×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

Novela zákona přináší změny v taxislužbě

Dne 1. července nabyl účinnosti zákon č. 115/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tím došlo k důležitým změnám v provozování taxislužby, norma se ale dotkne i podnikání řady subjektů v cestovním ruchu.

Novela zákona upravila provozování taxislužby

Dlouho se diskutovalo o alternativních dopravních službách, stejně tak o podmínkách provozování dopravy neoznačenými vozidly bez taxametru. I když by to na první pohled tak nevypadá, tak se tato legislativní úprava dotýká celé řady subjektů a mimo jiné i činnosti cestovních kanceláří, cestovních agentur, průvodců, svatebních agentur, hotelových recepcí a dalších subjektů, které bud poskytují nebo objednávají pro své klienty dopravu osobními automobily (osobní smluvní doprava bez taxametru) nebo minibusy (do 8 + řidič). V souladu s legislativou je osobní nepravidelná přeprava osob již několik let v České republice zařazena do taxislužby. Konkrétně se jedná o veškerou přepravu osobními automobily bez taxametru a označení a minibusy do 8 cestujících + řidiče. To znamená například transfery z/na letiště, výlety pro individuální klienty a malé skupinky po České republice i do zahraničí, pronájmy aut s řidičem např. při svatebních obřadech atd.

Zásadní změnou v dosavadní praxi je zavedení pojmu tzv. zprostředkovatele dopravy, což je každý, kdo zprostředkuje dopravu jiné osobě za úplatu. Z toho plyne, že zprostředkovatelem dopravy jsou nejen dispečinky taxi nebo provozovatelé aplikací, ale i CK, CA, průvodci, hotelové recepce. Dle metodiky Ministerstva dopravy je důležitý fakt, že zprostředkovatelem dopravy se může stát i nepodnikající fyzická osoba. (není nutné ani živnostenské oprávnění ani soustavnost činnosti)  Výjimkou je tzv. společenská úsluha, kdy jedna osoba objedná druhé osobě bezplatně taxi.

Zákon nově stanoví institut odpovědnosti zprostředkovatele dopravy.

 

Zprostředkovatel smí zprostředkovat přepravu jen

  • s dopravcem s koncesí na osobní dopravu malými vozidly
  • vozidlem taxislužby, popř. vozidlem cestujícího
  • s řidičem s oprávněním řidiče taxislužby

 

Dále zprostředkovatel povinen vést a 3 roky uchovat evidenci o zprostředkovaných přepravách s údaji o

  • dopravci
  • době a místu zahájení přepravy

Zákon vymezuje pro zprostředkovatele i sankce. Jedná se o peněžitou pokutu do výše 500 000 Kč.  Pokud je zprostředkovatel sankcionován potřetí během 5 let za to, že zprostředkuje přepravu osobě bez koncese, anebo že řádně nevede evidenci přeprav, lze uložit zákaz činnosti do 3 let.

Pro subjekty cestovního ruchu je třeba, aby si pečlivě hlídaly, že dopravce má koncesi a řidič vozidla platný Průkaz řidiče taxi. Spolu s potvrzenou objednávkou od dopravce je ideální obdržet registrační  značku vozidla a číslo Průkazu řidiče taxi a platnost si zkontrolovat na webu Ministerstva dopravy. V tuto chvíli se nachází oba seznamy na níže uvedených odkazech s tím, že předpokládá aktualizace jednou za týden. Následně budou registry převedeny do samostatné aplikace, která se bude aktualizovat každý den.

Seznam Průkazů řidiče taxi

– Seznam registračních značek vozidel, kterými lze dopravní službu poskytovat

 

Pokud subjekt cestovního ruchu vlastní koncesi na přepravu osob má povinnost do konce roku 2020 zajistit.

  • žlutou nálepku, která bude umístěna na vozidle (označení, že se jedná o licencované vozidlo)
  • zkontrolovat si, zda má všechna vozidla zapsána v Registru silničních vozidel. Nově musí být uveden provozovatel vozidla na IČO, nikoliv jako nepodnikající fyzická osoba.
  • zajistit, aby všichni řidiči byli držiteli platného Průkazu řidiče taxislužby

Subjekty, které nově vstupují do podnikání v dopravních službách budou tzv. žlutou nálepkou označeny již nyní, pro stávající podnikatele platí přechodné období do 31.12.2020. Podrobné informace včetně výkladu a metodických pokynů naleznete na webu Ministerstva dopravy www.mdcr.cz 

Foto: Shutterstock.com

Nejnovější články z rubriky Doprava

Foto: Shutterstock.com

Boj o udržení slotů nutí dopravce v EU létat s poloprázdnými letadly

Evropské aerolinky v zimních měsících létají s téměř prázdnými letadly. A to jen proto, aby si kýžená místa pro vzlety a přistání, takzvané sloty, na letištích udržely i v době, kdy je poptávka po cestování slabší. Nedávná publicita kolem požadavku na...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Počet pasažérů Smartwings loni dosáhl 2,7 milionu!

Letecká společnost Smartwings loni na svých pravidelných linkách a charterových letech přepravila více než 2,5 milionu (2 529 611) cestujících, meziročně o 199 % více. Dalších 159 tisíc cestujících společnost přepravila na palubách svých letadel na letech pro jiné dopravce....

Číst více
Foto: Letiště Praha

Letiště Praha loni odbavilo bezmála 4,4 milionu cestujících

Letiště Václava Havla Praha loni odbavilo téměř o pětinu více cestujících než v roce 2020, počet pohybů letadel narostl o třináct procent. Nejvíce cestujících z Prahy zamířilo do Španělska, Řecka a Itálie, z konkrétních měst pak přímými lety nejčastěji do Amsterdamu,...

Číst více