Místní poplatky z pobytu – jak bylo, je a bude?

Institut turismu agentury CzechTourism provedl analýzu, v které se zaměřil na problematiku místních poplatků z pobytu. Zjednodušeně řečeno, analytiky zajímalo, kolik mělo být vybráno, jaká byla realita a jak by mohl vypadat výběr poplatků v příštích letech.

Na úvod trošku teorie. Až do konce roku 2019 byly poplatky rozděleny do dvou skupin, a to na místní poplatky z ubytovací kapacity a poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt. Od 1. 1. 2020 došlo ke sloučení těchto dvou poplatků do jednoho s názvem „místní poplatek z pobytu“ (více viz novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů).

  • V roce 2020 je stanovena jako maximální částka 21 Kč.
  • Od roku 2021 je stanovena jako maximální částka 50 Kč.

Tvůrci novely si tak slibují zjednodušení a zefektivnění celého procesu výběru poplatků. Stále platí, že poplatky jsou v gesci obcí. Tedy nastavení jejich výše, termínů odvodů i případné kontroly. Vše se řeší místní vyhláškou. Vybrané finanční prostředky zůstávají obcím a v ideálním případě by se měly promítnout do rozvojových aktivit dané obce právě v oblasti cestovního ruchu.

Výše vybraných poplatků v cestovním ruchu v krajích (2016–2019)

Výše vybraných poplatků v cestovním ruchu v krajích (2016–2019)

Víte, kolik se na poplatcích vybralo právě ve vaší obci?

Pokud pravidelně sledujete naše tourdata, pak tuto základní statistiku „Výběr místních poplatků“ již znáte. (https://tourdata.cz/data/vyber-mistnich-poplatku)

V našem zpracování zde najdete data z Ministerstva financí (monitor.statnipokladna.cz), a to od roku 2016 do konce roku 2019. Data můžete třídit dle let, krajů, okresů nebo se dokonce podívat na jednotlivé obce.

Z územního rozložení příjmů obecních rozpočtů z obou poplatků je zřejmé, že nevyššího ekonomického efektu dosahují turisticky atraktivní destinace. Kromě hlavního města se jedná především o lázeňská místa a okolí oblíbených horských resortů v oblasti Krkonoš, Šumavy a Jeseníků, méně pak v Beskydech a Krušných horách.

Vybrané poplatky v cestovním ruchu v roce 2019 (v kč) podle okresů

Vybrané poplatky v cestovním ruchu v roce 2019 (v kč) podle okresů

Konkrétně se v roce 2019 na poplatcích vybralo celkem 732 mil. Kč (z toho 297 mil. za ubytování a 435 za re­kreační či lázeňský poplatek).

V Praze se vybrala téměř polovina finančních prostředků (345 mil.). Následuje Karlovarský kraj s 64 miliony, kdy nejvyšší podíl mají Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Jáchymov.

Na třetím místě je Jihočeský kraj, kde se vybralo 57,4 mil. Kč. Z toho více než 30 mil. putovalo do rozpočtu Českého Krumlova.

Naproti tomu stojí Pardubický kraj, kde se v roce 2019 vybralo pouze 7,8 mil. Kč. A v rozpadu na obce nikde nefiguruje přímo město Pardubice. Tuto otázku jsme řešili přímo se zastupiteli krajského úřadu Pardubického kraje. Závěrem je, že tento poplatek není městem Pardubice stanoven, a proto se nevybírá. O kolik peněz tedy ročně město Pardubice přijde? To byl námět naší druhé analýzy. Tedy zjistit nejen to, kolik se vybralo, ale kolik by se mělo nebo, chcete-li, mohlo vybrat.

Výše vybraných poplatků v cestovním ruchu v pardubickém kraji v roce 2019

Výše vybraných poplatků v cestovním ruchu v pardubickém kraji v roce 2019

Kolik by měla na poplatku vaše obec vybrat dle vlastní vyhlášky?

Nejprve se podíváme na soulad vybraných prostředků a nastavených vyhlášek.

Druhá otázka tedy zní: Vybralo se tolik, kolik mělo? Odpovídá to počtu ubytovaných turistů, respektive počtu jejich přenocování? Dopočítat se této částky není již tak snadné. Musíme znát stanovenou částku poplatku, kterou si každá obec řeší sama ve své místní vyhlášce. A druhým ukazatelem je počet hostů (resp. počet přenocování). Zde pro zjednodušení používáme statistiku ČSÚ a počty přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Tímto zjednodušením nejsou započítány individuální ubytovací zařízení, ke kterým nemáme přesné statistiky. Na druhou stranu počítáme všechny hosty jako turisty či lázeňské (dle předešlého zákona business klientela poplatek za lázeňský či rekreační pobyt hradit nemusela).

Detailně jsme se podívali na krajská města České republiky.

Zatímco vybrané poplatky za ubytovací kapacity jsou vyšší než náš propočet dle přenocovaných hostů v HUZ (což je dáno tím, že jsou vybírány poplatky i od individuálních či soukromých poskytovatelů ubytování), v poplatcích za lázeňský či rekreační pobyt je rozdíl – 461 mil. Kč za poslední 4 roky. Skutečně byl podíl business klientely, která nemusí odvádět tento poplatek, tak vysoký?

Výše vybraných poplatků v cestovním ruchu v jihočeském kraji v roce 2019

Výše vybraných poplatků v cestovním ruchu v jihočeském kraji v roce 2019

A kolik by města mohla vybrat, kdyby stanovila nejvyšší možné částky na obou poplatcích?

Toto je poslední část naší analýzy vytvořené na krajských městech. Do výpočtu jsme dali maximální možné částky za poplatky a opět pro zjednodušení počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních.

V případě Pardubic, kde se nevybíral žádný poplatek, se mohl jejich roční rozpočet zvýšit o více než 3,7 mil. Kč (více než 1 mil. Kč z ubytovacích kapacit a 2,7 mil. Kč z lázeňského a rekreačního poplatku).

Závěrem

Jak ukazuje naše analýza, v nastavení a kontrolách výběru místních poplatků nemají zcela jasno ani v krajských městech. Obecním kasám tak unikají miliony korun ročně. A celá situace se komplikuje tím, že většinou není přesná kontrola nad využitím vybraných prostředků. Putují skutečně na rozvoj cestovního ruchu dané obce?

Bohužel na toto už jsou naše analýzy krátké. Hledat byste museli v detailních rozpočtech a výročních zprávách každé obce. Logické a správné by to samozřejmě bylo. Vše ovšem záleží na místní politice, na rozhodnutí zastupitelů a také na jejich pozitivním či negativním postoji k cestovnímu ruchu. Nikde totiž není stanoveno, jak s těmito prostředky nakládat. Co s tím?

Předpokládané tržby za místní poplatky v cestovním ruchu v krajských městech (2016–2019)

Předpokládané tržby za místní poplatky v cestovním ruchu v krajských městech (2016–2019)

Jediné řešení je – komunikace. Tedy komunikovat a zapojovat obce do problematiky řízení cestovního ruchu na lokální, oblastní i krajské úrovni. Představovat svoje aktivity a jejich přínos nejen pro cestovní ruch. Umět vyčíslit náklady, ale i přínosy. Je to nelehký úkol a práce zejména destinačních managementů a já doufám, že vám tyto naše analýzy alespoň trochu ve vaší práci a argumentaci pomáhají.

Sledujte novinky na portálu www.tourdata.cz.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více