Osobností cestovního ruchu 2010 se poprvé stala žena

Osobností cestovního ruchu za rok 2010 byla 10.2. při slavnostním zahájení veletrhu Holiday World vyhlášena Jitka Fatková, ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Zvolila ji porota složená z 24 předních odborníků v cestovním ruchu, především zástupců oborových profesních sdružení průřezově celým odvětvím cestovního ruchu a zástupců vysokých škol. Hlavními garanty a vyhlašovateli soutěže jsou odborné vydavatelství C.O.T. media, s. r. o., a společnost Incheba Praha, pořadatel veletrhu Holiday World.

V sedmileté historii této soutěže bylo do finálových skupin nominováno již několik žen, ale nejvyšší ocenění – Osobnost cestovního ruchu si jako první odnáší Jitka Fatková. Zárukou odbornosti a prestiže ocenění je skutečnost, že volba probíhá na základě nominací hlavních představitelů oborových sdružení a dalších profesionálů ze všech oblastí cestovního ruchu. Pozvání do poroty letos přijalo 24 významných odborníků cestovního ruchu. Mnozí z nich neprezentovali jen svůj osobní názor, ale mínění celého profesního sdružení či instituce, které zastupují.

Volba Osobnosti cestovního ruchu 2010 byla dvoukolová. V prvním kole nominoval každý člen poroty tři osoby, o kterých je přesvědčen, že v roce 2010 jejich konkrétní čin nebo průběžná práce byla pro cestovní ruch ČR velkým přínosem.

Nominováno bylo celkem 41 odborníků působících v cestovním ruchu. Mezi nominovanými se objevili jak podnikatelé z oblasti hotelnictví i cestovních kanceláří, tak zástupci státní samosprávy, představitelé odborného školství či reprezentanti profesních svazů. Jednatelka vydavatelství C.O.T. media Eva Frindtová ale poukazuje na jeden z trendů loňského ročníku: „Mezi lidmi nominovanými na ocenění bylo ve srovnání s minulostí méně představitelů podnikatelské obce. Je to podle mne tím, že v loňském ekonomicky náročném prostředí museli primárně řešit otázky spojené s chodem svých firem a na altruistické aktivity ve prospěch oboru jim nezbývalo tolik času.“

Po sečtení nominací vzešlo letos následujících pět finalistů, kteří počtem bodů výrazně převýšili ostatní nominované (řazeno abecedně):

 • PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
 • Bc. Jitka Fatková, ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR
 • Ing. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, do listopadu 2010 generální sekretář AHR ČR
 • Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Ing. Rostislav Vondruška, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, v prvním polovině roku 2010 ministr pro místní rozvoj

Z pětice finalistů volili ve druhém kole porotci celkového vítěze tak, že určili své pořadí finalistů. Ze součtu bodů za pořadí pak vzešel absolutní vítěz.

Osobností cestovního ruchu 2010
a držitelem ceny Holiday World Award se stala:

Jitka Fatková

 

ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR ČR

Důvodem jejích četných nominací a následného vítězství ve finále byly tyto argumenty porotců:

 • za neutuchající entuziasmus při prosazování zájmů cestovního ruchu, zejména pak za osobní angažovanost při přípravě budoucího zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu v ČR, za snahu vytvořit jej v konsenzu všech zájmových skupin a za pozitivní přístup při této práci,
 • za úsilí věnované práci Celostátního kolegia cestovního ruchu a za spolupráci s Podvýborem pro cestovní ruch PSP ČR,
 • za konstruktivní a věcný přístup k řešení problematiky cestovního ruchu a práci bez zbytečné byrokracie,
 • za aktivní prosazování kvality do oblasti cestovního ruchu a podporu sociálního cestovního ruchu, který umožňuje účast na cestovním ruchu i jinak znevýhodněným segmentům poptávky.

„Porotu oslovilo nejen úsilí, osobní nasazení a chuť s jakou se Jitka Fatková zasazuje o nový zákon o podpoře a řízení cestovního ruchu, ale ocenila také její konstruktivní přístup při jednání se všemi zájmovými skupinami a cílevědomost, s jakou práce vedla,“ komentuje názory porotců Alexander Rozin, generální ředitel Incheby.

Na ministerstvo pro místní rozvoj, kam Jitka Fatková přišla na konci roku 2009, si s sebou přinesla bohaté zkušenosti z práce v regionu, které získala jako vedoucí oddělení cestovního ruchu na Městském úřadě v Písku a následně více než šest let na pozici ředitelky Jihočeské centrály cestovního ruchu (JČCR). Ta byla v té době vzorem ostatním vznikajícím organizacím destinačního managementu v České republice.

Vyhlášení a předání cen se uskutečnilo 10. února 2011 při slavnostním zahájení veletrhu Holiday World za účasti předních politiků a osobností cestovního ruchu. Cenu převzala Jitka Fatková z rukou Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj, jednatelky C.O.T. media Evy Frindtové a generálního ředitele společnosti Incheba Praha Alexandera Rozina.

-red-

Foto: Petr Matička


Kompletní nominace na ocenění Holiday World Award – Osobnost cestovního ruchu 2010

(řazeno abecedně)

Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR

 • za dlouhodobou podporu segmentu lázeňského cestovního ruchu nad rámec svých manažerských povinností a za práci v SLL

Jan Brskovský, prezident Letecké amatérské asociace

 • za jeho výrazný podíl na rozvoji nekomerční letecké turistiky jak v rámci ČR, tak Evropy
 • za jeho činnost při organizaci sletů ultralehkých a sportovních letadel a leteckých dnů, která přináší velkou propagaci České republiky

Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

 • za jednotící a koordinační práci na propagaci moravských krajů
 • za nadhled, nasazení a přístup k rozvoji cestovního ruchu v regionu Východní Morava
 • za rozvoj cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Marie Divišová, majitelka a ředitelka Agentury MADI

 • za organizaci sedmnácti odborných veletrhů cestovního ruchu bez dotací

Vladimír Dolejš, místopředseda ACK ČR

 • za neúnavnou práci v ACK, když ve prospěch všech řeší ve svém volném čase problematiku ostatních, přestože jako podnikatel má dost svých starostí

Jitka Fatková, ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR

 • za neutuchající entuziasmus při prosazování zájmů cestovního ruchu, zejména pak za osobní angažovanost při přípravě budoucího zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu v ČR, za snahu vytvořit jej v konsenzu všech zájmových skupin a za pozitivní přístup při této práci
 • za úsilí věnované práci Celostátního kolegia cestovního ruchu a za spolupráci s Podvýborem pro cestovní ruch PSP ČR
 • za konstruktivní a věcný přístup k řešení problematiky cestovního ruchu a k práci bez zbytečné byrokracie
 • za aktivní prosazování kvality do oblasti cestovního ruchu a podporu sociálního cestovního ruchu, který umožňuje účast na cestovním ruchu i jinak znevýhodněným segmentům poptávky

Pavel Hlaváč, předseda správní rady o. p. s. Zlatý pruh Polabí

 • za trvalou snahu o povznesení této turistické destinace a její prosazení hlavně na domácím trhu cestovního ruchu

Pavel Hlinka – generální ředitel OREA HOTELS, do listopadu 2010 prezident AHR ČR

 • pro obor hotelnictví a gastronomie je významnou osobností a autoritou
 • za hlavní podíl při spojení profesních asociací v jednu, která má dnes významný vliv
 • za práci s mládeží v oblasti vzdělávání

Michal Chour, ředitel Radisson SAS Alcron Hotel Prague

 • za jeho angažovanost v boji za zlepšení podmínek pro CR
 • za předávání zkušeností kolegům v rámci AHR
 • za „Best Practice“ Hoteliéra

Dušan Jakubec, manager Juniorského národního týmu AKC CR

 • za sestavení kvalitního národního týmu kuchařů Asociace kuchařů a cukrářů ČR, který reprezentoval úspěšně Českou republiku na zahraničních soutěžích

Radim Jančura, majitel Student agency

 • za neoblomný boj za zlepšení kvality vlakového cestování a boj proti monopolu Českých drah

Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR

 • za vstřícnou a nevšední spolupráci s Asociací českých cestovních kanceláří a agentur

Otakar John, ředitel K+K Hotel Fenix a K+K Hotel Central

 • za jeho snahu zlepšit podmínky CR v Praze v rámci „Municipality Group“ AHR, za „Best Practice“ Hoteliéra

Eva Kadaňová, předsedkyně Správní rady Vysoké školy obchodní v Praze

 • za osobní zásluhy o vybudování Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s., která již deset let vychovává přední pracovníky cestovního ruchu a letecké dopravy v ČR jak s titulem bakalář, tak inženýr, a která se stala z nejvýznamnějších soukromých vysokých škol v naší zemi

Alžbeta Kiráľová, prorektorka Vysoké školy obchodní v Praze

 • za podporu vzdělávání v oblasti cestovního ruchu

Tomáš Konopka, manažer Národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR

 • za sestavení kvalitního národního týmu kuchařů Asociace kuchařů a cukrářů ČR, který reprezentoval úspěšně Českou republiku na zahraničních soutěžích

Petr Krč, produkční ředitel CK ATIS

 • za aktivity spojené s prosazováním produktů v oblasti sociálního cestovního ruchu

Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR

 • za snahu o pozvednutí úrovně české gastronomie a šíření dobrého jména českých kuchařů a cukrářů ve světě; díky svým schopnostem se loni stal kontinentálním ředitelem Světové asociace kuchařských organizací pro střední Evropu

Demetrios Lambrou, majitel cestovní kanceláře VTT

 • za rozvoj výjezdového cestovního ruchu do Řecka a na Kypr při udržení zaměstnanosti ve své CK a za podporu a rozvoj prodejní sítě v České republice

Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea

 • za Pražskou muzejní noc

Karel Markvart, předseda Rady značení KČT

 • za aktivity spojené se značením turistických cest pro vozíčkáře

Jaroslav Martinek, CDV – cyklokoordinátor ČR

 • za systematický rozvoj cyklistiky jako fenoménu cestovního ruchu v České republice
 • za snahu o realizaci projektu Česko jede po vzoru švýcarského SchweizMobil

Marek Mráz, bývalý ředitel České Švýcarsko, o. p. s.

 • za systematický rozvoj destinace České Švýcarsko a získání ocenění EDEN

Martina Pásková, odbor územních vazeb Ministerstva životního prostředí

 • za nehynoucí zásluhy na konferencích o udržitelnosti cestovního ruchu a za rozsáhlou publikační činnost
 • její zásluhou vznikají a jsou navrhovány národní geoparky nejen v České republice, ale třeba i v Latinské Americe
 • její skripta o udržitelném cestovním ruchu, která vydala v hradeckém nakladatelství Gaudeamus, přesahují svým významem a úrovní běžnou naukovou produkci

Vít Pechanec, jednatel společnosti World Media Partners

 • za soustavnou aktivní činnost pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti internetové prezentace ČR

Jiří Senohrábek, manažer pro marketing zámku Loučeň

 • za mimořádný podíl na získání rychlé oblíbenosti tohoto nového turistického cíle

Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří ČR

 • za činnost v čele ACK ČR, která se pod jeho vedením stala významným pomocníkem v práci a fungování cestovních kanceláří; za rozvíjení klubového života v rámci ACK a úsilí při aktivním ovlivňování státní politiky rozvoje cestovního ruchu

Kamil Soukup, ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice

 • za podporu komunikace problémů CR prostřednictvím konference Stop and Stay

Václav Stárek, prezident AHR, do listopadu 2010 generální sekretář

 • za dlouholetou smysluplnou práci pro české hoteliéry a restauratéry, za přínos v oblasti hotelnictví a gastronomie
 • za progres v činnosti AHR
 • za spolupráci na rozvoji cestovního ruchu, nejen v rámci ubytovacích služeb, ale i gastronomie

Pavel Antonín Stehlík, generální komisař Expo 2010 v Číně

 • za propagaci České republiky v rámci Expo 2010 v Číně v Šanghaji

Ilja Šedivý, předseda představenstva Regata Čechy, a. s.

 • za dlouholetý přínos rozvoji hotelnictví včetně spolupráce a podpory středního a vysokého školství v oboru
 • za příkladnou spolupráci s obcemi, ve kterých provozuje svá hotelová zařízení

Roman Škrabánek, prezident AČCKA

 • jeho přičiněním bylo v Praze v květnu 2010 uspořádáno nejúspěšnější zasedání ECTAA, kterého se zúčastnilo 29 evropských zemí
 • za jeho přínos k transpozici evropského práva do národní legislativy a související osvětu pro všechny cestovní kanceláře a agentury

Jiří Švaříček, ředitel Lázeňského hotelu Imperial Karlovy Vary

 • za iniciativu v regionu Karlovy Vary, kde pod jeho patronací dochází k velmi dobré spolupráci mezi hoteliéry i s municipálními orgány

Iveta Toušlová, moderátorka a dramaturgyně České televize

 • za Toulavou kameru a tím výraznou podporu domácího cestovního ruchu

Petr Manuel Ulrych, šéfredaktor časopisu COT business

 • za nestranné komentování cestovního ruchu, za nadhled nad problematikou a za úvodníky

Miloš Vajner, majitel Centra Babylon

 • za inspirativní propojení ubytovacích a golfových aktivit do fungujícího celku

Jiří Vaníček, Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • za celoživotní přínos k rozvoji vzdělávání v oblasti cestovního ruchu u nás i za četné další aktivity, díky kterým jeho renomé přesáhlo hranice ČR
 • jeho největším úspěchem loňského roku je účast na výroční konferenci International Society of Travel and Tourism Educators, v říjnu 2010 v Los Angeles, které se zúčastnilo 200 vysokoškolských učitelů oboru cestovní ruch z celého světa, z toho jen sedm z Evropy. Jeden z jeho příspěvků obdržel od organizačního a edičního výboru cenu „Nejlepší příspěvek konference“. Tím prezentoval na světovém fóru úroveň vzdělávání cestovního ruchu v České republice

Zuzana Vojtová – ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava

 • za průkopnické projekty typu rezervační systém či Moravia Convention Bureau
 • za významný podíl na rozvoji cestovního ruchu v regionu Jižní Morava

Rostislav Vondruška, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, v první polovině roku 2010 ministr pro místní rozvoj

 • za jeho přínos na vládní úrovni, za zasazení se o zviditelnění cestovního ruchu na celostátní úrovni a trvalý boj o podporu tohoto oboru
 • za iniciativu v oblasti přípravy nového zákona o cestovním ruchu
 • za podporu tvorby koncepce cestovního ruchu a odstraňování hlavních překážek v oboru

Josef Zelenka, profesor Univerzity Hradec Králové

 • za neúnavnou práci v oblasti aplikované informatiky v oboru cestovního ruchu i za organizování velkolepých vědeckých konferencí na téma Dobrá praxe v udržitelném cestovním ruchu
 • za obsáhlou publikační činnost v tomto oboru

Jitka Zikmundová, místostarostka města Český Krumlov

 • za propagaci České republiky v Rakousku prostřednictvím významného turistického cíle Českého Krumlova

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: JCCR

Travelcon odstartuje už tento čtvrtek

Dopady pandemie covid-19 na cestovní ruch a výhledy pro restart tohoto tvrdě zasaženého odvětví ekonomiky. To jsou témata, která budou prostupovat celým pátým ročníkem konference cestovního ruchu Travelcon, která odstartuje už tento čtvrtek 15. dubna. Nenechte si...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Cyklobusy na trase Brno–Vídeň vyjedou již počtvrté

Čtvrtým rokem vyjedou letos na trase Brno–Vídeň cyklobusy svážející cyklisty z Brna a Židlochovic na místa česko-rakouského pohraničí, jako je třeba Hevlín, Znojmo nebo Mistelbach. Od dubna do října je v plánu vypravit jich podle zájmu zhruba deset....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovy Vary opraví další část Vřídelní kolonády

Karlovy Vary připravují další část rekonstrukce Vřídelní kolonády. Po opravě havarijních částí budovy a hlavně technologií jímání a zpracování vřídelní vody by se další etapa měla týkat zejména oprav hlavní budovy Vřídelní kolonády. Práce by měly začít...

Číst více