Krajské reporty na www.tourdata.cz

V rámci oddělení Institutu turismu právě chystáme nové krajské infografiky zaměřené na profil návštěvníka.

Během dvou let jsme v širokém týmu expertů z řad ČSÚ, MMR a dodavatelů realizovali řadu workshopů a schůzek. Společně jsme se snažili skloubit a propojit různé datové zdroje. Ve výsledku jsme pak některé ingredience museli odložit, jiné naopak do pomyslného hrnce přidat. A pevně věřím, že výsledný „dort“ s názvem „Krajské reporty“, který jsme upekli, vám přijde k chuti…

Hlavní zdroje dat:

  • GSM data z projektu RODOS
  • Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu
  • Regionální satelitní účet cestovního ruchu

Klíčová pro nás byla GSM data z projektu RODOS, která nám zpřesnila celkové počty návštěvodnů – tedy celkový objem cestovního ruchu. Pomocí těchto údajů jsme mohli převážit výsledky z primárního sběru dat (Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu), a získat tak výrazně přesnější a reálnější profil zahraničního návštěvníka.

Třetím pilířem je pro nás satelitní účet cestovního ruchu, který je komplexním z hlediska výpočtu HPH (hrubé přidané hodnoty) a v letošním roce je navíc nově zveřejněn s dopočtem až do krajské úrovně.

Ukázka z reportu pro Liberecký kraj

Ukázka z reportu pro Liberecký kraj

Rychlý přehled pro odborníky i novinář

Na titulní straně infografiky naleznete nejdůležitější čísla za daný kraj:

  • HPH cestovního ruchu v daném kraji,
  • strukturu návštěvníků (v dělení na domácí turista, domácí výletník, zahraniční turista, zahraniční výletník),
  • přímé průměrné útraty na osobu a den každé z těchto zmíněných skupin.

Následující strany jsou věnovány detailu a opět jsou rozděleny do čtyř skupin (domácí turista, domácí výletník, zahraniční turista a zahraniční výletník). Tyto informace vycházejí zejména z primárního sběru dat. Naleznete zde věkovou strukturu návštěvníků, organizaci cesty, typ dopravy, ubytování, hlavní důvod návštěvy, hlavní aktivity a také spokojenost a NPS (Net Promoter Score) pro daný kraj i celou Českou republiku.

Přesto, že se jedná o data za roky 2018 a 2019, pevně věřím, že tyto krajské infografiky, s kterými se budete od ledna příštího roku setkávat i v regionální rubrice COT – Celý o turismu, nám pomohou lépe porozumět struktuře a chování návštěvníků a budou oporou pro marketingové aktivity. I v letošním nelehkém roce pokračujeme s výzkumem Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu a shromažďujeme další aktuální data a analýzy z oblasti cestovního ruchu.

Sledujte novinky na portálu www.tourdata.cz.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Nahlédnutí do Rakouska

V závěrečném díle našeho miniseriálu o přeshraničních stezkách k našim sousedům se podíváme do Rakouska. Podmínky vstupu k našim jižním sousedům jsou obdobné jako do Polska. Ke vstupu je potřeba mít potvrzení o očkování, testu, případně prodělaném covidu. A pak už...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Bavorský les: Nenocujte v chráněné přírodě

V německém národním parku Bavorský les, který sousedí se Šumavou, se v poslední době zvýšil počet lidí, kteří nocují na zakázaných místech chráněného území. Podobný trend pozorují i zástupci Národního parku Šumava na české straně. Za nocování...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Chvilka na Slovensku, ale jen pro očkované

Slovensko má z našich sousedů nejpřísnější podmínky vstupu. Kdo nemá ukončené očkování proti covidu, musí – až na vyložené výjimky – nastoupit do desetidenní karantény. Následující tipy na jednodenní výlety tak využijete tehdy, pokud jste druhou...

Číst více