Kvalitní spolupráce napříč všemi sektory je základem úspěšné destinace

Slovácko je vyspělá turistická destinace s pestrou nabídkou v oblasti cestovního ruchu, postavenou na tradičních hodnotách. K tomu generují výsledky tři základní stavební kameny – spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

 

Foto: Aleš Korvas

 

Na Slovácku byla již v roce 1999 v Uherském Hradišti městy, obcemi a dalšími organizacemi založena destinační společnost Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu (dnes oblastní DMO). Řadí se tak k nejstarším organizacím tohoto typu v České republice. Od prvopočátku plnila funkci na celém území, tedy části Zlínského a části Jihomoravského kraje. Vzhledem k nutnosti dořešit územní působnost DMO z hlediska krajského uspo­řádání vznikla v roce 2017 certifikovaná ­destinační společnost Turistická asociace Slovácko zaměřená na rozvoj cestovního ruchu v jihomoravské části Slovácka.

Stanislav Blaha; Foto: Marek Malůšek V roce 2018 obě organizace společně podepsaly smlouvu o spolupráci, sjednotily metodiky spolupráce s dalšími subjekty na svém území a rozvíjejí své aktivity napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. „Model řízení destinace na bázi multioborové spolupráce a současně za dodržení primárně standardů kvality je naším hlavním cílem. Daří se nám jak spolupráce za oboustranné prospěšnosti navazovat, tak podnikat společné kroky v projektovém řízení, v posilování značky, vytváření pozitivního brandu destinace. Což se na prezentaci a komunikaci Slovácka výrazně pozitivně podepisuje,“ říká Stanislav Blaha, předseda správní rady regionu Slovácko.

Mezikrajové partnerství Slovácko posílilo

Spolupráce je základem každé organizace destinačního managementu, a to jak uvnitř regionu, tak i mezi organizacemi navzájem. „Propojením obou organizací, a tím i krajů, při řešení cestovního ruchu na Slovácku jsme všichni jen získali, říká Josef Smetana, předseda Turistické asociace Slovácko a dodává: „Sdílíme zkušenosti, know-how, vytvořili jsme společné platformy spolupráce, shodli jsme se na novém logu, zpřístupnili web, komunikujeme jednotně s médii. Diskutujeme o tématech, společně řešíme strategická rozhodnutí s dopadem na celé Slovácko. Pomáhá nám fakt, že Slovácko je přirozeným turistickým regionem a nemusíme nic řešit nově, uměle, nepřirozeně.“

Pohled veřejného sektoru

Veřejný sektor tvořený městy, obcemi a mikroregiony vidí priority zejména v propojení území a společném postupu s vyšším efektem.

Aleš Mergental, Mikroregion Buchlov: „Naprosto logická spolupráce se za ta dlouhá léta ukázala jako potřebná, efektivní a výhodná. Vzájemný užitek to přináší jak místním – obcím, památkám, atraktivitám, gastro a ubytovacím zařízením –, tak samozřejmě návštěvníkům, kteří k nám opakovaně přijíždějí.“

Petr Viceník, Mikroregion Bojkovsko: „Spojením sil vnímáme dosah veškerých aktivit jako mnohonásobně vyšší.“

František Hajdůch, Mikroregion Bílé Karpaty, a Josef Bazala, Mikroregion Staroměstsko se shodují: „Společný postup a spolupráci vidíme jako základní výhodu. V malém měřítku bychom takových výsledků nedosáhli.“

Martin Slováček, obec Popovice: „Jsme si vědomi, že propagaci na odpovídající profesionální úrovni bychom nebyli schopni zajistit vlastními silami.“

David Surý, město Uherský Brod: „Region Slovácko je přirozeným zastřešením společných aktivit, které města a obce na Slovácku realizují. Výhody vnímáme také ve společné propagaci významných akcí.“

Hana Příleská, Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: „Shoda s oběma částmi Slovácka na území Zlínského i Jihomoravského kraje a společné strategické kroky vnímáme jako velké pozitivum v dalším rozvoji celého Slovácka.“

Bez neziskového sektoru by to na Slovácku nešlo

Neziskový sektor je nedílnou součástí celého procesu, a to jak v roli provozovatelů turistických atraktivit, tak i v roli pořadatelů významných akcí s nadregionálním charakterem.

Petra Kučerová, Klub sportu a kultury ­Vlčnov: „Pozitiva vnímám například v koncepčním řešení větších akcí, pomoci s propagací a v zařazení do regionálních mate­riálů či TOP akcí regionu. Vítáme také metodickou pomoc v oblasti komunikace v cestovním ruchu.“
www.kskvlcnov.cz

Jan Blahůšek, Skanzen Rochus: „Spolu­práci vnímáme především jako příležitost získat a využít odborné znalosti a zkušenosti v oblasti marketingu a propagace v cestovním ruchu. Významná je také podpora regionu Slovácko při komunikaci s médii i v on-line prostředí. Svou roli sehrává DMO také při přenosu informací na vyšší úrovně řízení destinačního managementu jak ve Zlínském kraji, tak i v ce­lé České republice.“
www.skanzenrochus.cz

Role soukromého sektoru sílí

Na rozvoji Slovácka se stále výrazněji podílí i soukromý sektor.

Josef Hájek, Hotel Skanzen: „Od spolupráce očekáváme zvýšení nabídky služeb a atraktivit na území Slovácka. Jednotná prezentace a marketing našeho území napomáhá ve vnímání značky Slovácko.“
www.hotelskanzen.cz

Foto: Jaromír Šallé

Vendula Kučerová, Slovácký dvůr: „Sdílíme myšlenku, že pro region je důležité propojovat jak různé sektory, tak firmy ze stejného sektoru. Nevnímat se jako konkurence, ale vzájemně budovat spolupráci, a tím území podpořit.“
www.slovackydvur.cz

Miroslav Harašta, Jarošovský pivovar: „Věříme, že spojení regionu Slovácko s podnikatelskými subjekty může vytvořit funkční regionální prezentaci. Dvacet subjektů prezentujících region společně a koordinovaně zmůže více než jeden subjekt. Jarošovský pivovar může lákat na výborné pivo, ale daleko efektivnější bude lákání návštěvníků na pivo, víno, pálenku, folklor a vše co nabízí jenom Slovácko.“
www.jarosovskypivovar.cz

Libor Staňa, BALONY.EU: „Ke spolupráci s regionem nás vede mimo jiné i to, že je zde sdružena spousta dalších subjektů, se kterými můžeme spolupracovat a nejsme pro ně konkurencí. Od spolupráce s regionem oče­káváme zvýšení povědomí o našich službách.“
www.balony.eu

Dana Koníčková, Hotel Koníček: „Stojíme o posílení spolupráce v regionu, hlubší znalosti o událostech na Slovácku. Sjednocení informací o službách a plánovaných akcích.“
www.hkonicek.cz

Jan Dudek, Televize TVS:„Cestovní ruch na Slovácku je jedno ­z ­důležitých programových témat naší produkce.“
www.itvs24.cz

Martina Juřenová, KOVOZOO: „Hrdě se hlásíme k tomu, že jsme firma ze Slovácka – z regionu, kde je slunce v lidech a zemi. Ve spolupráci vidíme zvýšení povědomí o regionu, tedy i o nás tam, kam naše ruce nedosáhnou. Prezentace pod unikátním brandem.“

www.kovozoo.cz

Michal Hampala, výletní loď Morava a Půjčovna lodí Spytihněv, Baťův kanál: „Region Slovácko je pro nás v první řadě ideální platformou pro prezentaci a propagaci našich služeb. Ovšem hned za tím je celá řada benefitů v podobě společného setkávání aktérů cestovního ruchu, sdílení nápadů a zkušeností, nabídka školení a podobných akcí. Bez platformy Slovácko by spousta věcí v našem podnikání byla složitější.“
www.pujcovnalodi.cz

Jaromír Dvořáček, Vinaři Sady, Vinařství Medek: „Hledáme možnost spolupráce na regionální úrovni. Očekáváme jednotný postup v propagaci regionu, posílení a rozšíření značky Slovácko, posílení návštěvnosti regionu. Vítáme podporu v podobě PR článků, v komunikaci s médii. Také vzdělávání a setkávání v rámci regionu je dobře našlápnuto.“
www.vinarisady.cz, www.vinarstvimedek.cz

Foto: Jaromír Šallé

Přesto není cílem vytvářet obraz skanzenu, ale především působit na turistu přirozeně. A to díky místním lidem, kteří pomáhají v utváření dobrého obrazu regionu a jeho jedinečnosti. Ať už udržováním místních tradic, vstřícným jednáním či všeobecnou pohostinností v každodenním životě.

Text a foto: Region Slovácko

 

Instagram @regionslovacko

 

 

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Vysočina: Kraj rybníků, lesů a kouzelných zákoutí

Dělí Moravu od Čech, charakterizuje ji zvlněné krajina s nespočtem do dálky se táhnoucích kopců, smaragdových lesů, prostorných luk a pastvin. Zkrátka romantika, kam jen oko dohlédne, přesně taková je Vysočina. Inspirativní, přesto klidná, drsná i malebná. Rybníky...

Číst více

SOUTĚŽ o wellness POBYT pro dva v Karlovarském kraji

PRAVIDLA SOUTĚŽE: Doba konání soutěže: od 19. 9. 2021 do 3. 10. 2021 do 23:59 Podmínky vstupu do soutěže: Účastníkem v soutěži se stáváte zodpovězením na soutěžní otázku, resp. vyplněním formuláře a kliknutím na „To se mi líbí“ na facebookové stránce...

Číst více
Foto: Shutterstock.com, Vysočina Tourism, Koruna Vysočiny (montáž: COT group)

Vysočina Tourism povede Oľga Königová

Novou ředitelkou organizace destinačního managementu Vysočina Tourism se stane Oľga Königová, která ve funkci nahradí Tomáše Čiháka. Ten měl chod krajské DMO na starosti od roku 2009. Oľga Königová doposud stála v čele destinační společnosti Koruna...

Číst více