Na scénu přichází Sdružení turistických organizací

Z iniciativy naprosté většiny tuzemských certifikovaných turistických oblastí vzniklo v červnu STO Sdružení turistických organizací (dále jen STO). Tato platforma by měla podle svých zakladatelů nahradit někdejší Asociaci turis­tických regionů a pomoci ke stabilizaci v oblasti destinačního managementu v Česku.

Hned v úvodu je třeba poznamenat, že vznik STO není žádnou „rebelií“ vůči stávajícím strukturám. Jde o logické vyústění aktivit certifikovaných turistických oblastí, které cítily potřebu dát věcem řád a mimo jiné upozornit na skutečnost, že běžný turista při plánování a realizaci svých cest bere v potaz přirozené turistické oblasti, nikoli oficiální krajské členění. Jede zkrátka na Šumavu, do Českého ráje, na Kladské pomezí či do Jeseníků. Tedy alespoň turista tuzemský. Zahraniční turista si jen málokdy spojí název turistické oblasti s konkrétním územím, což ostatně sami účastníci ustavující schůze uznali. Nazřeme-li na problematiku touto optikou, je logické, že například agentura CzechTourism či kraje ve svých marketingových aktivitách pracují se stávajícím modelem založeným na krajském uspořádání. Přesto si dalo nově vzniklé sdružení za cíl prosazovat vnímání cestovního ruchu přes filtr přirozených turistických oblastí. Zájem o vznik platformy, která by přispívala k naplňování uvedených cílů, projevilo 35 z aktuálně 40 certifikovaných turistických oblastí. Zástupci 20 z nich se sešli 16. června v Hotelu Monínec v turistické oblasti Toulava, aby prodiskutovali založení Sdružení turistických organizací, jeho cíle, úlohu v systému cestovního ruchu i způsob fungování.

Co turistické oblasti tíží

Debata mimo jiné potvrdila, že jedním z klíčových problémů destinačního ma­nagementu u nás jsou finance. Účastníci například volali po tom, aby byl národní projekt certifikace organizací destinačního managementu provázán se stabilním systémem finanční podpory turistických oblastí ze strany státu. Zároveň by ale měla být zachována autonomie turistických oblastí, aby tyto nebyly pod tlakem státu a krajů. Zkrátka – cestovní ruch v České republice by podle účastníků měl být řízen a financován bez politického podtextu.

Certifikované oblastní DMO v České republice

Certifikované oblastní DMO v České republice

Zdroj dat: CzechTourism, zpracování vlastní

Dalším z bodů debaty byla problematika národní certifikace organizací destinačního managementu, tedy projekt, který už několik let zaštiťuje a rozvíjí agentura CzechTourism. Podle řady účastníků je stávající systém založený na každoročním obnovování certifikátů administrativně náročný, většina se proto vyslovila pro zavedení tříletého certifikačního období. Jeden z iniciátorů vzniku STO, Jaroslav Krejčí (TOULAVA), účastníky informoval, že na takovéto úpravě podmínek již CzechTourism pracuje – v závislosti na počtu bodů získaných při hodnocení by mohly být turistické oblasti certifikovány až na tři roky. Jaroslav Krejčí uvedl, že je důležité být u jednání, která budou tento systém nastavovat, stejně jako vše provázat se systémem finanční podpory turistických oblastí. Systém koordinace cestovního ruchu by měl podle jeho slov být dvoustupňový – na úrovni státu a turistických oblastí. Stát by měl dávat systém, turistické oblasti obsah.

Zazněly rovněž úvahy o tom, že hodnocení zájemců o certifikaci je zbytečně složité a formuláře nevyhovující. Někteří účastníci se rovněž vyslovili v tom smyslu, že certifikované organizace destinačního managementu by měly mít větší váhu při vyjednávání s agenturou CzechTourism i dalšími institucemi. Dosud ale podle aktérů debaty chyběla instituce, která by byla pro stát a kraje rovnocenným partnerem – tuto roli v minulosti hrála Asociace turistických regionů ČR (ATUR), ta však v současné době nevykazuje žádnou činnost. Nově vzniklé STO by mělo toto vakuum vyplnit.

STO a jeho fungování

V druhé části setkání proběhla diskuse o konkrétní podobě nového sdružení a praktických otázkách jeho fungování. Bylo odsouhlaseno, že STO Sdružení turistických oblastí získá status zapsaného spolku se sídlem v Monínci. Právoplatnými členy budou certifikované turistické oblasti, necertifikované se mohou stát přidruženými partnery s omezenými právy. Výše příspěvků byla pro období 2020–2021 stanovena na 1 000 Kč za každou turistickou oblast. Práce sdružení byla rozdělena do čtyř sekcí (předsednická, kontrolní, hospodářská a mediální), z nichž každá nominuje jednoho člena do správní rady (předsednická sekce dva).

-red-


O další informace si pište na krejci.st@moninec.cz.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Zdroj: TO Pošumaví

Turistická oblast Pošumaví vydala „kupónovou knížku“

Turistická oblast Pošumaví, v březnu nově certifikovaná agenturou CzechTourism, jako první v Plzeňském kraji propojila obce a podnikatele v cestovním ruchu. Zájmový spolek, který zastupuje přes 60 měst a obcí s více než 50 000 obyvateli, vydal brožuru Útržky z Pošumaví s kupóny, které...

Číst více
Foto: Město Františkovy Lázně

Města lázeňského trojúhelníku míří do UNESCO, kraj chystá podporu

(aktualizováno) Jedenáct předních lázeňských měst Evropy, mezi nimiž jsou i Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, se výrazně přiblížilo získání titulu světového dědictví UNESCO. V dokumentu, který byl zveřejněn 4. června 2021, totiž poradní organizace ICOMOS doporučila mezinárodní...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Z romantických zřícenin na odpočinek ve zlatavém moku 

Plzeňský kraj, to je mimo jiné krásná příroda Českého lesa a Pošumaví, jež v sobě skrývá nejednu pozoruhodnou zříceninu. K těm nejznámějších patří Přimda, Gutštejn či Radyně. Dnes vás ale pozveme na ty méně známé, které rozhodně stojí...

Číst více