Krajské reporty na www.tourdata.cz

V rámci oddělení Institutu turismu právě chystáme nové krajské infografiky zaměřené na profil návštěvníka.

Během dvou let jsme v širokém týmu expertů z řad ČSÚ, MMR a dodavatelů realizovali řadu workshopů a schůzek. Společně jsme se snažili skloubit a propojit různé datové zdroje. Ve výsledku jsme pak některé ingredience museli odložit, jiné naopak do pomyslného hrnce přidat. A pevně věřím, že výsledný „dort“ s názvem „Krajské reporty“, který jsme upekli, vám přijde k chuti…

Hlavní zdroje dat:

  • GSM data z projektu RODOS
  • Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu
  • Regionální satelitní účet cestovního ruchu

Klíčová pro nás byla GSM data z projektu RODOS, která nám zpřesnila celkové počty návštěvodnů – tedy celkový objem cestovního ruchu. Pomocí těchto údajů jsme mohli převážit výsledky z primárního sběru dat (Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu), a získat tak výrazně přesnější a reálnější profil zahraničního návštěvníka.

Třetím pilířem je pro nás satelitní účet cestovního ruchu, který je komplexním z hlediska výpočtu HPH (hrubé přidané hodnoty) a v letošním roce je navíc nově zveřejněn s dopočtem až do krajské úrovně.

Ukázka z reportu pro Liberecký kraj

Ukázka z reportu pro Liberecký kraj

Rychlý přehled pro odborníky i novinář

Na titulní straně infografiky naleznete nejdůležitější čísla za daný kraj:

  • HPH cestovního ruchu v daném kraji,
  • strukturu návštěvníků (v dělení na domácí turista, domácí výletník, zahraniční turista, zahraniční výletník),
  • přímé průměrné útraty na osobu a den každé z těchto zmíněných skupin.

Následující strany jsou věnovány detailu a opět jsou rozděleny do čtyř skupin (domácí turista, domácí výletník, zahraniční turista a zahraniční výletník). Tyto informace vycházejí zejména z primárního sběru dat. Naleznete zde věkovou strukturu návštěvníků, organizaci cesty, typ dopravy, ubytování, hlavní důvod návštěvy, hlavní aktivity a také spokojenost a NPS (Net Promoter Score) pro daný kraj i celou Českou republiku.

Přesto, že se jedná o data za roky 2018 a 2019, pevně věřím, že tyto krajské infografiky, s kterými se budete od ledna příštího roku setkávat i v regionální rubrice COT – Celý o turismu, nám pomohou lépe porozumět struktuře a chování návštěvníků a budou oporou pro marketingové aktivity. I v letošním nelehkém roce pokračujeme s výzkumem Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu a shromažďujeme další aktuální data a analýzy z oblasti cestovního ruchu.

Sledujte novinky na portálu www.tourdata.cz.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Prague City Tourism zbohatne o 45 milionů

Radní hlavního města dle očekávání schválili záměr magistrátu navýšit základní jmění městské firmy Prague City Tourism (PCT) o 45 milionů korun na celkových 111 milionů. Základní jmění bude navýšeno úpisem 45 000 akcií.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více