Osobností cestovního ruchu 2009 se stal ministr Rostislav Vondruška

Osobností cestovního ruchu za rok 2009 byl na veletrhu Holiday World vyhlášen současný ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Zvolila ho porota složená z 20 předních odborníků v cestovním ruchu, především zástupců oborových profesních sdružení, vysokých škol a médií. Hlavními garanty a vyhlašovateli soutěže jsou odborné vydavatelství C.O.T. media a společnost Incheba Praha, pořadatel veletrhu Holiday World.

Zárukou odbornosti a prestiže ocenění je skutečnost, že volba probíhána základě nominací hlavních představitelů oborových sdružení a dalšíchprofesionálů ze všech oblastí cestovního ruchu. Pozvání do porotypřijalo 20 z 21 významných odborníků cestovního ruchu. Mnozí z nichneprezentovali jen svůj osobní názor, ale mínění celého profesníhosdružení či instituce, které zastupují.

Volba Osobnosti cestovního ruchu 2009 byla stejně jako v předcházejících letech dvoukolová. V prvním kole nominoval každý člen poroty 3 osoby, o kterých je přesvědčen, že v roce 2009 jejich průběžná práce byla pro cestovní ruch ČR velkým přínosem.

Nominováno bylo celkem 43 odborníků působících v cestovním ruchu. Mezi nominovanými se objevili jak podnikatelé z oblasti hotelnictví i cestovních kanceláří, tak zástupci státní samosprávy, představitelé odborného školství či reprezentanti profesních svazů.

Po sečtení nominací vzešlo letos následujících 5 finalistů, kteří počtem bodů výrazně převýšili ostatní nominované (řazeno abecedně):

 • Doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc., jednatel Vysoké školy hotelové v Praze 8
 • Miroslav Res, generální ředitel CK Čedok
 • Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels & Travel
 • Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava
 • Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj

Z pětice finalistů volili porotci celkového vítěze. Všech 20 porotců, kteří nominovali své favority v prvním kole, určilo ve druhém kole své pořadí finalistů s tím, že první v pořadí získává 5 bodů, druhý 4, třetí 3 atd. Ze součtu bodů ode všech porotců pak vzešel absolutní vítěz – Osobnost cestovního ruchu za rok 2009.

Osobností cestovního ruchu 2009
a držitelem ceny Holiday World Award se stal:
 

 

Ing. Rostislav Vondruška
ministr pro místní rozvoj

Vítězství současného ministra pro místní rozvoj mělo podle porotců především tyto důvody:

 • za udržení i rozvoj cestovního ruchu v době dopadů krize,
 • za koncepční podporu cestovnímu ruchu i v ministerské pozici,
 • za smysluplné aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu v ČR,
 • za nadhled a systémovou práci pro cestovní ruch.

„Porotu oslovil nejen koncepční přístup Rostislava Vondrušky při řešení problémů, které cestovnímu ruchu přináší krize, ale také jeho osobní angažovanost v propagaci České republiky. V neposlední řadě porota kladně hodnotila odstranění překážek, které bránily průběžnému financování z evropských fondů,“ komentuje názory porotců Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C.O.T. media.

O dlouhodobé kvalitní práci Rostislava Vondrušky pro cestovní ruch svědčí i fakt, že v posledních pěti ročnících tohoto ocenění jej hlasy porotců vždy vynesly až do finále, stejně jako Viliama Siveka. Jako jediný ovšem získal nejvyšší ocenění – Osobnost cestovního ruchu – Holiday World Award podruhé. Poprvé to bylo za rok 2007, kdy byl ve funkci ředitele agentury CzechTourism.

Vyhlášení a předání cen se uskutečnilo 4. února 2010 při slavnostním zahájení veletrhu Holiday World za účasti předních politiků a osobností cestovního ruchu. Cenu převzal Rostislav Vondruška z rukou jednatelky C.O.T. media Evy Frindtové a generálního ředitele společnosti Incheba Praha Alexandera Rozina.

-red-


Kompletní nominace na ocenění Holiday World Award
– Osobnost cestovního ruchu 2009

(řazeno abecedně)

Jan Adámek, ředitel hotelu Jalta Praha a předseda Prague Convention Bureau

 • za velkou osobní angažovanost ve prospěch MICE a hotelů v Praze,
 • za celkovou kultivaci prostředí cestovního ruchu.

MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy

 • za schválení a realizaci investice do cestovního ruchu v Praze a jeho propagaci.

Ing. Petr Beránek, generální ředitel Grand Hotel Bohemia v Praze

 • za skvělé výsledky hotelu v roce 2009 a za příkladné vystupování a aktivní jednání ve prospěch oboru i jako „corporate citizen“.

Ing. Tomáš Cikán, ředitel ESO travel

 • za inovativní projekty v oblasti služeb pro zákazníky.

Doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc., jednatel Vysoké školy hotelové v Praze 8

 • za dlouholeté úsilí o pozvednutí odborné úrovně absolventů hotelových škol, a tím i úrovně služeb v tuzemském hotelovém a gastronomickém sektoru,
 • za osobní přínos k vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu,
 • za přínos k rozvoji vysokého školství v oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu a při příležitosti 10. výročí založení Vysoké školy hotelové v Praze 8.

PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

 • za práci na projektu Jantarová stezka II a jeho propagaci v zahraničí,
 • za přínos k jednotnému marketingovému vystupování moravských krajů v rámci tohoto projektu,
 • za prosazení a realizaci rezervačního systému Východní Moravy.

Marie Divišová, majitelka a ředitelka Agentury MADI

 • za přípravu odborného doprovodného programu veletrhu MADI.

Ing. Vladimír Dohnal, předseda představenstva Top Hotels Group, a. s., člen představenstva HK ČR

 • za aktivní práci pro obor cestovního ruchu v Hospodářské komoře ČR.

Ing. Karel Doubek, ředitel hotelu Adria Praha

 • za aktivity při prosazování udržitelného rozvoje cestovního ruchu, jejich praktické uplatňování v hotelu Adria a popularizaci této problematiky ve vzdělávací činnosti na VŠE Praha.

Bc. Jitka Fatková, v roce 2009 ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu, nyní ředitelka odboru cestovního ruchu MMR

 • za cílevědomou práci v cestovním ruchu na regio­nální úrovni a za odvahu přijímat nové výzvy.

Jiří Filip, předseda představenstva Letiště Brno, a. s.

 • za to, že se svým týmem výrazně napomohl rozvoji cestovního ruchu v Brně a na jižní Moravě. Přivedl do Brna vyspělou leteckou dopravu s výbornou letištní infrastrukturou.

Ing. Antonín Franke, CSc., Vysoká škola hotelová v Praze 8

 • za celoživotní přínos k rozvoji cestovního ruchu a za angažovanost v systematické výzkumné činnosti.

Martin Horák, Prague Events Calendar

 • za tvorbu Prague Events Calendar a jeho neutuchající snahu dát dohromady kalendář všech významných pražských akcí.

Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy

 • za nastartování destinačního managementu a rozvoj cestovního ruchu v Pardubickém kraji (ocenění za nejlepší propagační film na Tourfilmu).

Michal Chour, ředitel Radisson SAS Alcron Hotel Prague

 • za aktivní účast na tvorbě projektů na podporu cestovního ruchu v Praze v roce 2009,
 • za aktivní účast na práci krajské sekce AHR ČR, za participaci na prezentacích a pravidelné předávání informací ostatním o situaci na trhu, to vše s cílem pomoci nejen vlastnímu hotelu, ale Praze jako momentálně trpící turistické destinaci,
 • za pomoc při ovlivňování klima nemocného cestovního ruchu, a zejména hotelnictví za pomoci pádných argumentů.

Ing. Iveta Jakoubková, vedoucí týmu Lázeňství, CzechTourism

 • za neúnavnou a kreativní práci pro české lázeňství.

Ing. Radim Jančura, majitel Student Agency

 • za zvýšení kvality autobusové dopravy v ČR,
 • za neoblomného podnikatelského ducha a vytrvalost v boji vůči orgánům státní správy při zavedení konkurence ve vlakové dopravě.

PhDr. Eva Kadaňová – předsedkyně správní rady a emeritní rektorka Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s

 • za vybudování jedné z největších soukromých vysokých škol, která již deset let vyučuje cestovní ruch a další obory s ním spojené (na úrovni bakalářského i magisterského studia) a do praxe připravila okolo 2 000 absolventů.

Jiří Kaplan, poradce generálního ředitele letecké společnosti Travel Service

 • za jeho vynikající přínos rozvoji charterové letecké dopravy v ČR, kde se mu podařilo přispět k vybudování největší společnosti této kategorie a druhé největší letecké společnosti v ČR.

Pavel Klicpera, vedoucí oddělení marketingových projektů CzechTourism

 • za neutuchající (a možná až nakažlivý) entuziasmus při propagaci turistického (a také gastronomického) potenciálu České republiky.

Pavel Kosař, pověřený řízením agentury CzechTourism

 • za nasazení při vedení agentury CzechTourism.

Ing. Josef Krůžela, CSc., předseda představenstva Lázně Luhačovice, a. s.

 • za obchodní diplomacii,
 • za zásluhy a celoživotní dílo v oboru lázeňství.

Andrea Libová, marketing manažer Prague Convention Bureau

 • za usilovnou práci a posun činnosti Prague Convention Bureau v roce 2009,
 • za zviditelnění kongresové a incentivní turistiky ČR na domácím i zahraničních trzích,
 • za aktivity napomáhající vzniku Czech Convention Bureau.

Ivana Mahelová, v roce 2009 ředitelka Vysočina Tourism

 • za dlouhodobou činnost v oblasti regionálního cestovního ruchu.

Ing. Miloň Mlčák, manažer veletrhů Go a Regiontour, Veletrhy Brno

 • za ohromné nasazení při programové přípravě veletrhu Regiontour a za snahu udělat z něj festival podporující domácí cestovní ruch,
 • za inovativní přístup k veletrhu GO 2010.

Mgr. Marek Mráz, ředitel o. p. s. České Švýcarsko

 • za získání ceny EDEN v roce 2009 pro tuto turistickou destinaci a dlouhodobý rozvoj této organizace.

Štěpánka Orsáková, vedoucí týmu Kudy z nudy CzechTourism

 • za komunikaci s regiony České republiky a rozvoj projektu www.kudyznudy.cz .

Bc. Vít Pechanec, manažer Pensionu Fontána Svitavy, jednatel společnosti World Media Partners, s. r. o.

 • za soustavnou aktivní činnost pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti internetové prezentace ČR,
 • za vzdělávací činnosti a za práci v profesních organizacích.

Ing. Zdenka Petrů, odborná asistentka, Katedra cestovního ruchu, VŠE Praha

 • za práci experta a zastupování České republiky v mezinárodních komisích, které pracují na terminologii v cestovním ruchu,
 • za předávání bohatých praktických zkušeností studentům na VŠE Praha,
 • za podíl na vědecko-výzkumné práci Katedry cestovního ruchu a na vzdělávacích projektech pro hospodářskou praxi.

Zdeněk Pohlreich, Hotel Imperial a Divinis Ristorante

 • za všemožné (nejen televizní) úsilí o pozvednutí tuzemské gastronomie a zvýšení prestiže kuchařského řemesla.

Ing. Miroslav Res, generální ředitel CK Čedok

 • za dlouhodobou podporu cestovního ruchu,
 • za aktivity v ACK ČR,
 • za dlouhodobé výsledky v oblasti příjezdového i výjezdového CR,
 • za dlouhodobé vedení jedné z nejúspěšnějších a dlouhodobě stabilních cestovních kanceláří v ČR poskytující vysoce kvalitní služby.

Jade Sebek, vedoucí týmu Kongresové a incentivní turistiky, CzechTourism

 • za vedení Prague Convention Bureau a za významný podíl na vzniku celorepublikového Czech Convention Bureau.

Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels & Travel

 • zejména za práci v čele ACK ČR, ve které se pod jeho vedením mnohé změnilo, což ukazuje např. asi 15% nárůst počtu členů za rok. Asociace připravila mnoho nových věcí a začala se starat nejen o své členy, ale nabízí určitou formu pomoci i ostatním profesionálům ze svého oboru (viz např. projekt „Pod křídly Asociace“),
 • za udržení příjezdového cestovního ruchu i v době dopadů krize a řešení problémů s tím souvisejících.

Ing. Václav Stárek, generální sekretář Asociace hotelů a restaurací ČR

 • za význačný podíl při vytváření podmínek pro podnikání v hotelovém a restauračním průmyslu v době ekonomické krize,
 • za aktivní spolupráci na projektu Czech Specials a systematickou propagaci české gastronomie.

Ing. Jiří Švaříček, ředitel Lázeňského hotelu Imperial Karlovy Vary

 • za aktivní účast na práci krajské sekce AHR ČR v Karlovarském kraji, za participaci na prezentacích a pravidelné předávání informací o situaci na trhu ostatním,
 • za podporu mládeže a péči o rozvoj a zkvalitňování hotelnictví v Karlovarském kraji i v republice jako takové.

Iveta Toušlová, redaktorka České televize

 • za propagaci atraktivit České republiky prostřednictvím pořadu Toulavá kamera.

Ing. Petr Manuel Ulrych, šéfredaktor časopisu COT business

 • stále dokáže v problematice cestovního ruchu rozpoznat realitu a oddělit ji od pozlátka, dokáže zcela nestranně a s potřebným nadhledem komentovat věci, které někteří vidí velmi emotivně.

Ing. Miloš Vajner, majitel Centra Babylon

 • za iniciativní sdružování subjektů cestovního ruchu v oblasti golfového turismu.

Mgr. Michal Vávra, Asociace turistických regionů České republiky

 • za iniciativy vedoucí k založení Kolegia CR ČR a integraci aktivit turistických regionů.

Michal Veber, tajemník Asociace cestovních kanceláří ČR

 • za aktivity přesahující běžnou práci ACK ČR,
 • za činnost jako člena kolegia ministra.

Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava

 • za rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě,
 • za úspěšné čerpání z evropských fondů ve prospěch rozvoje cestovního ruchu a kongresové turistiky na jižní Moravě.

Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj ČR

 • za udržení i rozvoj cestovního ruchu v době dopadů krize,
 • za koncepční podporu cestovnímu ruchu i v ministerské pozici,
 • za smysluplné aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu v ČR,
 • za nadhled a systémovou práci pro cestovní ruch,
 • za odstranění překážek, které bránily průběžnému financování z evropských fondů.

Ing. Ivana Vopálková, jednatelka Průvodcovské služby Kutná Hora

 • za nové inspirující projekty pro návštěvníky města ve vztahu k dědictví UNESCO.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více