástupci kongresové Prahy si zvolili nové vedení

Ve středu 4. května se uskutečnila valná hromada Prague Convention Bureau, v rámci níž proběhla volba nového představenstva a členů revizní komise. Kongresový průmysl Prahy, který je oficiálně zastřešován právě Prague Convention Bureau, tak získal nové vedení.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Restauratérům i ubytovatelům se vracejí hosté

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) ve spolupráci se společností Data Servis – informace zveřejnila výsledky vývoje tržeb v ubytovacích a stravovacích zařízeních za první čtvrtletí letošního roku. Z průzkumu vyplývá, že provozovatelé restaurací zažívají postupný návrat hostů na...

Číst více