Ocenění Osobnost cestovního ruchu 2011 míří do regionu

Prestižní ocenění Osobností cestovního ruchu – Holiday World Award za rok 2011 převzala 9. 2. při slavnostním zahájení veletrhu Holiday World PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Zvolila ji porota složená z 24 předních odborníků v cestovním ruchu. V osmileté historii této soutěže získává poprvé ocenění zástupce regionu. Hlavními garanty a vyhlašovateli soutěže jsou odborné vydavatelství C.O.T. media a společnost Incheba Praha, pořadatel veletrhu Holiday World.

Zárukou odbornosti a prestiže ocenění je složení poroty ze především zástupců oborových profesních sdružení průřezově celým odvětvím cestovního ruchu, zástupců odborných vysokých škol a médií. Mnozí z nich neprezentovali jen svůj osobní názor, ale mínění celého profesního sdružení či instituce, které zastupují.

Volba Osobnosti cestovního ruchu 2011 byla dvoukolová. V prvním kole nominoval každý člen poroty 3 osoby, o kterých je přesvědčen, že jejich konkrétní čin v roce 2011 nebo dlouhodobá průběžná práce je pro cestovní ruch ČR velkým přínosem.

„Letošní nominace na Osobnost cestovního ruchu 2011 nebyla snadná. V cestovním ruchu v České republice je mnoho lidí, kteří pracují velmi tvrdě a s plnou zodpovědností za své kroky, den co den usilují o každého jednoho klienta, o udržení kvality, přicházejí s novými nápady, potýkají se s nepřízní ekonomického propadu i se sílící mezinárodní konkurencí atd.,“ komentuje letošní průběh soutěže Alexander Rozin, generální ředitel Incheby.

Proto také bylo nominováno rekordních 44 lidí, kteří dle názoru odborníků svojí prací, přístupem, nápady a nevšedním úsilím napomohli a napomáhají oboru cestovního ruchu nad běžný rámec svých pracovních povinností. Pouze tři z nominovaných součtem bodů z prvního kola výrazně převýšili všechny ostatní. Do finále postoupili:

 • Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
 • Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Jan Papež, místopředseda a tiskový mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR, majitel cestovní kanceláře Marco Polo Int.

Z trojice finalistů volili ve druhém kole porotci celkového vítěze tak, že určili své pořadí finalistů.

„Jsem velmi ráda, že si poprvé prestižní ocenění Osobnost cestovního ruchu odváží zástupce regionu,“ hodnotí letošní výsledek Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C.O.T. media, a dodává: „Svědčí to o tom, že na zviditelnění České republiky na mapě cestovního ruchu se čím dál tím více podílejí i regiony.“

 

Osobností cestovního ruchu 2011 a držitelem ceny Holiday World Award se stala:

 

Dana Daňová

 ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

Důvodem jejích četných nominací a následného vítězství ve finále byly tyto argumenty porotců:

 • za příkladný a inspirativní přístup k propagaci Zlínského kraje,
 • za vytrvalou a dlouhodobou koncepční činnost na podporu rozvoje cestovního ruchu turistické destinace Východní Morava, která se v loňském roce zúročila např. v největším meziročním nárůstu zahraničních turistů v kraji oproti jiným krajům ČR,
 • za příkladnou spolupráci s podnikateli v regionu,
 • za úsilí o koordinaci propagace moravských krajů,
 • za příkladný rozvoj destinace a naprosto ukázkový destinační management, který by si za vzor měly brát ostatní kraje České republiky,
 • za ojedinělý přístup k tvorbě turistického produktu „církevní turistiky“.

Cenu převzala Dana Daňová z rukou Michala Janeby, náměstka ministra pro místní rozvoj, jednatelky C.O.T. media Evy Frindtové a generálního ředitele společnosti Incheba Alexandera Rozina.

Dana Daňová stála v roce 2007 u přípravy a zahájení činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM), vytvářela strategii a rozjezd této destinační společnosti, která svojí činností patří k příkladným v ČR. Za pětileté období pod vedením Daňové má CCRVM za sebou řadu úspěšných projektů, jejichž výsledkem je vytvoření nových turistických produktů pro domácí cestovní ruch a turisty především z Rakouska, Itálie, Polska a Slovenska, což se již vrací ve zvýšené návštěvnosti kraje. Pracuje v několika projektových týmech, z nichž některé výrazně přesahují hranice Zlínského kraje (např. Moravská jantarová stezka I. a II.). Několik let působila jako externí vyučující v oboru PR a marketingu cestovního ruchu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitě Palackého v Olomouci. Velmi aktivně se podílela na přípravě zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu v ČR.

Text: -red-
Foto: Petr Manuel Ulrych


 

Kompletní nominace na ocenění Holiday World Award – Osobnost cestovního ruchu 2011

(řazeno abecedně)

Tomáš Blabla

ředitel hotelových provozů HP TRONIC, turistický resort Valachy

 • za rozvoj hotelového průmyslu v oblasti Hornovsacka a budování partnerské sítě poskytovatelů služeb cestovního ruchu,

Eduard Bláha

prezident Svazu léčebných lázní ČR

 • za dlouholetý přínos rozvoji lázeňství,

Petr Ceé

ředitel a. s. Spartak Rokytnice

 • za aktivní přístup skiareálu v Rokytnici nad Jizerou k propagaci celého regionu,

Tomáš Cikán

předseda představenstva ESO travel, a. s.

 • za inovativní přístup v nabídce produktů se zaměřením na nové cílové trhy a zákaznické segmenty,

Dana Daňová

ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

 • viz úvodní zpráva,

Karel Doubek

ředitel hotelu Adria

 • za příkladnou angažovanost v ekologickém a odpovědném způsobu podnikání a předávání zkušeností mladé generaci,

Jitka Fatková

ředitelka Lipensko, s. r. o.

 • osobní zásluha na dalším rozvoji oblasti Lipenska,

Jana Fischerová

poslankyně PS Parlamentu ČR

 • za dlouhodobé úsilí při prosazování legislativních změn v oblasti cestovního ruchu v Poslanecké sněmovně,

Juraj Flamik

externí pracovník Nadace partnerství

 • za aktivity směřující k rozvoji cyklostezek a především vinařských cyklistických stezek,
 • za vybudování turistického produktu Festival otevřených sklepů na jižní Moravě a další aktivity podporující růst kvality služeb nejen v rámci vinařské turistiky,

Pavel Hlaváč

předseda správní rady o. p. s. Zlatý pruh Polabí

 • za trvalou snahu o povznesení destinace,

Alena Horáková

ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy

 • za neutuchající podporu cestovního ruchu na území východních Čech,

Jan Horký

šéfkuchař restaurace Zlatá Praha hotelu InterContinental

 • za prosazování domácí tradiční gastronomie,
 • za práci v čele národního kuchařského týmu, kde zastává pozici kapitána, národní tým se nyní připravuje na kuchařskou olympiádu v Erfurtu,

Zdeňka Horníková

předsedkyně Podvýboru pro cestovní ruch PSP

 • za zájem o kvalitní rozjezd práce podvýboru a snahu o řešení problémů cestovního ruchu v ČR,

Aleš Hozdecký

ředitel odboru cestovního ruchu MMR

 • za rychlé zapracování do problematiky úřadu, perfektní znalost problematiky a makroekonomické myšlení,
 • za soustavný a neústupný tlak na zlepšení komunikace mezi resorty, centrálními a regionálními orgány i profesními organizacemi,
 • za snahu prosadit zákon o podpoře a řízení cestovního ruchu v ČR,

Radim Jančura

majitel společnosti Student Agency

 • za neustálé zlepšování kvality v oblasti osobní dopravy (nejen autobusové, ale už také vlakové),
 • za jeho neúnavný boj proti monopolu Českých drah,

Michal Janeba,

náměstek ministra pro místní rozvoj

 • za spolupráci se subjekty v cestovním ruchu,
 • za snahu prosadit zákon o cestovním ruchu,

František Kadlec

ředitel odboru turistického ruchu Správy Pražského hradu

 • za vstřícnou spolupráci s Asociací průvodců ČR při zajišťování dalšího profesního vzdělávání,

Jan Kalousek

zastupitel hl. města Prahy

 • za iniciování pracovní skupiny pro přípravu dlouhodobé strategie cestovního ruchu v Praze,
 • za prosazení některých výstupů této pracovní skupiny v rámci marketingové kampaně hlavního města Prahy pro podporu příjezdového cestovního ruchu,
 • za prosazení MHD zdarma pro kongresy nad 500 pax,

Tomáš Konopka

manažer Národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR

 • za vzornou reprezentaci České republiky na domácí i zahraniční scéně,
 • za účast na „Cestě proti hladu“ v Jižní Africe,

Jan Kratina

předseda představenstva CPI Hotels

 • za koncepční a systematický rozvoj hotelové sítě CPI Hotels, a. s., v regionech České republiky,

Petr Krč

obchodní a produkční ředitel CK ATIS

 • za práci v oblasti domácího cestovního ruchu – dokázal dovést ATIS do pozice jedné z našich nejlepších CK v oblasti domácího cestovního ruchu a dokazuje, že ani velká vzdálenost od metropole nemusí nic znamenat z hlediska úspěšnosti a kvality,
 • za významné rozvinutí kvalitní služby směrem k výjezdům našich turistů do zahraničí,

Josef Maršál

moderátor České televize

 • za dlouholetou prezentaci České republiky v pořadu Toulavá kamera,

Jaroslav Martinek

koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR

 • za dlouhodobý rozvoj sítě cyklostezek v ČR,

Jan Novotný

zastupitel města Žatec

 • za realizaci projektu „Chrám chmele a piva“ a aktivity v oblasti prezentace kulturního a technického dědictví Žatecka,

Václav Novotný

radní hl. m. Prahy

 • za dlouholetou cílevědomou snahu o rozvoj cestovního ruchu v Praze,

Tomio Okamura

viceprezident AČCKA

 • za dlouhodobé úsilí při prosazování legislativních změn v oblasti cestovního ruchu,
 • za dlouhodobou intenzivní práci pro zviditelnění tématu cestovního ruchu na celostátní úrovni,

Jan Papež

místopředseda a tiskový mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR, majitel cestovní kanceláře Marco Polo Int.

 • za hájení zájmu nejen majitelů a provozovatelů cestovních kanceláří, ale napříč oborem cestovního ruchu,
 • za poskytování objektivních informací, věcný a korektní přístup při jednáních ve prospěch cestovního ruchu,
 • za pozitivní propagaci cestovního ruchu v médiích,
 • za změnu přístupu médií k oboru cestovního ruchu (za poslední čtyři roky byl 75× v televizi, 56× v rozhlase a napsal nebo se spolupodílel na 278 článcích a rozhovorech v tištěných médiích a 156 rozhovorech pro internetová média),
 • to vše ne z pozice placeného funkcionáře, ale při svém náročném podnikání,

Martina Pásková

pracovnice Ministerstva životního prostředí

 • za iniciativu při tvorbě geoparků v České republice a práci v tomto oboru na mezinárodní úrovni. Martina Pásková je autoritou v oblasti přírodního turismu, účastní se realizací inovativních grantů spoluprací s příslušnými vysokými školami,
 • za spoluorganizaci odborných seminářů, konferencí a pracovních setkání,
 • za velkou aktivitu v odborné publikační a popularizační činnosti,

Vít Pechanec

jednatel World Media Partners, s. r. o.

 • za dlouholetou propagaci cestovního ruchu na internetu,
 • za projekt Tourmapy.cz,

Zdenka Petrů

odborná asistentka Katedry cestovního ruchu VŠE Praha

 • za dlouhodobou přípravu manažerů pro oblast cestovního ruchu,
 • za práci experta ISO pro služby cestovního ruchu,
 • za práci garanta projektu SOWELL v rámci programu CALYPSO v oblasti sociálního cestovního ruchu,

Zdeněk Pohlreich

šéfkuchař, gastronom a moderátor gastronomických pořadů

 • za zviditelnění gastronomie a odkrytí i těch nehezkých věcí, které by nás všechny společně měly trápit,

Miroslav Res

generální ředitel CK Čedok

 • za špičkovou práci manažera jedné z největších českých cestovních kanceláří,
 • za práci v Asociaci cestovních kanceláří ČR,
 • za reprezentaci cestovního ruchu České republiky v zahraničí,

Marina Sedláková

místopředsedkyně Asociace průvodců ČR

 • za snahu o zlepšení kvality průvodcovských služeb v Jihomoravském kraji,

Michaela Severová

ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

 • za kontinuální dosahování kvalitativně mimořádných výsledků a schopnost neustálé inovace,

Viliam Sivek

předseda Asociace cestovních kanceláří ČR

 • za dílčí úspěch při řešení vízových problémů v Rusku, které se teď snad povede dotáhnout Komisi česko-ruské spolupráce v cestovním ruchu,
 • za vedení Asociace cestovních kanceláří ČR v obtížném období správným směrem, za neustále obohacování její činnost a zvyšování aktivity vůči centrálním úřadům i vůči členské základně,

Václav Stárek

prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

 • za nové podněty v práci asociace a za výrazné obohacení její činnost i ve vztahu k cestovním kancelářím,

Roman Škrabánek

prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a viceprezident ECTAA

 • za dlouhodobé úsilí při prosazování legislativních změn v oblasti cestovního ruchu na evropské úrovni, v zájmu cestovních kanceláří a agentur,

Iveta Toušlová

dramaturgyně a moderátorka České televize

 • za dlouholetou prezentaci České republiky v pořadu Toulavá kamera,
 • za podporu domácího cestovního ruchu,

Petr Manuel Ulrych

šéfredaktor COT business

 • za nestranné komentování cestovního ruchu, za odborný nadhled nad problematikou,
 • za vše, co ze své pozice dělá pro cestovní ruch,

Lidie Vajnerová

náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

 • za pozitivní přístup k organizacím cestovního ruchu,

Zuzana Vojtová

ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy

 • za podporu rozvoje cestovního ruchu na území jižní Moravy,

Rostislav Vondruška

generální ředitel agentury CzechTourism

 • za rozhodnost, cílevědomost a odvahu, s kterou přistoupil a nepřetržitě přistupuje ke zkvalitnění činnosti agentury CzechTourism,
 • za změnu řídicí struktury agentury CzechTourism a zlepšování prezentace značky Česká republika ve světě,

Radek Vonka

radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch

 • za přínos koncepčnímu řízení destinace,

Josef Zelenka

profesor katedry informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

 • za tvorbu několika přijatých grantů pronikavě inovujících obor cestovního ruchu,
 • za zanícený přístup vyučujícího především v oblasti udržitelného cestovního ruchu, ekologie a dobré praxe v cestovním ruchu,
 • za organizování odborných konferencí a seminářů na tato témata,
 • za velmi rozsáhlou publikační činnost v oboru.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více