Návrh Hospodářské komory, SOCR a AHR na postupné otevírání provozoven

Hospodářská komora (HK ČR), Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a Asociace hotelů a restaurací (AHR) předložily předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení v České republice. Podnikatelské organizace zároveň deklarovaly, že jsou připravené zapojit se do prací na harmonogramu otevírání jednotlivých segmentů obchodu a služeb a zároveň nastavit a zavést přísná hygienická a epidemiologická opatření tak, aby se minimalizovala rizika přenosu nákazy v nově otevřených provozovnách. 

Podnikatelské organizace přišly s vlastním návrhem na postupné otvírání provozoven

Zástupci zaměstnavatelů požádali předsedu vlády Andreje Babiše, aby byla v tomto týdnu předložena k diskusi se zástupci obchodu a služeb pravidla pro postupné otevírání obchodů, služeb a gastronomických podniků. „Očekáváme, že v období po Velikonocích vláda postupně otevře provozovny obchodů, služeb a gastronomických podniků. Návrh struktury a členění dalšího postupu z naší strany připojujeme. Jsme připraveni ji s Vámi obratem detailně projednat,“ uvedli prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek ve společném dopisu. 

Podnikatelské organizace mj. varovaly před přijímáním opatření, která nejsou v denním provozu aplikovatelná či jen způsobují další problémy, jako jsou opatření kalkulující s průměrem osob na m2 plochy, měření teploty lidem při vstupu do prodejen, postupné vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby či uzavření prodejen v některé dny v týdnu. „Všechna tato opatření pouze vytvářejí situace, které obchodníci a restauratéři nejsou s to na místě řešit a které jsou v rozporu se žádoucím chováním spotřebitelů v prostorách provozoven – tedy zabránění shlukování a prodlužování pobytu,“ uvedly organizace.

Jejich návrh na otevření gastronomických provozů počítá s dvěma fázemi nad rámec stávajícího prodeje přes ulici. Základním limitem pro otevření gastronomických provozů je odstranění povinnosti na těchto místech nosit roušky, s kterými je jakákoliv konzumace v restauracích nemožná.

Dále je podle podnikatelských sdružení nezbytné, aby i nadále mohly otevřené provozy využít programu ANITIVIRUS, protože z počátku bude provoz restaurace limitován počtem hostů a sníženou poptávkou a tudíž budou stále v provozu nižší stavy zaměstnanců. Zároveň je podle nich nutno prodloužit program ANTIVIRUS pro sektor cestovního ruchu na delší období, než pouze po dobu nouzového stavu a s ním spojených krizových opatření.

Návrh HK ČR, SOCR a AHR počítá s tím, že v první fázi ve druhé polovině dubna by byly otevřeny gastronomické provozy, které zajišťují prodej teplého jídla, a to v omezeném čase 6:00-21:00. Další typy gastronomických provozoven mohou dále prodávat prostřednictvím výdejových okének a rozvážkových služeb.

Zmiňované tři podnikatelské organizace navrhují zvážit uvolnění zákazu prodeje ubytovacích služeb, případně dalších služeb, které nepředstavují riziko koncentrace více osob na jednom místě.

Ve druhé fázi po konci dubna by se pak podle tohoto návrhu otevřely další gastronomické provozovny bez časového omezení.

Všeobecně doporučují HK ČR, SOCR a AHR zavést tato pravidla:

1)        Limity počtu hostů u stolu a jejich rozestupy

2)        Zrušení povinnosti nošení roušky v restauraci minimálně pro hosty restaurace

3)        Desinfekce rukou u vstupů personálu, vchodů pro hosty a na toaletách

4)        Pravidelná desinfekce míst častého kontaktu – madla dveří, platební terminály pro kreditní karty, umyvadla apod.

5)        Desinfekce stolů a židlí před usazením každého nového hosta

6)        Zajištění pravidelné výměny rukavic a řádné desinfekce rukou personálu během provozu

7)        Školení zaměstnanců v oblasti hygieny

8)        Mytí nádobí a ostatního inventáře s dostatečným podílem čisticích prostředků a pouze horkou vodou – studené mytí zcela zakázat v první vlně

9)        Využití certifikovaných sanitačních prostředků

10)      Zvýšená sanitace technických zařízení restaurace – vybavení kuchyně, výčep, skladovací prostory apod.

Zároveň je podle HK ČR, SOCR a AHR pro služby cestovního ruchu klíčové otevření hranic ČR pro příjezdy zahraničních turistů. „V tomto smyslu by měly být nastaveny alespoň předpokládané termíny, se kterými by se předběžně dalo pracovat. Zvláště v Praze, kde je poměr zahraničních turistů značný, bude tento krok klíčovým momentem pro oživení cestovního ruchu a otevírání restaurací. Mnoho zařízení včetně gastronomických bude do konce zákazu příjezdu zahraničních turistů zřejmě uzavřeno,“ uvádí se v dnešní společné tiskové zprávě HK ČR, SOCR a AHR.

 Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Gastro

Foto: Shutterstock.com

Předvolební otázka za miliardy: Jak pomoct cestovnímu ruchu?

Česká unie cestovního ruchu zve na online tiskovou konferenci s názvem „Předvolební otázka za miliardy: Jak pomoct cestovnímu ruchu?". Kromě novinářů jsou zváni i zástupci odborné veřejnosti. Tisková konference proběhne 22. června od 15 hodin.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

CEN zveřejnil novou pečeť – European Tourism Covid-19 Safety Seal

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) dne 19. května 2021 zveřejnil normalizační dokument stanovující požadavky a pokyny k omezení šíření onemocnění covid-19 v odvětví cestovního ruchu. Dokument byl vyvinut z iniciativy Evropské komise za spolupráce CEN a Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Roadshow AHR ČR odstartuje v Ostravě

Asociace hotelů a restaurací zve na první zastavení letošní Roadshow AHR ČR, které se koná v Ostravě 23. června 2021. Již tradiční půldenní odborná akce vám pomůže opět nastartovat podnikání a vydat se správným směrem, slibují organizátoři.

Číst více