Marketingové aktivity a spolupráce v cestovním ruchu v době covid-19 z pohledu DMO

Jednou z úloh České centrály cestovního ruchu – CzechTourism je spolupráce s regiony a s organizacemi destinačního managementu (DMO) na všech úrovních. To, že koronavirová krize přinesla velké obtíže všem subjektům cestovního ruchu, není novinkou. Na druhou stranu se díky tomuto mimořádnému stavu podařilo posílit spolupráci napříč celým odvětvím a ani v případě agentury CzechTourism a krajských DMO se nejednalo o výjimku.

 

Velký Javorník; Foto: Michael Nosek / Shutterstock.com

Velký Javorník; Foto: Michael Nosek / Shutterstock.com

CzechTourism podporuje regiony a do­mácí cestovní ruch v mediální kampani ­#světovéČesko, která směruje návštěvníky na oblíbený turistický portál Kudy z nudy. Na kudyznudy.cz najdou turisté více než osmdesát tisíc tipů na výlety. Návštěvnost portálu dosáhla v loňském roce osmnácti milionů návštěv. Dlouhodobým partnerem Kudy z nudy je také Český systém kvality služeb. Ve společných mediálních kampaních představují organizace oceněné značkou Q.

V návaznosti na šíření covid-19 a přijatá opatření jsme se zeptali zástupců čtyř certifikovaných destinačních agentur, jaký měla současná situace dopad na jejich činnost.


Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji nám odpovídal Petr Židlický, předseda spolku Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj.

Jak letošní rok proměnil spolupráci s podnikateli a dalšími partnery ve vašem regionu?

Spolupráce destinační agentury se subjekty cestovního ruchu probíhá dlouhodobě. V letošním roce však bylo nutné některé aktivity, jako jsou fam a press tripy nebo workshopy, omezit. V reakci na covid-19 došlo k posílení marketingové komunikace, do které se zapojily hotely, lázeňské domy a další. Destinační agentura zároveň zastává i informační funkci mezi partnery a asociacemi.

Loket; Foto: fotobanka CzechTourism, Ladislav Renner

Loket; Foto: fotobanka CzechTourism, Ladislav Renner

Jak u vás v regionu zatím hodnotí letošní rok partneři? Vidí nějaká pozitiva?

Výrazný úbytek zahraničních turistů pocítili kromě lázeňských domů a hotelů i místní tradiční výrobci, jako je sklárna Moser. Letní sezona částečně kompenzovala ztráty z jara a zvýšený zájem o Karlovarský kraj projevili i tuzemští turisté. Navzdory tomu však některé hotely a restaurace byly nuceny uzavřít svůj provoz a z důvodu opětovných opatření nebylo možné se finančně zajistit.

Jak jste museli změnit své aktivity po opětovném zavedení opatření proti šíření covid-19?

Výrazným zásahem do tradičních aktivit bylo zrušení veletrhů a venkovních akcí u nás i v zahraničí. Zrušen byl i mezinárodní incomingový workshop Czech Republic Travel Trade Day, který se měl konat právě v Karlovarském kraji. Na konci března jsme proto upravili marketingový plán, a to především komunikační plán do zahraničí a výrazně jsme posílili komunikaci v tuzemsku. Ve velké míře jsme vše přesunuli do on-line prostředí. Hlavním motivem komunikace byla prevence, zdravý životní styl a pohyb v přírodě. Tato témata budou komunikována i v následující sezoně.

Co je podle vašeho názoru nejvíce potřeba pro opětovné nastartování cestovního ruchu ve vašem regionu?

Nezbytným bodem pro Karlovarský kraj je návrat zahraničních turistů a klientely nejen z blízkých, ale i vzdálenějších trhů. Velmi důležitou roli zde hrají zejména klienti z Německa, z Ruské federace a dalších zemí ze SNS. Vzhledem k vyčerpaným možnostem podnikatelů je na řadě stát, který musí poskytnout efektivní finanční kompenzace. Kromě udržení provozů je potřeba si udržet také zaměstnanost, především pak v řadách odborného zdravotnického personálu.


Hlavní město Praha

Zástupcem Prahy je Michal Drobík, ředitel obchodního rozvoje v Prague City Tourism, který nám odpověděl na stejné otázky.

Jak letošní rok proměnil spolupráci s podnikateli a dalšími partnery ve vašem regionu?

Spolupráce s partnery v případě pražské organizace probíhala v jiném módu z více důvodů. Velkou změnou si v první půlce roku prošla Pražská informační služba, z níž se stala akciová společnost hlavního města Prahy Prague City Tourism, a. s. Nyní je oficiální organizací destinačního managementu. Ke změně ve spolupráci přispěla i situace spojená s covid-19. Většina prezenčních akcí byla zrušena a nahrazena on-line formou, která ovšem není plnohodnotnou náhradou. Jako podporu místních poskytovatelů služeb spustila Praha projekt „V Praze jako doma“. Je potřeba hledat dlouhodobá řešení a připravit se na návrat turistů.

Pražské mosty; Foto: fotobanka CzechTourism, Libor Sváček

Pražské mosty; Foto: fotobanka CzechTourism, Libor Sváček

 

Jak u vás v regionu zatím hodnotí letošní rok partneři? Vidí nějaká pozitiva?

Celé odvětví cestovního ruchu trpí. Není výjimkou, že někteří podnikatelé byli nuceni svůj podnik uzavřít. Nicméně máme-li hledat pozitiva, tak snad že stávající situace v určité rovině semkla všechny aktéry dohromady. Subjekty se snaží spolupráce zintenzivnit a vystupovat jednotně. Pochvalují si také projekt „V Praze jako doma“ s benefity.

Jak jste museli změnit své aktivity po opětovném zavedení opatření proti šíření covid-19?

Kampaň „V Praze jako doma“ bude prodloužena do konce roku, přizpůsobena tomu bude i mediální kampaň. Současná doba vyžaduje velkou dávku flexibility a krátkodobé plány, které Prague City Tourism připravuje v několika variantách. Pracuje se na kvalitě služeb, udržitelnosti a podpoře místních podnikatelů. Vzhledem k bariérám přes­hraničního cestování byla omezena spolupráce s partnery z incomingu. V současné době jsou domácí turisté jediným příjmem cestovního ruchu v Praze. Snahou do budoucna je i intenzivnější spolupráce s domácími subjekty cestovního ruchu.

Co je podle vašeho názoru nejvíce potřeba pro opětovné nastartování cestovního ruchu ve vašem regionu?

Po odstranění vládních restrikcí je důležité odbourat psychickou bariéru pro cestování a získat si důvěru turistů. Neméně podstatné je udržet infrastrukturu cestovního ruchu, bez níž by se turisté neměli kam vracet.


Moravskoslezský kraj

Ředitel Moravian-Silesian Tourism, krajské destinační společnosti, David Karčmář přidal své odpovědi za Moravskoslezský kraj.

Jak letošní rok proměnil spolupráci s podnikateli a dalšími partnery ve vašem regionu?

Spolupráce v regionu probíhá velmi dobře, aktuální situace ji dokonce zintenzivnila a zlepšila vnímání Moravian-Silesian Tour­ism ostatními subjekty v cestovním ruchu. Spolupráce subjektům otevírá možnosti zapojit se do řady marketingových aktivit, a to nejen našich, ale i agentury CzechTour­ism, jejímž jsme regionálním partnerem. Na podporu domácího cestovního ruchu jsme vytvořili kampaň #MámeSvětovýKraj, která byla doprovázena výzvou na sociálních sítích, do které se zapojili známé osobnosti, například Ewa Farná nebo Richard Krajčo, kteří představili svá oblíbená místa formou videí. Za zmínku stojí i spolupráce s atraktivitami, kam se díky akci „Vstupy zdarma“ podařilo přitáhnout návštěvníky.

Štramberk; Foto: Moravian-Silesian Tourism, Martin Friedel

Štramberk; Foto: Moravian-Silesian Tourism, Martin Friedel

Jak u vás v regionu zatím hodnotí letošní rok partneři? Vidí nějaká pozitiva?

Tento rok byl pro cestovní ruch velmi těžký, jelikož se mimo jiné na jaře „nekonaly“ Velikonoce a dva prodloužené víkendy. Ztrátu pocítilo i odvětví MICE, které přišlo o svou business klientelu. Citelné byly zákazy velkých akcí jako je Zlatá tretra, Colours of Ostrava nebo Beats for Love. Současný stav vnímám jako výzvu k hledání nových neotřelých cest a forem, ale momentální situace je pro většinu podnikatelů v cestovním ruchu kritická a budou muset bojovat za udržení se na trhu.

Jak jste museli změnit své aktivity po opětovném zavedení opatření proti šíření covid-19?

Stále pokračujeme ve svých naplánovaných aktivitách, které pochopitelně přizpůsobujeme aktuálnímu dění. V současné době se připravujeme na zimní sezonu, aktualizujeme své webové stránky a zabýváme se aktivitami na příští rok. Snaha bude o realizaci přeshraničních projektů a využití dotací na základě spolupráce se Slovenskem a Polskem.

Co je podle vašeho názoru nejvíce potřeba pro opětovné nastartování cestovního ruchu ve vašem regionu?

Některé subjekty nemají bez finanční podpory státu šanci současnou situaci zvládnout. Pokud nebude možné udržet podniky v provozu, nebude možné nastartovat cestovní ruch. Spolu s tím také souvisí vysoká provázanost odvětví a velký počet pracovních míst. Do budoucna je důležité získat si zpět důvěru lidí a jejich neutuchající chuť cestovat.


Jihočeský kraj

Z Jihočeského kraje nám na otázky odpověděli tři zástupci – Klára Kaštylová, vedoucí pracovní skupiny domácího CR Jihočeské centrály cestovního ruchu, Tomáš Polanský, produktový manažer DMO Českobudějovicko-Hlubocko a Michal Jarolímek, produktový manažer DMO Novohradsko-Doudlebsko.

Jak letošní rok proměnil spolupráci s podnikateli a dalšími partnery ve vašem regionu?

Klára Kaštylová: Ačkoliv JCCR dlouhodobě usiluje o strategickou spolupráci s podnikateli, řádné prohloubení této spolupráce přinesl až letošní rok, kdy Jihočeský kraj prostřednictvím JCCR realizuje dotační podporu na přenocování v zapojených ubytovacích zařízeních.

Tomáš Polanský: Během letošního roku se z mého pohledu zvýšila a prohloubila komunikace s podnikateli. Navázali jsme nové kontakty včetně spolupráce a s ohledem na uvedené bych řekl, že situace byla tímto prospěšná. Dlouhodobé plánování a vize je momentálně mimo hru, jelikož nejistota do dalších týdnů postupně ubírá všem motivaci. Na druhou stranu se nechceme vzdávat a snažíme se pracovat tak, že již brzy přijdou lepší zítřky, na které chceme a potřebujeme být připraveni.

Zámek Hluboká; Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Zámek Hluboká; Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jak ve vašem regionu zatím hodnotí letošní rok partneři? Vidí nějaká pozitiva?

Tomáš Polanský: Se začátkem roku se očekávala skvělá sezona, spolupráce běžely a postupně se dotahovaly ke vzájemné spokojenosti. Léto se naštěstí v oblasti (i po jarní situaci) povedlo a mnohé z nich zachránilo od dramatických následků, na podzim ale opět přišla další opatření.

Michal Jarolímek: Z ohlasů našich partnerů vnímáme pozitiva v poměrně velkém počtu návštěvníků turistické oblasti v letních měsících, díky čemuž se zaplnily ubytovací kapacity. Jako pozitivum byl většinově vnímán i slevový program Jihočeského kraje, který byl rychle připraven.

Jak jste museli změnit své aktivity po opětovném zavedení opatření proti šíření covid-19?

Klára Kaštylová: Kromě zrušení velké části nasmlouvaných mediálních ploch ke kampani, která měla běžet až do konce listopadu, bylo dalším problémem zrušení akcí, především oblíbených výlovů rybníků. I přesto se však nadále snažíme podporovat pěší a cyklo turistiku v přírodě.

Tomáš Polanský: V době covid-19 jsme měli paradoxně více práce než normálně. Snažíme se dohnat resty, nastavit nové procesy a připravit se na restart, což se v jarní fázi povedlo velmi dobře. Opětovné zavírání podniků je však kritické. Chceme, aby lidé znali aktuální nabídku, když se k nám vydají. Nechceme se stát destinací duchů.

Co je podle vašeho názoru nejvíce potřeba pro opětovné nastartování cestovního ruchu ve vašem regionu?

Tomáš Polanský: Odpovědí na tuto otázku je jistota budoucnosti, kdy bude možné již plánovat a přijímat rezervace.

Michal Jarolímek: Bezpečná epidemiologická situace a hygienická opatření, která budou na jednu stranu dávat lidem svobodu pohybu a aktivit a na stranu druhou budou dávat pocit bezpečí. Samozřejmě sem patří i příprava nových produktů.

Klára Kaštylová: Cestovní ruch bez podnikatelů nemůže existovat. Je velmi důležité udržet „ve hře“ podnikatelské subjekty přímo spojené s CR. Je třeba také stále strategicky podporovat návštěvnost jižních Čech a zůstat v pomyslném hledáčku potenciálních návštěvníků..

kudyznudy.cz

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více