×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

Na scénu přichází Sdružení turistických organizací

Z iniciativy naprosté většiny tuzemských certifikovaných turistických oblastí vzniklo v červnu STO Sdružení turistických organizací (dále jen STO). Tato platforma by měla podle svých zakladatelů nahradit někdejší Asociaci turis­tických regionů a pomoci ke stabilizaci v oblasti destinačního managementu v Česku.

Hned v úvodu je třeba poznamenat, že vznik STO není žádnou „rebelií“ vůči stávajícím strukturám. Jde o logické vyústění aktivit certifikovaných turistických oblastí, které cítily potřebu dát věcem řád a mimo jiné upozornit na skutečnost, že běžný turista při plánování a realizaci svých cest bere v potaz přirozené turistické oblasti, nikoli oficiální krajské členění. Jede zkrátka na Šumavu, do Českého ráje, na Kladské pomezí či do Jeseníků. Tedy alespoň turista tuzemský. Zahraniční turista si jen málokdy spojí název turistické oblasti s konkrétním územím, což ostatně sami účastníci ustavující schůze uznali. Nazřeme-li na problematiku touto optikou, je logické, že například agentura CzechTourism či kraje ve svých marketingových aktivitách pracují se stávajícím modelem založeným na krajském uspořádání. Přesto si dalo nově vzniklé sdružení za cíl prosazovat vnímání cestovního ruchu přes filtr přirozených turistických oblastí. Zájem o vznik platformy, která by přispívala k naplňování uvedených cílů, projevilo 35 z aktuálně 40 certifikovaných turistických oblastí. Zástupci 20 z nich se sešli 16. června v Hotelu Monínec v turistické oblasti Toulava, aby prodiskutovali založení Sdružení turistických organizací, jeho cíle, úlohu v systému cestovního ruchu i způsob fungování.

Co turistické oblasti tíží

Debata mimo jiné potvrdila, že jedním z klíčových problémů destinačního ma­nagementu u nás jsou finance. Účastníci například volali po tom, aby byl národní projekt certifikace organizací destinačního managementu provázán se stabilním systémem finanční podpory turistických oblastí ze strany státu. Zároveň by ale měla být zachována autonomie turistických oblastí, aby tyto nebyly pod tlakem státu a krajů. Zkrátka – cestovní ruch v České republice by podle účastníků měl být řízen a financován bez politického podtextu.

Certifikované oblastní DMO v České republice

Certifikované oblastní DMO v České republice

Zdroj dat: CzechTourism, zpracování vlastní

Dalším z bodů debaty byla problematika národní certifikace organizací destinačního managementu, tedy projekt, který už několik let zaštiťuje a rozvíjí agentura CzechTourism. Podle řady účastníků je stávající systém založený na každoročním obnovování certifikátů administrativně náročný, většina se proto vyslovila pro zavedení tříletého certifikačního období. Jeden z iniciátorů vzniku STO, Jaroslav Krejčí (TOULAVA), účastníky informoval, že na takovéto úpravě podmínek již CzechTourism pracuje – v závislosti na počtu bodů získaných při hodnocení by mohly být turistické oblasti certifikovány až na tři roky. Jaroslav Krejčí uvedl, že je důležité být u jednání, která budou tento systém nastavovat, stejně jako vše provázat se systémem finanční podpory turistických oblastí. Systém koordinace cestovního ruchu by měl podle jeho slov být dvoustupňový – na úrovni státu a turistických oblastí. Stát by měl dávat systém, turistické oblasti obsah.

Zazněly rovněž úvahy o tom, že hodnocení zájemců o certifikaci je zbytečně složité a formuláře nevyhovující. Někteří účastníci se rovněž vyslovili v tom smyslu, že certifikované organizace destinačního managementu by měly mít větší váhu při vyjednávání s agenturou CzechTourism i dalšími institucemi. Dosud ale podle aktérů debaty chyběla instituce, která by byla pro stát a kraje rovnocenným partnerem – tuto roli v minulosti hrála Asociace turistických regionů ČR (ATUR), ta však v současné době nevykazuje žádnou činnost. Nově vzniklé STO by mělo toto vakuum vyplnit.

STO a jeho fungování

V druhé části setkání proběhla diskuse o konkrétní podobě nového sdružení a praktických otázkách jeho fungování. Bylo odsouhlaseno, že STO Sdružení turistických oblastí získá status zapsaného spolku se sídlem v Monínci. Právoplatnými členy budou certifikované turistické oblasti, necertifikované se mohou stát přidruženými partnery s omezenými právy. Výše příspěvků byla pro období 2020–2021 stanovena na 1 000 Kč za každou turistickou oblast. Práce sdružení byla rozdělena do čtyř sekcí (předsednická, kontrolní, hospodářská a mediální), z nichž každá nominuje jednoho člena do správní rady (předsednická sekce dva).

-red-


O další informace si pište na krejci.st@moninec.cz.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jižní Čechy se rozrostou o další modernizovaná karavanová stání

Do dotačního programu Jihočeského kraje, zaměřeného na vznik nových a modernizaci současných karavanových stání, dorazilo k termínu podání celkem 27 žádostí. V tiskové zprávě o tom informovala Jihočeská centrála cestovního ruchu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovarský kraj podpoří památky a turismus 16 miliony korun

Karlovarský kraj letos vyhlásil dva nové dotační programy na podporu památkové péče a cestovního ruchu. První se zaměří na projektovou přípravu a druhý na podporu památek zapsaných na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Celkem kraj rozdělí...

Číst více
Foto: Petr1888 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Úspěšná misie poličského muzea – příklad hodný následování

Dlouhodobým cílem Městského muzea a galerie Polička je přibližovat dětem z mateřských školek, žákům i studentům témata z historie, národopisu či umění.  V době „covidové“, kdy bylo pro školy i školky náročnější vydat se do muzea, obrátili gard. Místo zvaní...

Číst více