O budoucím směřování a cílech A.T.I.C. ČR

Zdroj: A.T.I.C. ČR Zdroj: A.T.I.C. ČR

Rada Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR) se již více než rok profesionálním způsobem zabývá vytvořením strategie budoucí činnosti asociace. Za tím účelem vytváří systémový dokument, který bude základem pro další směřování organizace.

Jednoznačným zájmem asociace je vysoká kvalita služeb turistických informačních center (TIC) a tomu adekvátní zajištění podpory pro optimální rozvoj jejich činností. Od analýzy SWOT a stanovení dlouhodobých cílů se tvorba strategie propracovala až k jednotlivým deseti strategickým cílům, pro něž se stanovily jednotlivé aktivity.

Jednání probíhají ve spolupráci a pod vedením odborného kouče, který pomáhá strategii precizovat a upřesňovat, dle námětů a podnětů členů rady asociace.  Samotné naplňování cílů pak bude probíhat v řádu příštích let.

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Unsplash

Letecké společnosti se zavázaly k respektování práv spotřebitelů

Šestnáct významných leteckých společností na evropském trhu se přihlásilo k větší transparentnosti, lepší informovanosti a včasnému odškodnění cestujících v případě zrušení letu na základě iniciativy Evropské komise. Ta v prosinci 2020 upozornila orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC, Consumer...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více