Kvalitní spolupráce napříč všemi sektory je základem úspěšné destinace

Slovácko je vyspělá turistická destinace s pestrou nabídkou v oblasti cestovního ruchu, postavenou na tradičních hodnotách. K tomu generují výsledky tři základní stavební kameny – spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

 

Foto: Aleš Korvas

 

Na Slovácku byla již v roce 1999 v Uherském Hradišti městy, obcemi a dalšími organizacemi založena destinační společnost Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu (dnes oblastní DMO). Řadí se tak k nejstarším organizacím tohoto typu v České republice. Od prvopočátku plnila funkci na celém území, tedy části Zlínského a části Jihomoravského kraje. Vzhledem k nutnosti dořešit územní působnost DMO z hlediska krajského uspo­řádání vznikla v roce 2017 certifikovaná ­destinační společnost Turistická asociace Slovácko zaměřená na rozvoj cestovního ruchu v jihomoravské části Slovácka.

Stanislav Blaha; Foto: Marek Malůšek V roce 2018 obě organizace společně podepsaly smlouvu o spolupráci, sjednotily metodiky spolupráce s dalšími subjekty na svém území a rozvíjejí své aktivity napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. „Model řízení destinace na bázi multioborové spolupráce a současně za dodržení primárně standardů kvality je naším hlavním cílem. Daří se nám jak spolupráce za oboustranné prospěšnosti navazovat, tak podnikat společné kroky v projektovém řízení, v posilování značky, vytváření pozitivního brandu destinace. Což se na prezentaci a komunikaci Slovácka výrazně pozitivně podepisuje,“ říká Stanislav Blaha, předseda správní rady regionu Slovácko.

Mezikrajové partnerství Slovácko posílilo

Spolupráce je základem každé organizace destinačního managementu, a to jak uvnitř regionu, tak i mezi organizacemi navzájem. „Propojením obou organizací, a tím i krajů, při řešení cestovního ruchu na Slovácku jsme všichni jen získali, říká Josef Smetana, předseda Turistické asociace Slovácko a dodává: „Sdílíme zkušenosti, know-how, vytvořili jsme společné platformy spolupráce, shodli jsme se na novém logu, zpřístupnili web, komunikujeme jednotně s médii. Diskutujeme o tématech, společně řešíme strategická rozhodnutí s dopadem na celé Slovácko. Pomáhá nám fakt, že Slovácko je přirozeným turistickým regionem a nemusíme nic řešit nově, uměle, nepřirozeně.“

Pohled veřejného sektoru

Veřejný sektor tvořený městy, obcemi a mikroregiony vidí priority zejména v propojení území a společném postupu s vyšším efektem.

Aleš Mergental, Mikroregion Buchlov: „Naprosto logická spolupráce se za ta dlouhá léta ukázala jako potřebná, efektivní a výhodná. Vzájemný užitek to přináší jak místním – obcím, památkám, atraktivitám, gastro a ubytovacím zařízením –, tak samozřejmě návštěvníkům, kteří k nám opakovaně přijíždějí.“

Petr Viceník, Mikroregion Bojkovsko: „Spojením sil vnímáme dosah veškerých aktivit jako mnohonásobně vyšší.“

František Hajdůch, Mikroregion Bílé Karpaty, a Josef Bazala, Mikroregion Staroměstsko se shodují: „Společný postup a spolupráci vidíme jako základní výhodu. V malém měřítku bychom takových výsledků nedosáhli.“

Martin Slováček, obec Popovice: „Jsme si vědomi, že propagaci na odpovídající profesionální úrovni bychom nebyli schopni zajistit vlastními silami.“

David Surý, město Uherský Brod: „Region Slovácko je přirozeným zastřešením společných aktivit, které města a obce na Slovácku realizují. Výhody vnímáme také ve společné propagaci významných akcí.“

Hana Příleská, Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: „Shoda s oběma částmi Slovácka na území Zlínského i Jihomoravského kraje a společné strategické kroky vnímáme jako velké pozitivum v dalším rozvoji celého Slovácka.“

Bez neziskového sektoru by to na Slovácku nešlo

Neziskový sektor je nedílnou součástí celého procesu, a to jak v roli provozovatelů turistických atraktivit, tak i v roli pořadatelů významných akcí s nadregionálním charakterem.

Petra Kučerová, Klub sportu a kultury ­Vlčnov: „Pozitiva vnímám například v koncepčním řešení větších akcí, pomoci s propagací a v zařazení do regionálních mate­riálů či TOP akcí regionu. Vítáme také metodickou pomoc v oblasti komunikace v cestovním ruchu.“
www.kskvlcnov.cz

Jan Blahůšek, Skanzen Rochus: „Spolu­práci vnímáme především jako příležitost získat a využít odborné znalosti a zkušenosti v oblasti marketingu a propagace v cestovním ruchu. Významná je také podpora regionu Slovácko při komunikaci s médii i v on-line prostředí. Svou roli sehrává DMO také při přenosu informací na vyšší úrovně řízení destinačního managementu jak ve Zlínském kraji, tak i v ce­lé České republice.“
www.skanzenrochus.cz

Role soukromého sektoru sílí

Na rozvoji Slovácka se stále výrazněji podílí i soukromý sektor.

Josef Hájek, Hotel Skanzen: „Od spolupráce očekáváme zvýšení nabídky služeb a atraktivit na území Slovácka. Jednotná prezentace a marketing našeho území napomáhá ve vnímání značky Slovácko.“
www.hotelskanzen.cz

Foto: Jaromír Šallé

Vendula Kučerová, Slovácký dvůr: „Sdílíme myšlenku, že pro region je důležité propojovat jak různé sektory, tak firmy ze stejného sektoru. Nevnímat se jako konkurence, ale vzájemně budovat spolupráci, a tím území podpořit.“
www.slovackydvur.cz

Miroslav Harašta, Jarošovský pivovar: „Věříme, že spojení regionu Slovácko s podnikatelskými subjekty může vytvořit funkční regionální prezentaci. Dvacet subjektů prezentujících region společně a koordinovaně zmůže více než jeden subjekt. Jarošovský pivovar může lákat na výborné pivo, ale daleko efektivnější bude lákání návštěvníků na pivo, víno, pálenku, folklor a vše co nabízí jenom Slovácko.“
www.jarosovskypivovar.cz

Libor Staňa, BALONY.EU: „Ke spolupráci s regionem nás vede mimo jiné i to, že je zde sdružena spousta dalších subjektů, se kterými můžeme spolupracovat a nejsme pro ně konkurencí. Od spolupráce s regionem oče­káváme zvýšení povědomí o našich službách.“
www.balony.eu

Dana Koníčková, Hotel Koníček: „Stojíme o posílení spolupráce v regionu, hlubší znalosti o událostech na Slovácku. Sjednocení informací o službách a plánovaných akcích.“
www.hkonicek.cz

Jan Dudek, Televize TVS:„Cestovní ruch na Slovácku je jedno ­z ­důležitých programových témat naší produkce.“
www.itvs24.cz

Martina Juřenová, KOVOZOO: „Hrdě se hlásíme k tomu, že jsme firma ze Slovácka – z regionu, kde je slunce v lidech a zemi. Ve spolupráci vidíme zvýšení povědomí o regionu, tedy i o nás tam, kam naše ruce nedosáhnou. Prezentace pod unikátním brandem.“

www.kovozoo.cz

Michal Hampala, výletní loď Morava a Půjčovna lodí Spytihněv, Baťův kanál: „Region Slovácko je pro nás v první řadě ideální platformou pro prezentaci a propagaci našich služeb. Ovšem hned za tím je celá řada benefitů v podobě společného setkávání aktérů cestovního ruchu, sdílení nápadů a zkušeností, nabídka školení a podobných akcí. Bez platformy Slovácko by spousta věcí v našem podnikání byla složitější.“
www.pujcovnalodi.cz

Jaromír Dvořáček, Vinaři Sady, Vinařství Medek: „Hledáme možnost spolupráce na regionální úrovni. Očekáváme jednotný postup v propagaci regionu, posílení a rozšíření značky Slovácko, posílení návštěvnosti regionu. Vítáme podporu v podobě PR článků, v komunikaci s médii. Také vzdělávání a setkávání v rámci regionu je dobře našlápnuto.“
www.vinarisady.cz, www.vinarstvimedek.cz

Foto: Jaromír Šallé

Přesto není cílem vytvářet obraz skanzenu, ale především působit na turistu přirozeně. A to díky místním lidem, kteří pomáhají v utváření dobrého obrazu regionu a jeho jedinečnosti. Ať už udržováním místních tradic, vstřícným jednáním či všeobecnou pohostinností v každodenním životě.

Text a foto: Region Slovácko

 

Instagram @regionslovacko

 

 

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více