Nominace na Osobnost cestovního ruchu 2014 – Holiday World Award

Přinášíme abecedně řazený seznam nominací na ocenění Osobnost cestovního ruchu 2014 – Holiday World Award spolu se zdůvodněním od nominátorů. Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny 19. února 2015 během zahajovacího ceremoniálu veletrhu Holiday World 2015.

Finalisté:

Nora Dolanská, ředitelka Prague City Tourism (dříve Pražská informační služba)

 • za dlouholetý přínos cestovnímu ruchu v různých pracovních pozicích;
 • za předávání zkušeností mladé generaci na UK;
 • především pak za aktivity v současné pozici ředitelky PCT:
 • za kvalitativní posun v destinačním marketingu hlavního města Prahy (je 1. osoba na pražském magistrátu, která se zasloužila o to, že se „páni konšelé“ dozvěděli, že něco jako cestovní ruch vůbec existuje),
 • za rychlou a radikální transformaci zkostnatělé Pražské informační služby na moderní marketingovou organizaci destinačního managementu Prague City Tourism, podařilo se jí aktivizovat činnost Pražské informační služby a výrazně posílit její úlohu a poslání vůči zahraničním i domácím turistům. Vybudovala moderní marketingovou organizaci se širokým spektrem vzájemně se doplňujících aktivit.
 • za odbornou argumentaci vedoucí ke změně zřizovací listiny této příspěvkové organizace;
 • za nový grafický vizuální styl Prague City Tourism a vybudování nového oficiálního internetového turistického portálu hl. m. Prahy.

Nora Dolanská si vyzkoušela práci v cestovním ruchu na nejrůznějších pozicích. Od průvodcovské činnosti, tajemnice AČCKA, ředitelky zahraničního zastoupení agentury CzechTourism ve Vídni až po pedagogickou činnost a současnou ředitelku Prague City Tourism. Ve všech těchto mnohdy vysokých funkcích se nebránila žádné činnosti, o které byla přesvědčena, že ji posunou blíž k cíli. I dnes s mladistvým elánem bojuje za to, aby byla Praha vnímána jako nejkrásnější město v Evropě. Všemi silami a úspěšně se snaží, aby „Praha nezůstala jenom Pražákům“.

Jaroslav Krejčí

 • za vybudování sportovně relaxačního centra Monínec včetně lyžařského areálu do dnešní podoby, které je jediným ve středních Čechách a již si získalo věhlas i za hranicemi ČR;
 • za zásluhu o vznik nové turistické oblasti Toulava, která má přesah do dvou krajů, získává na oblibě a těší se zvyšující se návštěvnosti;
 • za úsilí najít jakýkoliv model, který by mohl být nápomocen financování cestovního ruchu;
 • svou práci dělá srdcem, s nadšením a zdravým rozumem.

 

Rostislav Vondruška, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism (do 12/2014)

 • za dlouhodobý kooperativní a vstřícný přístup ke spolupráci v tématech společné prezentace a prosazování lázeňství a cestovního ruchu, a to jak ve vztahu ke Sdružení lázeňských míst, tak ve vztahu konkrétně ke Karlovým Varům;
 • za velmi významný podíl na zviditelnění jak domácího, tak zahraničního cestovního ruchu, v čele ČCCR – CzechTourism byl velmi pracovitým odborníkem připraveným vždy jednat o nabídnuté spolupráci;
 • za vše, co v průběhu své dosavadní kariéry jako ředitel agentury CzechTourism i jako někdejší ministr pro místní rozvoj udělal pro podporu příjezdového cestovního ruchu i domácí turistiky.

 

Ostatní nominovaní:

Miroslav Balaštík, nakladatel

 • za soustavnou prezentaci původní literární tvorby s destinačním obsahem (Dějiny světla – Příbramsko, Žítkovské bohyně – Karpaty, Fabrika – Brno)

 

Jana Berková, CzechTourism

 • za podporu dobrých myšlenek,

Pro mnohé neznámá osoba, která za více než 10 let svého působení na v agentuře CzechTourism vystřídala více různých pozic. Bez ohledu na velikost své funkce se vždy chová korektně, respektuje názor podnikatelů a snaží se vždy podpořit dobré myšlenky.
 

Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

 • za jedinečný způsob vyzvednutí tématu „církevní turistiky“ na Východní Moravě;
 • za budování produktu Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje společně s řadou partnerů. Dnes se už jedná o projekt nadnárodní úrovně, do kterého je zapojena celá řada zemí. Potvrzuje, že skutečný rozvoj cestovního ruchu je možné dělat i z okrajového regionu.

 

Zdeněk Giormani, vedoucí oddělení Czech Convention Bureau

 • za vedení CCB a příkladnou podporu regionálních Convention Bureau. 

 

Kateřina Havránková, jednatelka ArcheVia s.r.o.

 • za realizaci produktu Zážitkový park Zeměráj.

 

Pavel Hlaváč, prezident Asociace turistických informačních center ČR

 • za mnohaletý podíl na rozvoji cestovního ruchu a jeho propagace v Polabí.

 

Pavel Hlinka, viceprezident SOCR a zástupce vzdělávací sekce AHR ČR

 • za neutuchající snahu o pozvednutí úrovně tuzemského vzdělávání v oboru hotelnictví a gastronomie.

 

Roman Horský, ředitel Zoo Zlín-Lešná

 • za vedení zlínské zoo, která pod jeho vedením zaznamenává rok od roku rostoucí návštěvnost. Je druhou nejnavštěvovanější zoo v ČR. V loňském roce otevřená Zátoka rejnoků se stala doslova návštěvnickým hitem. Zlínská zoo je nejvýznamnějším turistickým cílem Zlínského kraje /Východní Moravy a významně se podílí na celkovém výkonu cestovního ruchu v regionu.

 

Radim Jančura, majitel společností Student Agency a Orbix

 • za dlouhodobé zkvalitňování služeb osobní dopravy.

 

Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko

 • za rozvoj cestovního ruchu v regionu Beskydy-Valašsko.

Od roku 1997 se profesně věnuje cestovnímu ruchu, od provozní horského hotelu v Beskydech, přes manažera turistické destinace Beskydy-Valašsko v obecně prospěšné společnosti Destinační management Moravskoslezský, kde vytvářela produkty, ale také sítě partnerů napříč veřejným i soukromým sektorem. Dále pracovala pro Sdružení Region Beskydy a v roce 2009 se stala ředitelkou Beskydského informačního centra, p. o., vytvářela produkty i potřebná partnerství. V roce 2011 jí bylo svěřeno řízení o.p.s, Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, náplní společnosti je především síťování napříč veřejným i soukromým sektorem. Podařilo se tak zvýšit angažovanost poskytovatelů služeb a obci, definovat priority a strategií cestovního ruchu  v TO Beskydy-Valašsko.  V lednu 2013 stála u založení Fondu cestovního ruchu, jehož přispívatelé jsou města a obce TO. Jako koordinátorka projektu dokončila Regionální návštěvnickou kartu Beskydy-Valašsko, o kterou projevilo zájem více jak 120 poskytovatelů služeb. Od roku 2009 je členem rady A.T.I.C ČR za Moravskoslezský kraj.

 

Jan Kratina, generální ředitel CPI Hotels 

 • za vybudování hotelového řetězce, který v poměrně krátké době získal první místo na trhu v České republice a nyní expanduje i do zahraničí, což ještě před pár lety bylo něco neuvěřitelného.

 

Ondrej Krátký, spoluzakladatel projektu Liftago

 • za aplikaci umožňující vybrat si taxikáře podle toho, jakou má pověst, za kolik jezdí, jak je daleko
 • vstup na taxikářkou scénu v Praze.

 

Petr Krč, obchodní ředitel CK ATIS

 • za skvělou prezentaci produktů DCR a to dlouhodobě! 

 

Petr Kulhánek, primátor Města Karlovy Vary, předseda Sdružení lázeňských míst

 • za intenzivní práci na novele Indikačního seznamu, která vstoupila v platnost k letošnímu roku 6.1.2015. Zasloužil se tak o zachování finančních prostředků pro české lázně.

 

Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

 • za dlouhodobou intenzivní práci ve prospěch cestovního ruchu jakožto ekonomického odvětví;
 • za její osobní nasazení v řešení legislativní nouze v cestovním ruchu;
 • za trvalé úsilí o sladění regionální, krajské a státní úrovně cestovního ruchu.

 

Daniel Mourek,  koordinátor Labské stezky a evropské sítě dálkových cyklotras EuroVelo v ČR, viceprezident Evropské cyklistické federace

 • za dlouholetý přínos cestovnímu ruchu v Nadaci Partnerství;
 • za aktivní prosazování udržitelného rozvoje cestovního ruchu;
 • za předávání zkušeností mladé generaci.

 

Oskar Mužíček, ředitel Okresní hospodářské komory v Jablonci n. Nisou

 • za zmapování, záchranu a využití technických památek v celém Euroregionu Nisa.
 • OHK připravuje a vydává průvodce po těchto památkách a velice intenzívně je zapojuje do cestovního ruchu – a daří se jim to.

 

Monika Palatková, generální ředitelka agentury CzechTourism (do 9/2014 vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu, VŠO Praha)

 • za bohatou odbornou a publikační činnost (nakl. Grada);
 • za práci ve Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu;

Postup na místo ředitelky agentury CzechTourism plně odpovídá odbornému i metodologickému dlouholetému směřování k naplňování cílů moderně chápaného prožitkového turismu.

 

Jan Papež, majitel CK Marco Polo, místopředseda ACK ČR

 • za profesionální komentáře a vyjádření k problémům cestovního ruchu,

Vybudoval cestovní kancelář Marco Polo (podniká v cestovním ruchu od roku 1990) a k tomu se soustavně a aktivně podílí na vysvětlování široké problematiky cestovního ruchu z pozice místopředsedy ACK ČR. Současně pracuje jako tiskový mluvčí asociace. Jen v roce 2014 absolvoval minimálně 220 vystoupení v TV, rozhlase a v tisku. Jeho podíl na práci pro cestovní ruch je mimořádný, je významnou tváří cestovního ruchu.

 

Vít Pechanec, jednatel World Media Partners, s.r.o.

 • za dlouholeté šíření informací o cestovním ruchu pomocí moderních technologií;
 • za projekt GEOFUN, který si získal oblibu nejen u svých hráčů, ale i u zástupců měst a regionů;
 • za předávání zkušeností mladé generaci.

 

Miloš Picek, ředitel Regionální rozvojové agentury Šumava, předseda Rady Národního parku Šumava, majitel i provozovatel soukromého dětského domova v Korytě, okres Prachatice

 • za profesní i osobní iniciativu vedoucí k posílení cestovního ruchu na Šumavě;
 • za iniciaci větší průstupnosti Šumavy včetně úsilí o další hraniční přechody do Bavorska a Rakouska;
 • za rozšíření sítě značených turistických tras na Šumavě;
 • za mimořádný podíl na vymezení a realizaci projektu Bílá stopa (600 km upravených lyžařských stop).

Je iniciátorem i spolupracovníkem na mnoha koncepčních i propagačních materiálech ve prospěch rozvoje cestovního ruchu na Šumavě.

 

Josef Pleskot, architekt

 • za mimořádnou transformaci architektonických souborů do podoby atraktivních turistických cílů (Zámecké návrší Litomyšl, Svět techniky Ostrava)

 

 Josef Rux, odborný asistent, katedra cestovního ruchu VŠPJ, Jihlava

 • za metodickou a publikační činnost především v oblasti průvodcovské činnosti.

 

Michaela Severová, ředitelka sdružení České dědictví UNESCO, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Litomyšl

 • za vytrvalou práci pro město Litomyšl, Českou inspiraci a České dědictví UNESCO.

 

Viliam Sivek, generální ředitel Sivek Hotels, předseda Asociace cestovních kanceláří ČR

 • za práci pro Asociaci cestovních kanceláří, kterou dělá vedle své podnikatelské činnosti;
 • za výrazné rozšíření činnosti a vlivu ACK ČR díky kterému oslaví ACK ČR své 25 narozeniny s významnou členskou základnou;
 • za to, že dokázal najít společnou řeč s Romanem Škrabánkem, prezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a coby hlavy dvou předních profesních svazů iniciovali vznik Travel Meeting Pointu, který zachoval tradici podzimního B2B veletrhu v Praze.

 

Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice Holding

 • za iniciativu a zarputilost, díky které se podařilo podle projektu Ing. arch. Josefa Pleskota vybudovat  tzv. Dolní oblast Vítkovice jako unikátní živoucí skanzen industriální architektury, centrum kultury, vzdělávání a významnou turistickou oblast, která se stále více a více vpisuje do života nejen Ostravy ale celého kraje a je unikátní ve střední Evropě.

 

Ilja Šedivý, předseda představenstva Regata Čechy, a. s.

 • za dlouhodobé úspěšné provozování dvou čtyřhvězdičkových hotelů v Královéhradeckém (hotel Horizont v Peci pod Sněžkou) a v Libereckém kraji (hotel Port v Doksech);
 • za získání titulu Stavba roku Libereckého kraje za rekonstrukci a modernizaci hotelu Port;
 • za spolupráci s místní samosprávou při rozvoji cestovního ruchu v oblasti východních Krkonoš a Máchova jezera, za dlouholetý rozvoj kvalitních hotelových služeb v těchto oblastech;
 • za podporu a propagaci projektu Czech Specials, a to včetně úspěšné spolupráce s místními dodavateli, za zapojení hotelů do projektu Grand Restaurant Festival.

 

Roman Škrabánek, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

 • za nezištnou spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem na zkvalitnění cestovního ruchu nejen u nás, ale i v celé Evropě;
 • za připomínkování a osobní vyjednávání evropské legislativy prostřednictvím ECTAA;
 • za to, že dokázal najít společnou řeč s Viliamem Sivekem, předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR a coby hlavy dvou předních profesních svazů iniciovali vznik Travel Meeting Pointu, který zachoval tradici podzimního B2B veletrhu v Praze.

 

Květoslav Tichavský, starosta Uherského Hradiště (do r. 2014)

 • za systematickou podporu cestovního ruchu v tomto městě a na Slovácku.

 

Petr Manuel Ulrych, šéfredaktor COT business a spolutvůrce diskusních setkání odborníků COTakhle snídani na téma…

 • za neustálý posun odborného časopisu COT business, který řídí již 10 let.

Pod jeho vedením je COT business úspěšným odborným titulem, který se stal nepostradatelnou studnicí invence a informací pro všechny, kdo pracují v cestovním ruchu. Před rokem stál u zrodu diskusních snídaní, pro které hledá a pojmenovává ta nejdůležitější témata z cestovního ruchu.

 

Michal Veber, tajemník Asociace cestovních kanceláří ČR

 • za vytrvalou a intenzivní práci pro Asociaci cestovních kanceláří ČR.

 

Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, předsedkyně Asociace organizací cestovního ruchu

 • za neutuchající nadšení v práci pro rozvoj cestovního ruchu;
 • za nasazení při řešení legislativní nouze v cestovním ruchu;
 • za inspirativní práci v tvorbě produktů cestovního ruchu, nyní zejména za Sklepní uličky.

 

Josef Zelenka, profesor katedry rekreologie a cestovního ruchu, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

 • za bohatou odbornou a publikační činnost především v oblastech přírodního turismu.

 

Zdeněk Zídek, starosta obce Lipno nad Vltavou

 • za dlouholeté a soustavné vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou, která se stala jednou z nejúspěšnějších destinací cestovního ruchu v České republice;
 • za systematický rozvoj bezbariérové destinace cestovního ruchu;
 • za podporu spolupráce při rozvoji cestovního ruchu mezi orgány veřejné správy a podnikatelskými subjekty, díky které je obec nositelem titulu Evropské komise EDEN a také titulu Best Realty;
 • za snahu rozvíjet cestovní ruch v celé oblasti Lipenska.

 (Pozn.: některé nominace byly redakčně kráceny či upraveny)

 

Nejnovější články z rubriky Společnost

Foto: Shutterstock.com

Malta chce lákat v létě turisty na kapesné

Maltská vláda chce přilákat letos v létě turisty tím, že jim vyplatí kapesné. Vládní program představil ministr pro cestovní ruch Clayton Bartolo. Největší příspěvek, až 200 eur (zhruba 5 200 korun) na osobu, dostanou turisté, kteří si...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Covidpasy jsou podle ochránců údajů riskantní

Využívání tzv. covidpasů pro vstup do zařízení v Česku je podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) velmi riskantní. Stát by musel vést evidenci zdravotních údajů milionů lidí, ale zákony nyní podle úřadu neřeší rozsah zpracování...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Utrecht otestuje šíření covidu v kavárnách

Nizozemské město Utrecht naplánovalo třídenní testování šíření viru SARS-CoV-2 v podmínkách kavárenského provozu. Lidé měli o rezervace účasti v programu spojené s posezením u kávy takový zájem, že pořadatelé museli systém po chvíli uzavřít. O projektu informoval list NL Times.

Číst více