Na scénu přichází Sdružení turistických organizací

Z iniciativy naprosté většiny tuzemských certifikovaných turistických oblastí vzniklo v červnu STO Sdružení turistických organizací (dále jen STO). Tato platforma by měla podle svých zakladatelů nahradit někdejší Asociaci turis­tických regionů a pomoci ke stabilizaci v oblasti destinačního managementu v Česku.

Hned v úvodu je třeba poznamenat, že vznik STO není žádnou „rebelií“ vůči stávajícím strukturám. Jde o logické vyústění aktivit certifikovaných turistických oblastí, které cítily potřebu dát věcem řád a mimo jiné upozornit na skutečnost, že běžný turista při plánování a realizaci svých cest bere v potaz přirozené turistické oblasti, nikoli oficiální krajské členění. Jede zkrátka na Šumavu, do Českého ráje, na Kladské pomezí či do Jeseníků. Tedy alespoň turista tuzemský. Zahraniční turista si jen málokdy spojí název turistické oblasti s konkrétním územím, což ostatně sami účastníci ustavující schůze uznali. Nazřeme-li na problematiku touto optikou, je logické, že například agentura CzechTourism či kraje ve svých marketingových aktivitách pracují se stávajícím modelem založeným na krajském uspořádání. Přesto si dalo nově vzniklé sdružení za cíl prosazovat vnímání cestovního ruchu přes filtr přirozených turistických oblastí. Zájem o vznik platformy, která by přispívala k naplňování uvedených cílů, projevilo 35 z aktuálně 40 certifikovaných turistických oblastí. Zástupci 20 z nich se sešli 16. června v Hotelu Monínec v turistické oblasti Toulava, aby prodiskutovali založení Sdružení turistických organizací, jeho cíle, úlohu v systému cestovního ruchu i způsob fungování.

Co turistické oblasti tíží

Debata mimo jiné potvrdila, že jedním z klíčových problémů destinačního ma­nagementu u nás jsou finance. Účastníci například volali po tom, aby byl národní projekt certifikace organizací destinačního managementu provázán se stabilním systémem finanční podpory turistických oblastí ze strany státu. Zároveň by ale měla být zachována autonomie turistických oblastí, aby tyto nebyly pod tlakem státu a krajů. Zkrátka – cestovní ruch v České republice by podle účastníků měl být řízen a financován bez politického podtextu.

Certifikované oblastní DMO v České republice

Certifikované oblastní DMO v České republice

Zdroj dat: CzechTourism, zpracování vlastní

Dalším z bodů debaty byla problematika národní certifikace organizací destinačního managementu, tedy projekt, který už několik let zaštiťuje a rozvíjí agentura CzechTourism. Podle řady účastníků je stávající systém založený na každoročním obnovování certifikátů administrativně náročný, většina se proto vyslovila pro zavedení tříletého certifikačního období. Jeden z iniciátorů vzniku STO, Jaroslav Krejčí (TOULAVA), účastníky informoval, že na takovéto úpravě podmínek již CzechTourism pracuje – v závislosti na počtu bodů získaných při hodnocení by mohly být turistické oblasti certifikovány až na tři roky. Jaroslav Krejčí uvedl, že je důležité být u jednání, která budou tento systém nastavovat, stejně jako vše provázat se systémem finanční podpory turistických oblastí. Systém koordinace cestovního ruchu by měl podle jeho slov být dvoustupňový – na úrovni státu a turistických oblastí. Stát by měl dávat systém, turistické oblasti obsah.

Zazněly rovněž úvahy o tom, že hodnocení zájemců o certifikaci je zbytečně složité a formuláře nevyhovující. Někteří účastníci se rovněž vyslovili v tom smyslu, že certifikované organizace destinačního managementu by měly mít větší váhu při vyjednávání s agenturou CzechTourism i dalšími institucemi. Dosud ale podle aktérů debaty chyběla instituce, která by byla pro stát a kraje rovnocenným partnerem – tuto roli v minulosti hrála Asociace turistických regionů ČR (ATUR), ta však v současné době nevykazuje žádnou činnost. Nově vzniklé STO by mělo toto vakuum vyplnit.

STO a jeho fungování

V druhé části setkání proběhla diskuse o konkrétní podobě nového sdružení a praktických otázkách jeho fungování. Bylo odsouhlaseno, že STO Sdružení turistických oblastí získá status zapsaného spolku se sídlem v Monínci. Právoplatnými členy budou certifikované turistické oblasti, necertifikované se mohou stát přidruženými partnery s omezenými právy. Výše příspěvků byla pro období 2020–2021 stanovena na 1 000 Kč za každou turistickou oblast. Práce sdružení byla rozdělena do čtyř sekcí (předsednická, kontrolní, hospodářská a mediální), z nichž každá nominuje jednoho člena do správní rady (předsednická sekce dva).

-red-


O další informace si pište na krejci.st@moninec.cz.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více