Ohlédnutí za konferencí Travelcon (I.)

Historicky první veletrh Travelfest doprovodil rovněž premiérový ročník konference Travelcon. A hned v úvodu je třeba říct, že organizátoři nastavili laťku dosti vysoko – a to jak výběrem diskutovaných témat, tak počtem i skladbou řečníků. U mikrofonů se během dvoudenního nabitého jednání vystřídala pěkná paleta tuzemských i zahraničních expertů na cestovní ruch, marketing, destinační management, hotelnictví, gastronomii a další obory. Na následujících řádcích najdete ohlédnutí za prvním konferenčním dnem.

Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek u příležitosti zahajování akce zmínil, že se jedná o historicky největší odbornou konferencí věnovanou problematice turistického ruchu na jihu Čech. Program Travelconu je mimořádně atraktivní, a to nejen díky zvoleným tématům, ale i kvalitou a erudicí vybraných přednášejících a lektorů, kterých zde vystoupí celkem pětačtyřicet,“ zdůraznil. Mezi hlavní témata přednášek patří například otázky komunikačních trendů v cestovním ruchu, aktivního marketingu, sociálních médií, digitálních technologií a jejich efektivního cílení, nových směrů v cestovním ruchu a řada dalších.

„Konference Travelcon je určena ubytovatelům, poskytovatelům různých turistických služeb, pracovníkům infocenter, měst a obcí i dalším zástupcům různých subjektů přímo působících v sektoru cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Ti všichni zde získají velký prostor nejen k výměně vlastních zkušeností, ale dostanou možnost načerpat nové vědomosti přímo z úst významných kapacit tohoto oboru,“ zdůraznil David Šťastný, předseda Destinační společnosti Českobudějovicko–Hlubocko, která je spolu s JCCR a Jihočeským krajem organizátorem celé akce.

Jednání probíhalo souběžně ve dvou sálech, každý účastník si tak mohl program zkombinovat dle vlastních zájmů. V sále 1, kde program moderoval Jakub Železný, bylo na první den konference TravelCon naplánováno celkově sedm přednášek významných osobností i autorit akademické sféry v oblasti cestovního ruchu. V konečném programu jich však bylo o jednu méně, kdy chybějící přednáška o možnostech řízení kvality služeb pomocí značky byla nahrazena představením obrazové složky publikace Jižní Čechy – perla nepravidelného tvaru.

Aleš Pangrác Jaromír Polášek

Novinky v oblasti cestovního ruchu

Úvodního slova i prezentace se ujali hned dva muži – ředitel odboru regionálního partnerství a vztahů B2B agentury CzechTourism Aleš Pagrác a ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek. První jmenovaný zahájil svou část představením komunikačních témat pro rok 2018 a 2019, kterými byly zvoleny Příběhy 20. století, respektive Příběhy současnosti. Poté odhalil plány agentury CzechTourism týkající se vzniku tzv. Heritage Card přinášející turistům celou řadu výhod a připomněl v současných dnech tolik aktuální potřebu certifikace a kategorizace destinačních společností, které se věnovala i dubnová COTahhle snídaně. Jaromír Polášek následně odhalil budoucí plány centrály v oblasti on-line marketingových kampaní a zmínil projekt elektrokol pro seniory a nejen pro ně, díky kterým mohou celý region projet i fyzicky méně zdatní cyklisté.

Fotografie jako prostředek k oslovení zákazníka

Petr Kotík

Dopoledne následně pokračovalo přednáškou Petra Kotíka představující projekt nazvaný Amazing Places Česká republika, který zájemcům pomáhá odkrýt ty nejkouzelnější místa naší země pomocí zajímavých fotografií. Zdůraznil přitom, že nejlepším prostředkem k oslovení zákazníka nejsou ani tak postprodukční úpravy, jako spíše přirozené snímky budov a míst, které zachycují ty správné emoce, jež mají obrazy vyjadřovat. To jen potvrzuje skutečnost, že mezi nejúspěšnější patří fotografie malých či rustikálních budov. Tento soukromý projekt funguje aktulně dva roky, během kterých získal zhruba 100 partnerských subjektů.

Inspirace z Hornorakouské centrály cestovního ruchu

Hned poté následoval ředitel Hornorakouské centrály cestovního ruchu Andreas Winkelhofer, který publiku odhalil příklady dobré praxe fungující v této oblasti především z hlediska digitálních médií. V úvodu nejprve zmínil statistiky návštěvnosti této spolkové země, přičemž odhalil, že i nadále tvoří nadpoloviční většinu návštěvníků právě domácí turisté. Propagační strategie Hornorakouské centrály cestovního ruchu v posledních letech funguje pod heslem „digital first“, tedy že digitální média jsou v současné době primárním komunikačním kanálem propagujícím turistickou nabídku tohoto regionu. 

Andreas Winkelhofer Malcolm Allan

Společný růst oblasti

Stále rostoucí význam on-line komunikačních prostředků se ostatně táhl jako spojující nit celým prvním konferenčním dnem. Záhy totiž představil možnosti digitálních technologií Malcolm Allan ze společnosti Placesmatters (ano, ten, kterého pamatují účastníci posledního ročníku konference AdCamp) s případovou studií věnující se úspěšnému projektu motoristické trasy Wild Atlantic Way, která se táhne v délce 2,5 tisíce kilometrů na pobřeží Irska. Jako základní úspěch marketingových snah v případě takovýchto projektů zmínil především potřebu jednoty a spolupráce mezi jednotlivými komerčními subjekty oproti snahám o vzájemné zastínění ve vlastní prospěch. Jen tak totiž dle něj může oblast růst komplexně.

Vilém Rubeš

Přístupy ke značce v digitální éře

Poté místo na podiu i všechny zúčastněné zaujal konzultant v oboru budování značek Vilém Rubeš, který – věrný své pověsti – poměrně konfliktně a přesto velmi zábavně odhalil devět smrtelných hříchů brandingu turistických destinací. Mezi ty zařadil jak lákání pro oblast nevýhodných cílových skupin, nevhodné podléhání trendům v oblasti PR, prvoplánové slovní hříčky či změny loga. Naopak zdůraznil nutnost a nedocenitelnost kvalitního výzkumu a z něj získaných dat. Právě na jejich základě je možné budovat kvalitní a udržitelnou značku, která bude výrazně odlišná a jedinečná oproti konkurenci.

Práce s analytickými nástroji a jejich prezentace

Závěr prvního konferenčního dne v sále 1 patřil v krátkém sledu hned pěti dalším přednášejícím, kteří se postupně věnovali práci s analytickými nástroji. V prezentaci od zástupců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – odborného asistenta na Ekonomické fakultě Petra Štumpfa a vedoucího katedry obchodu a cestovního ruchu Viktora Vojtka – byl představen nový pohled na využití dat v řízení destinace. První zmíněný odhalil nepřímou úměru mezi rostoucí návštěvností kraje a ekonomickým růstem, pokud turisté během svého pobytu utrácí stále méně peněz. Druhý řečník pak představil dnes velmi aktuální dopady změn měnového kurzu, které mají obvykle v konečném důsledku mnohem výraznější dopady na fungování destinace, než by se mohlo na první pohled zdát.

Petr Štumpf Viktor Vojtko

Petr Šmelhaus

Poté se Petr Šmelhaus ze společnosti Booking.com věnoval analytickým nástrojům nabízejícím ubytovatelům statistiky a trendy prodeje či porovnání těchto parametrů s konkurencí. Ondřej Špaček ze společnosti KPMG následně představil nové nástroje zjišťující počet a strukturu návštěvníků Jihočeského kraje. Na základě dat získaných od společnosti T-Mobile je totiž možné získat poněkud přesnější informace o návštěvnosti kraje, než jaké je možné získat z dat od Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tato metoda přitom ukázala, že Jihočeský kraj navštívilo v roce 2015 téměř 20 milionů návštěvníků, což je šestkrát vyšší číslo, než jaké udává právě ČSÚ. Úplně na závěr zaznělo pár vět z úst ředitele reklamní agentury Good Agency a předsedy turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko Davida Štastného, ze kterých výrazně vyčnívala především potřeba centrálního skladu všech předtím představených dat a statistik pro jejich efektivnější zpracování a využití.

Zaměstnanci jako rodina

Lukáš Dastlík

Jednání v sálu 2 moderoval Milan Džuba. Čtvrteční jednání v této místnosti odstartoval svojí přednáškou psycholog Lukáš Dastlík, ředitel občanského sdružení Elio a jednatel a majitel společnosti Life Dynamic. Ve svém příspěvku hovořil o problematice vyvážení osobního a pracovního života v rámci různých generací s pochopitelným akcentem na charakteristické rysy Generace Y. Upozornil také na to, jak se jejich zvyklosti a potřeby projevují v profesním životě. Firmy, v kterých milenialové působí, jsou často rodinné, případně jsou jako rodinné řízeny. To s sebou nese řadu pozitiv, ale také rizik, na která Lukáš Dastlík účastníky konference upozornil (k potížím může docházet kvůli nejasným pravidlům v oblasti kariérního postupu, absenci vize organizace, při řešení neshod a konfliktů apod. I takto řízených firem je třeba věnovat pozornost správnému nastavení procesů – v dnes tak oblíbených startupech často všichni dělají všechno, dosáhne-li ale firma určité velikosti, mohou kvůli nejasnému rozdělení kompetencí nastat problémy. Závěr přednášky pak Lukáš Dastlík věnoval motivačním a antistresovým nástrojům, které by měly firmy používat. Alfou a omegou vztahů se zaměstnanci by měl být psychologický přístup a snaha o rozvoj osobností všech zaměstnanců.

Hodnocení a sledování kvality služeb v oblasti

Simona Sýkorová

Další blok příspěvků byl věnován problematice hodnocení kvality služeb v oblasti a jejímu sledování. Jako první dostala slovo Simona Sýkorová, regionální koordinátorka Českého systému kvality služeb pro Jihočeský kraj. Představila tento projekt a zaměřila se na jeho přínosy pro certifikované firmy. Za ty hlavní označila větší spokojených zaměstnanců a tím menší fluktuaci, zvýšení konkurenceschopnosti apod. Sýkorová informovala o vybraných novinkách projektu, mimo jiné o tom, že partnery se stávají Česká mountainbiková asociace a Národní vinařské centrum. Aleš Pangrác, ředitel Odboru regionálního partnerství a vztahů B2B agentury CzechTourism, v závěru této přednášky uvedl, že CzechTourism připravuje marketingovou kampaň, která by měla přínosy ČSKS vysvětlit široké veřejnosti.

Lenka Horejsková

O jednotné klasifikaci turistických informačních center v České republice pak hovořila Lenka Horejsková, radní A.T.I.C. ČR pro Jihočeský kraj a vedoucí infocentra ve Veselí nad Lužnicí. Ve své přednášce připomněla živelný porevoluční vznik infocenter, který si vyžádal nastavení pravidel, tedy vznik A.T.I.C. ČR a následně také klasifikaci a certifikaci infocenter. Klasifikace je jednou z cest ke zvyšování kvality jimi poskytovaných služeb. Horejsková rovněž vysvětlila výhody, které infocentrům plynou z členství v asociaci.

David Šťastný

Problematikou hodnocení kvality v oblasti Českobudějovicka a Hlubocka se pak zabýval David Šťastný, předseda turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko. Ten mimo jiné vysvětlil, že v dnešním světě roste síla on-line prostředí a tím pádem i uživatelských recenzí na specializovaných portálech, na sociálních sítích apod. Ke zvyšování kvality služeb v této části Jihočeského kraje má proto v souladu s vizí zmiňované DMO přispívat cílená práce s těmito recenzemi, ale také spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti, jejich zapojení do ČSKS, vzdělávací akce apod.

Zdenka NoskováPosledním řečníkem v tomto bloku byla Zdenka Nosková ze Svazu venkovské turistiky. Ten (jak jsme ostatně již dříve informovali) vypracoval standard pro certifikaci ubytování v soukromí a certifikaci služeb zařízení agroturistiky a venkovské turistiky. Nový standard pro ubytování v soukromí se stal také novým technickým předpokladem ČSKS. Více najdete ZDE.

Rozvoj turistických atraktivit v oblasti

Romana Vačkářová

V bloku nazvaném Rozvoj turistických atraktivit v oblasti vystoupila Romana Vačkářová z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Představila mimo jiné nástroje územního plánování a jejich vazbu na cestovní ruch. Velkou pozornost věnovala zejména problematice Rozboru udržitelného rozvoje území a doložila ji řadou ukázek. Krajský úřad při rozvoji území spolupracuje i s JCCR – vypracovávají koordinované neduplicitní hodnocení potenciálu cestovního ruchu, pracují na ustáleném vymezení turistických oblastí kraje, spolupracují na zpracování a aktualizaci dat z cestovního ruchu či na definování záměrů a problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Ta totiž, pokud není zpracovávána ve spolupráci, může v daném území zastavit jakoukoli výstavbu ve volné krajině, což může narušit plány některých subjektů v cestovním ruchu.

Petr Studnička

Petr Studnička z Vysoké školy hotelové následně účastníky konference seznámil s pěti výzkumnými projekty, které tato škola zpracovávala pro oblast Lipenska a Českokrumlovska. Pravidelní čtenáři COT jsou s nimi průběžně seznamováni, dovolíme si tímto tedy zájemce o problematiku odkázat na archiv článků na iCOT.cz.

Pavel Kvintus

Pavel Kvintus z architektonického ateliéru A8000 seznámil posluchače s projektem Vltavské vodní cesty. Tato říční spojnice Budějovic a Prahy, která vzniká v posledních letech úpravou zdymadel a další infrastruktury, se může stát jakousi českou paralelou k moravskému Baťovu kanálu a projektem, který může přinést Českým Budějovicím a dalším městům na Vltavě zajímavý rozvoj nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i v oblasti rezidenčního bydlení, rekreace apod. Jak Kvintus poznamenal, jde o součást evropského trendu „obracení se k vodě“, který zasahuje i čím dál více tuzemských měst.

Plánování akcí ke zvýšení návštěvnosti

Tak zněl název dalšího bloku přednášek. Před posluchače v něm jako první předstoupil manažer oblasti Českobudějovicko-Hlubocko David Štastný, který hovořil o tom, že právě akce mají být jedním z pilířů rozvoje této destinace. I proto pracuje DMO na kalendáři akcí s výhledem na následujících pět let, s kterým by mohli pracovat všichni ubytovatelé, touroperátoři a další zájemci. DMO také plánuje zaměstnat obchodního zástupce, který bude akce pro oblast získávat. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou by pak mělo probíhat hodnocení akcí a jejich přínosů apod.

V popředí Petr Šalda, za ním David Šťastný a Jan Opatrný

O vlivu eventů všeho druhu na podnikatele v cestovním ruchu přednášel Petr Šalda, ředitel českobudějovického Grandhotelu Zvon. Eventy jsou samozřejmě příležitostí, protože pro ubytovatele přinášejí potenciál pro výrazně vyšší sazbu a tržbu, znamenají garantovanou poptávku a vyšší tržbu z doprovodných služeb. Zároveň jsou ale i svého druhu rizikem, neboť v případě, že se jich hotel zhostí bez přemýšlení, mohou vytlačit stálé a individuální hosty, teoreticky mohou generovat nižší tržbu, než jaká by v daný moment byla teoreticky možná, znamenají riziko nevyužitých a neuhrazených pokojů atp.

Vystoupení Petra Šaldy mohlo být pro řadu účastníků cennou lekcí z revenue managementu. Šalda dal posluchačům nahlédnout do svého řemesla a ukázal, že z pohledu hoteliéra je rok souhrnem 365 jednotlivých tržních příležitostí a každý den je proto třeba plánovat cenu atp.

Petr Šalda i následující řečník, Jan Opatrný z incomingové cestovní kanceláře IncoCzech Travel Prague, se vyjádřili k problematice plánování eventů na úrovni destinace. Jde podle nich mimo jiné o to zabránit souběhu významných eventů a o aktivaci slabších období roku. To se neobejde bez komunikace a koordinace aktivit destinace s pořadateli eventů a s ubytovateli. Každému, kdo používá alespoň selský rozum, mohly znít některé rady až banálně, nicméně v reálu se opravdu ještě pořád stává, že třeba některá z destinací vydá s nejlepšími úmysly kalendář akcí, pomocí kterého by mohli podnikatelé plánovat své aktivity, třeba až v polovině roku. Tedy zhruba rok poté, kdy by bylo potřeba.

Efektivní turistická doprava po jižních Čechách

Martina Vodičková

V dalším bloku si na své přišli zájemci o dopravní problematiku. Marketingová a PR manažerka Letiště České Budějovice Martina Vodičková účastníky seznámila s tím, jak probíhá transformace bývalé vojenské základny v Plané na veřejné mezinárodní letiště. Kraj na této proměně pracuje od roku 2006. Od roku 2015 pak probíhá dostavba letiště, díky které již vyrostla nová ranvej, bezpečnostní centrum apod. Aby letiště získalo status „veřejné mezinárodní“, musí být ještě vybudován odbavovací terminál, je potřeba instalovat světelnou navigaci a radionavigaci apod. Výběrové řízení na dodavatele těchto prací, které si vyžádají náklady přes 400 milionů korun, již proběhlo, kvůli odvolání jednoho z neúspěšných uchazečů však kraj ještě nemohl podepsat smlouvu s vítězem. A kdy se tak stane, je zatím nejisté. Až se tak stane, vlastní práce zaberou 18 měsíců, a na jejich konci bude letiště o kapacitě 122 tisíc odbavených cestujících ročně.

Jiří Borovka

V příspěvku Jiřího Borovky, jednatele společnosti Jikord, se pak účastníci mohli seznámit s projektem jednodenní jízdenky Jikord plus, na kterou mohou lidé v Jihočeském kraji cestovat všemi prostředky hromadné dopravy těch dopravců, kteří fungují v režimu veřejné služby, tedy kteří mají uzavřenou smlouvu s krajem. Jízdenka navíc slouží jako poukaz na až padesátiprocentní slevu ze vstupného do řady turistických cílů v kraji.

Tomáš Turek

Do světa sdílené ekonomiky pak zavedl účastníky konference Tomáš Turek, představitel startupového projektu Daytrip. Jedná se o platformu pro cestování s místními řidiči, která slouží turistům pro pohyb po předem definovaných trasách a za ceny stanovené platformou . Turista si v aplikaci sestaví itinerář cesty a může i definovat, které turistické atraktivity během ní hodlá navštívit. Řidič je mu pak na této cestě společníkem a průvodcem. Loni této služby využilo 8,6 tisíce pasažérů. V šesti zemích pro Daytrip jezdilo asi 200 řidičů. Během letošního a příštího roku hodlá startup pokrýt celou Evropu a růst ve všech klíčových parametrech.

Trendy v sezonním gastru

Miroslav Kalina

Takto slibně zněl název vystoupení Miroslava Kaliny, šéfkuchaře pražských restaurací Kalina cuisine&vins a Atelier Kalina, který je široké veřejnosti znám zejména jako jeden z porotců soutěže Master Chef. Spíš než o trendech byla přednáška o tom, „jak to děláme u nás“, tedy ve zmíněných dvou restauracích. To ale neznamená, že by se účastníci nudili či že by se nedozvěděli něco zajímavého. Základní rada Miroslava Kaliny byla zpracovávat suroviny v době jejich sezony – jsou v nejlepší kondici a za nejlepší peníze. V příspěvku prošpikovaném kvalitními fotografiemi Kalina ukázal řadu příkladů využití některých tuzemských i zahraničních sezonních surovin. Kromě toho se ale věnoval třeba i některým nuancím komunikace s personálem a dotknul se otázky motivace. Vřele například podpořil myšlenku zahraničních stáží pro kuchaře, díky kterým se pak do tuzemské gastronomie dostává svěží vítr.

Video – atraktivní propojení se zákazníkem

Dušan Gajdoštík

Závěr této prvního konferenčního dne patřil Dušanu Gajdoštíkovi, manažeru nových médií společnosti Seznam.cz. Jeho příspěvek byl zaměřen hlavně na porovnání efektivity reklamy v jednotlivých druzích médií, které pracují s videobsahem. Už proto, že videoreklama podle něj vzbuzuje větší emoce a pomocí obrázků a zvuků šířené sdělení je údajně silnější a účinnější. Televize podle Gajdoštíka nabízí dlouhý obsah a největší zásah reklamou, která má ale jen omezené možnosti cílení. Televize jsou dnes navíc reklamou zahlcené. Youtube a další velcí hráči mají výhodu v kvalitním cílení a analytice, charakteristická je pro tento typ médií rychlá konzumace krátkého uživatelského obsahu různorodé kvality. Není překvapivé, že jako nejlepší z tohoto hodnocení vyšly v příspěvku Dušana Gajdoštíka lokální služby typu Stream.cz, které nabízejí relevatní lokální obsah konzistentní kvality, mají stabilní on-line publikum a nejmenší a pouze prémiové „inventory“.

Foto: Gaja Koláčková, Petr Manuel Ulrych, JCCR

  Čtěte také: Ohlédnutí za konferencí Travelcon (II.)

 

foto
Petr Manuel UlrychC.O.T. media
šéfredaktor časopisu COT a portálu iCOT.cz
petr.ulrych@cot.cz
 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více