Nahraje koronavirus zážitkům na vodě?

„Zážitek je nějaká událost, kterou člověk ve svém životě prodělal (zažil) a kterou si z těch či oněch důvodů pamatuje delší dobu. Zážitky posléze obvykle tvoří základ osobních vzpomínek,“ dočtete se na Wikipedii. Zážitkem je podle internetové encyklopedie „událost, která často bývá spojena s nějakou emocí (ať už kladnou, zápornou, nebo i zcela neutrální)“. My pak dodáváme, že zážitky jsou v posledních letech čím dál častějším důvodem, pro který se lidé vydávají na cesty.

Dá se předpokládat, že podobně tomu bude i letos v létě, pokud tedy vláda ne­usoudí, že pro nás všechny bude lépe, budeme-li sedět doma a s rouškou na obličeji. Každopádně vyjádření vládních představitelů v době uzávěrky tohoto vydání nasvědčovala tomu, že zážitky budeme muset minimálně v této sezoně vyhledávat především v tuzemsku. Lidé tak budou odhalovat nejen dosud nepoznané kouty své vlasti, ale budou prahnout i po nových způsobech takovéhoto objevování. Dle očekávání redakce vzroste poptávka mimo jiné po pobytech na obytných lodích. Pojďme se proto na tento segment podívat detailněji.

Vltava alternativou za holandské kanály?

Popularita dovolené na lodích v posledních letech roste. Letos si ovšem Češi budou zřejmě muset holandské kanály odpustit a spokojit se s tuzemskými vodními toky. Hlavně ale nesmějí srovnávat – souhrnná délka vodních cest, počet lodí k pronájmu, rozsah a kvalita infrastruktury i další parametry jsou totiž v daný moment prakticky nesrovnatelné. Srovnání snesou snad jen ceny… Nicméně je pravděpodobné, že poptávka bude. Dokonce si jako redakce troufneme předpovědět, že budou-li do léta uvolněny vládní restrikce, bude v mnoha termínech problém najít volné plavidlo. A to zejména na těch nejoblíbenějších úsecích.

 Delší pobyty lze absolvovat na Slapech, Orlíku a na Lipně

Delší pobyty lze absolvovat na Slapech, Orlíku a na Lipně
 

A kam že se mohou lidé v Česku na loď vypravit? Abstrahujeme-li od kanoí, ka­jaků či raftů, a pozornost zaměříme jen na plachetnice, motorové lodě, čluny a hausbóty, mapa dostupných cílů se nám velmi zjednoduší. Jedná se prakticky o splavné úseky Labe a Vltavy (a přehrady na ní), na Moravě pak o Baťův kanál a část řeky Moravy. A všechny tyto vodní cesty mají svá pro a proti.

Přehrady a spol.

Pokud jde o české přehrady, delší pobyty lze absolvovat na Slapech, Orlíku a na Lipně. Každá z těchto vodních ploch má svá specifika. Na Lipně je například třeba počítat s tím, že je zde motorová plavba omezena výkonem, tedy lze zde provozovat jen elektrolodě, lodě a hausbóty s malými motory a plachetnice. Uživatelé plachetnic, zvyklí na námořní plavbu, se ovšem musejí připravit na to, že na Lipně vítr nevane tak silně…

Na Orlické přehradě, kryté okolními vysokými kopci, platí pro milovníky plachtění stejný „handicap“. Pro motorové lodě zde není provoz omezen výkonem, na druhou stranu je dáno, že lodě řízené osobami bez průkazu vůdce malého plavidla smějí plout maximálně rychlostí 12 km za hodinu. Orlická přehrada je obecně volnější, má krásné pláže, na druhou stranu nedisponuje přílišným zázemím. V loňském roce byla vodní nádrž kvůli rekonstrukci lodního výtahu (zdvihadla) a celkové údržbě a čištění vypuštěna, letos by však (samozřejmě v závislosti na uvolnění vládních restrikcí) už měla být plavba po hladině Orlické přehrady možná. Od začátku května do konce září by měl být podle Hugo Roldána z Povodí Vltavy rovněž funkční i lodní výtah, který prošel první fází rekonstrukce. Veškeré rekonstrukční práce na tomto unikátním zařízení mají skončit do roku 2022.

Rovněž na Slapské přehradě lze provozovat lodě všech uvažovaných kategorií, milovníci plachtění zde musejí počítat s tím, že na svoje radovánky budou mít méně prostoru. Je zde ale zase lépe rozvinuta potřebná infrastruktura. Obecně je Slapská přehrada známá lepším zázemím, ale menšími kapacitami. To platí i pro místa, kde lze s lodí přirazit – je jich relativně málo. Plout lze samozřejmě i mezi přehradami a plavbu si tak zpestřit a prodloužit. Jen je nutné vzít na vědomí, že většina půjčoven nepůjčuje lodě přes hráze přehrad – jejich zdolávání je totiž technicky náročnější a plavidlům příliš nesvědčí.

Samostatnou kapitolou je Praha. Ano, i v me­tropoli je možné si loď vypůjčit a strávit na ní od několika hodin po několik dnů. Pozornosti čtenáře v tomto ohledu dopo­ručujeme třeba webové stránky výletní a party lodě Explorer (www.lodexplorer.cz), kde získají řadu doplňujících informací od jejího provozovatele.

Plavbu usnadní almanach

Uživatelé tuzemských vodních cest si občas stěžují na nedostatek informací potřebných ke komfortní plavbě, resp. na to, že tyto informace musejí hledat na různých místech. V tomto ohledu se ale konečně blýská na lepší časy. Jak jsme podrobněji informovali v letošním březnovém vydání, z iniciativy spolku Středočeské vodní cesty by měl vzniknout almanach pro rekreační plavbu, který by uživatelům přinesl ucelené informace. „V této publikaci by měli její uživatelé najít základní bezpečnostní pravidla, kontakty na plavební komory, na mariny apod.,“ uvedl v rozhovoru pro náš magazín ředitel spolku Dušan Sahula. Podle jeho slov by měl být akcent při vzniku publikace kladen na bezpečnost: „Hodláme přispět k tomu, aby se k sobě všichni lidé na vodě, tedy nejen uživatelé rekreačních lodí, ale také plavci, rybáři, veslaři, jezdci na skútrech, paddleboardech a dalších prostředcích, chovali ohleduplně a tolerantně.“ Na vzniku publikace by měli spolupracovat i partneři z Jihočeského kraje, ideálně také z kraje Ústeckého.

Jde to i bez „papírů“

Jak už bylo uvedeno výše, loď u nás může (podobně jako třeba v již zmiňovaném Nizozemsku) řídit i člověk bez průkazu vůdce malého plavidla. Záleží ale samozřejmě na podmínkách té které půjčovny. Ve většině loděnic či půjčoven stačí absolvovat proškolení a držet se základních pravidel. Je tu ale i varianta pro ty, kdo průkaz vůdce malého plavidla nemají a sami se na ovládání lodě necítí, a přesto by si rádi zážitky na vodě dopřáli – mohou si u některých firem půjčit loď i s kapitánem. „Je to samozřejmě dražší, ale poměrně oblíbená varianta,“ říká Daniël Hagen, který na Vltavě provozuje již zmiňovanou loď Explorer a její mladší a menší „sestru“ Chill. „Tuto možnost volí lidé, kteří chtějí hodit všechny starosti za hlavu a plavbu si maximálně užít. Naše posádka se postará o řízení lodě, ale třeba i o stravování. Na Exploreru můžete strávit dva dny nebo celý týden. Doplout lze pod Slapy, ale klidně také až do Poděbrad či Ústí nad Labem. Explorer je ideální pro velkou rodinu i pro skupinu,“ vysvětluje. Bez posádky si zmíněné dvě lodě mohou půjčit jen držitelé průkazu vůdce malého plavidla a se zkušenostmi s plavbou.

Daniël Hagen je sice většině odborné veřejnosti znám jako velký popularizátor Nizozemska a zprostředkovatel plaveb na tamních kanálech, rozhodně patří ale i mezi přední znalce tuzemských vodních cest. Proto si dovolíme sdílet i jeho tipy na úseky, které považuje za nejlepší, respektive nejatraktivnější. „Na prvním místě určitě zmíním Svatojánské proudy, tedy úsek Vltavy pod známou vyhlídkou Máj, to je moje opravdu srdeční záležitost. Krásná je ostatně celá plavba z Prahy na Slapy. A doporučit můžu i cestu z Orlíku do Českých Budějovic,“ dělí se o své tipy Hagen. Záleží samozřejmě také na tom, kolik hodlá ten který člověk strávit na lodi času. Pokud jde jen o dva dny či prodloužený víkend, ideální je horní úsek Vltavy, případně Slapská či Orlická přehrada. Zájemci o delší vodní dobrodružství pak mohou proplout celý splavný úsek Labe či Vltavu od Slapské přehrady k Mělníku. Během týdenní plavby je možné doplout také třeba z Prahy do Českých Budějovic a zpět, případně zkombinovat pobyty na Slapech a Orlíku s plavbou po horním či dolním úseku Vltavy.

Co se týká cen, plachetnici si lze u nás obvykle vypůjčit za ceny od 10 do 20 tisíc korun za týden, motorové lodě bez posádky a hausbóty pak od 14 do 28 tisíc korun za týden. Za tyto ceny se lodě pronajímaly i v posledních letech, k žádnému výraznému zdražení jejich provozovatelé nepřistoupili.

Baťův kanál – téměř vyprodáno

Oblíbeným cílem milovníků rekreační plavby je také Morava. Tedy stejnojmenná řeka a s ní také notoricky známý Baťův kanál. Tato oblast v posledních letech doslova praskala ve švech. Bude tomu tak i letos? Podle Vojtěcha Bártka, ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, záleží na typu plavidel. První skupinou je flotila cca osmi desítek malých motorových člunů na krátkodobé (maximálně jednodenní) výpůjčky. „Tady bude záležet na tom, jaké bude v létě počasí, zda budou mít lidé chuť a finanční prostředky cestovat,“ říká Bártek. Tyto lodě se podle něj nerezervují dlouho dopředu, finanční ztráty by tedy nemusely být tak velké. A druhou skupinou jsou kabinové obytné lodě a hausbóty. Těch je na Baťově kanále k zapůjčení asi sedmdesát. „Ty mívají rezervace dlouho dopředu, někdy i rok a přes letní prázdniny je víceméně vyprodaná celá jejich kapacita. Podobně je tomu i letos. Bude hodně záležet na tom, kdy skončí restrikce a bude na vodní cestě běžný provoz,“ uvádí Vojtěch Bártek a dodává, že tento segment samozřejmě nemá nafukovací kapacitu, takže případnou ztrátu z května či června už zbytek plavební sezony nezachrání.

 Na Moravě je nejoblíbenějším cílem milovníků plavby Baťův kanál

Na Moravě je nejoblíbenějším cílem milovníků plavby Baťův kanál
 

Pokud jde o ceny pronájmů lodí na Baťově kanále, podobně jako v Čechách platí, že se oproti loňsku příliš nezměnily. „Ke zvýšení došlo většinou jen u nových lodí či při vylepšených službách. K paušálnímu zvyšování cen nedochází,“ uvádí Bártek. Obecně lze kajutovou loď na Baťově kanále pronajmout za ceny od 10 do 30 tisíc korun za týden.

Závěrem dodejme, že Baťův kanál disponuje jednou velkou předností – tou je hustá síť cyklostezek v okolí, která propojuje řadu oblíbených turistických atraktivit v regionu. Část lodí je proto vybavena nosiči kol a pobyt na vodě je tak možné ideálně zkombinovat s cyklovýlety.

Foto: Jan Mottl, Shutterstock.com

foto
Petr Manuel UlrychC.O.T. media
šéfredaktor časopisu COT a portálu iCOT.cz
petr.ulrych@cot.cz
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Incoming

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Praha získá díky FlyArystan přímé spojení s Kazachstánem

Kazašská nízkonákladová společnost FlyArystan spustí od 12. června přímé spojení mezi Prahou a kazašským Aktau. Odlety Airbusu A320 pro 180 cestujících jsou plánované vždy v neděli, od 6. července přibude ještě čtvrteční let. Dopravce si Českou republiku vybral jako...

Číst více