O budoucnosti CzechTourism rozhodnuto?

Cestovní ruch i národní turistická centrála zůstávají v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Agentura CzechTourism by příští rok měla příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 350 milionů korun. K úsporám by mělo přispět chystané sestěhování agentur CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest a jejich spolupráce v rámci zahraničních zastoupení. Takové je klíčové poselství z dnešní COTakhle snídaně.

Děním kolem agentury CzechTourism žil v minulých týdnech nejeden profesionál v cestovním ruchu. Do debaty o tom, pod jakým zřizovatelem a s jakým rozpočtem by národní turistická centrála měla v příštích měsících fungovat, se zapojovali i ti, u kterých by to čekal jen málokdo. Pro dokreslení připomeňme, že celá debata byla o třech možných scénářích. Podle prvního se měla národní turistická centrála sloučit s agenturami CzechTrade a CzechInvest a přejít z gesce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pod křídla Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Druhý scénář počítal s tím, že agentura jako taková zůstane v gesci MMR, pod MPO přejdou pouze její zahraniční zastoupení. Tato varianta vyvolala v řadách odborné veřejnosti největší obavy. Podle třetího scénáře by pak mělo dojít pouze k sestěhování zmiňovaných tří agentur a zachování stávajících zřizovatelů. A právě posledně jmenovaný scénář se nakonec ukázal jako ten „správný“, resp. ten, podle kterého se bude nadále hrát.

 

Sestěhování jako první krok

Náměstci MMR a MPO David Koppitz a Silvana Jirotková

„Na základě debat o tom, jak se Česká republika prezentuje v zahraničí, jaké efekty přináší role agentury CzechTourism, jak spolupracují či nespolupracují všechny vládní agentury, kolik to všechno stojí peněz a kolik to zajišťuje lidí, se jako nejpravděpodobnější scénář jeví ten, podle kterého cestovní ruch jako odvětví zůstává v kompetenci ministerstva pro místní rozvoj a nemělo by dojít k dělení kompetencí, pokud jde o CzechTourism. Tato agentura je pravou rukou MMR při výkonu řady priorit v oblasti cestovního ruchu. Samozřejmě ale platí teze, že je potřeba vládní agentury sbližovat, s čímž souvisí i jejich fyzické sestěhování pod jednu střechu a maximální sdílení backofficových a odborných služeb,“ shrnul závěry z intenzivních debat uplynulých týdnů náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz. „Původní zadání znělo ‚slučte vládní agentury‘,“ konstatovala na COTakhle snídani náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková. „My jsme to ale nechtěli udělat bez rozmyslu a bez detailních analýz. Ty ještě stále probíhají, ale i po debatách s odbornou veřejností jsme se shodli, že agendu nelze dělit, tedy že nelze vytrhnout agenturu CzechTourism a na MMR ponechat strategickou část,“ dodala Jirotková a vysvětlila, že v současné době probíhá hledání prostor, v kterých budou CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest společně fungovat. V úvahu připadá i sestěhování Českých center, což ovšem závisí na politickém rozhodnutí na úrovni vlády. „Hledáme budovu v širším centru Prahy, aby to bylo nejen úsporné, ale také komfortní pro klienty i pro zaměstnance,“ uvedla Jirotková a kromě jiného dodala, že synergicky už probíhaly práce na inovační strategii, do které by měl být zahrnut i cestovní ruch, resp. aktivity agentury CzechTourism.

Předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza

Zástupci regionů a podnikatelských svazů jsou se zvoleným řešením vesměs spokojeni, pozitivně kvitují zejména fakt, že nedojde k odloučení zahraničních zastoupení od agentury CzechTourism a k jejich převedení do gesce jiného ministerstva. V tomto směru je ale třeba upozornit na fakt, že sestěhování agentur je i nadále vládními představiteli chápáno pouze jako první krok v integračním procesu. Viliam Sivek, předseda Fóra cestovního ruchu, na dnešní snídani citoval z dopisu od premiéra Andreje Babiše, v kterém se mimo jiné píše: „Integraci agentur plánujeme realizovat v jednotlivých fázích. Prvním krokem je sestěhování centrál agentur tak, aby mohly být provázány jednotlivé činnosti. Další kroky vedoucí k větší integraci a možnému sloučení agentur do jedné v současné době analyzujeme včetně kompetenčních souvislostí. V tomto směru s vámi sdílím názor, že agenda podpory cestovního ruchu by měla být koordinována a vykonávána v rámci jednoho resortu, ať již to bude ministerstvo pro místní rozvoj či ministerstvo průmyslu a obchodu. Budoucí kroky související s integrací agentur plánujeme projednat v diskusi s vámi a dalšími podnikatelskými organizacemi.“ Slova předsedy vlády komentoval Sivek lakonicky: „Můj názor je ten, že mohu řídit pouze to, co mám v gesci. Logickým krokem by proto mělo být zachování zahraničních zastoupení ve struktuře agentury CzechTourism.“

Sestěhování agentur, které by mělo v ideálním případě proběhnout do konce března příštího roku, by mělo státnímu rozpočtu přinést úsporu ve výši 60-70 mil. korun, dalších zhruba deset milionů by mohlo státu ušetřit synergické fungování zahraničních zastoupení vládních agentur, informoval Koppitz.

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, má z debat kolem dalšího fungování agentury CzechTourism, potažmo podpory turismu jako takové smíšené pocity. „Jsem rád, že se bavíme o větší efektivitě, o větší spolupráci jednotlivých zastoupení a o společných projektech. Za to je třeba MMR a MPO poděkovat. Zároveň bych ale čekal, že když řídíme stát jako firmu, že úspory investujeme do rozvoje. A to se neděje, což je pro mne smutná zprávy,“ uvedl Prouza, který v debatách posledních měsíců postrádal informace o tom, jak by mohl stát pomoci podnikatelům v cestovním ruchu. V tomto směru má velká očekávání zejména od MPO, které se do debat intenzivně zapojuje. Podpora podnikatelům by podle Prouzy měla být nastavena alespoň tak, jako v okolních zemích. „Dokud nesrovnáme podmínky alespoň na úroveň Slovenska, zapomeňme na sen o tom, že to u nás bude fungovat jako v Rakousku,“ řekl Tomáš Prouza.

 

Rozpočet pro příští rok? Zřejmě 350 milionů

Předseda Asociace organizací cestovního ruchu Jaromír Polášek a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget

Druhou oblastí, o níž se intenzivně debatovalo, byl rozpočet agentury CzechTourism. „Od počátku jednání jsem považoval za klíčové, aby nebyla omezena naše hlavní aktiva, tedy marketing a zahraniční zastoupení. Proto jsme už krátce po mém nástupu do funkce absolvovali intenzivní jednání s podnikateli a s regiony, z kterého nám jako minimální částka, která by měla být investována ze strany státu do podpory destinace Česká republika, vyšlo 350 milionů korun,“ poznamenal ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. Připomeňme, že ve hře ale byly i nižší částky, které by se ovšem neobešly bez radikálních škrtů v činnosti národní turistické centrály, na stole byla i varianta rozpočtu ve výši 184 milionů korun, kterou Jan Herget v rozhovoru pro zářijové vydání COT – Celý o turismu nazval jako likvidační. Účastníci dnešní COTakhle snídaně se dozvěděli, že pro příští rok má CzechTourism přislíben rozpočet ve výši 350 milionů korun.

Jaromír Polášek, který se dnešní snídaně zúčastnil coby předseda Asociace organizací cestovního ruchu, zprávu o rozpočtu pro příští rok uvítal, jedním dechem ale poznamenal, že by se měla otevřít debata o financování národní turistické centrály pro další období. „Byl bych rád, kdyby se řeklo, že tímto se CzechTourism odráží ode dna a že bude následovat investice státu do cestovního ruchu odpovídající tomu, co turismus zemi přináší,“ uvedl Polášek a vysvětlil: „Když vezmu v potaz, že by stát měl zpětně investovat deset procent z toho, co na cestovním ruchu vydělá, měla by investice být řádově někde úplně jinde, než je nyní. Byl bych rád, kdybychom se bavili o tom, že rozpočet národní turistické centrály pro 2021 bude třeba třikrát nebo čtyřikrát vyšší. Ale nejde jen rozpočet agentury CzechTourism, ale i o rozvoj veřejné infrastruktury, o podporu podnikání v regionech, PPP projekty apod.“ Nástrojem, který by v tomto směru měl pomoci, je připravovaná nová koncepce rozvoje cestovního ruchu, která by měla spatřit světlo světa do poloviny příštího roku a na kterou bude napojena i marketingová koncepce agentury CzechTourism. David Koppitz pak za MMR reagoval zmínkou o tom, že svůj díl odpovědnosti za podporu cestovního ruchu by měly nést i obce. V tomto směru by měla ulehčit situaci novela zákona o místních poplatcích. A inspirací může být podle Jana Hergeta třeba i slovinský elektronický systém výběru turistické daně a jejího reinvestování do marketingové podpory cestovního ruchu.

Účastníci dnešní debaty se shodli na tom, že jednou z klíčových úloh do budoucna je najít model, na základě kterého by se pro účely podpory cestovního ruchu sdružily veřejné prostředky se soukromými zdroji. V tomto směru už se zřejmě částečně blýská na lepší časy – jednou z prvních vlaštovek je kofinancování marketingových aktivit národní turistické centrály z privátních či regionálních zdrojů. Detailněji jsme o této problematice hovořili s ředitelem agentury CzechTourism Janem Hergetem v citovaném interview pro COT – Celý o turismu, zájemce o tuto problematiku si proto dovolujeme odkázat na tento rozhovor.

 

O zákonu o cestovním ruchu se ještě bude debatovat

Dnešní debata se týkala i dalších oblastí. Řeč byla například o tom, že vláda nedávno schválila novou jednotnou koncepci propagace České republiky v zahraničí, která vznikala za spolupráce ministerstev zahraničních věcí, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. Jak informovala Silvana Jirotková, v souladu s touto koncepcí vznikne národní komunikační tým, v kterém budou mít dotčené resorty své zástupce. „Tým se bude starat o to, abychom byli schopni Českou republiku prezentovat nově, hezky a jinak. Akcent bude kladen na prezentaci Česka jako inovativní země, vnímáme ale, že cestovní ruch potřebuje svůj specifický přístup,“ uvedla Jirotková. Dodejme, že pro účely této propagace má být používán slogan The Czech Republic – The Country for The Future, o jeho použití pro účely propagace země jako turistické destinace zatím nebylo rozhodnuto.  

Diskuze se stočila i k problematice zákona o cestovním ruchu. Zejména z regionů a od podnikatelů stále zaznívá volání po této právní normě, názor ministerstva se však nemění. Jak konstatoval David Koppitz, mnohé z toho, co měl řešit zákon, se podařilo vyřídit jinými nástroji, například kategorizací organizací destinačního managementu. A přestože je podle něj vznik této právní normy kvůli legislativním bariérám za současné situace prakticky nereálný, má o potřebě či nepotřebě zákona proběhnout ještě jedna odborná debata.

Foto: -pmu-

Čtěte také: Jan Herget: Potřebujeme ještě 12 Krumlovů 

foto
Petr Manuel UlrychC.O.T. media
šéfredaktor časopisu COT a portálu iCOT.cz
petr.ulrych@cot.cz
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: JCCR

Travelcon odstartuje už tento čtvrtek

Dopady pandemie covid-19 na cestovní ruch a výhledy pro restart tohoto tvrdě zasaženého odvětví ekonomiky. To jsou témata, která budou prostupovat celým pátým ročníkem konference cestovního ruchu Travelcon, která odstartuje už tento čtvrtek 15. dubna. Nenechte si...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Cyklobusy na trase Brno–Vídeň vyjedou již počtvrté

Čtvrtým rokem vyjedou letos na trase Brno–Vídeň cyklobusy svážející cyklisty z Brna a Židlochovic na místa česko-rakouského pohraničí, jako je třeba Hevlín, Znojmo nebo Mistelbach. Od dubna do října je v plánu vypravit jich podle zájmu zhruba deset....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovy Vary opraví další část Vřídelní kolonády

Karlovy Vary připravují další část rekonstrukce Vřídelní kolonády. Po opravě havarijních částí budovy a hlavně technologií jímání a zpracování vřídelní vody by se další etapa měla týkat zejména oprav hlavní budovy Vřídelní kolonády. Práce by měly začít...

Číst více