×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

Konference v Jihlavě opět probrala aktuální problémy turismu

Letošní ročník tradiční konference Aktuální problémy cestovního ruchu se konal ve dnech 28. února a 1. března na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Hlavním tématem byla aktuální problematika autenticity v cestovním ruchu.

lavním tématem konference byla aktuální problematika autenticity v cestovním ruchus

Na zmíněnou hlavní myšlenku konference navazovala jednotlivá dílčí témata, která byla diskutována v konferenčních sekcích. Setkání se účastnili se odborníci a vědecké kapacity z České republiky i ze zahraniční, např. z Finska, Spojeného království, Polska, Rakouska.

V jednotlivých sekcích zazněly příspěvky orientované na trvalou udržitelnost, autenticitu produktů cestovního ruchu, destinační management a také aktuální výstupy výzkumů jednotlivých autorů.

V plénu konference vystoupili zajímaví řečníci, kteří přistoupili k autenticitě v cestovním ruchu z různých uhlů. Emanuel Hurych z Masarykovy univerzity v Brně přiblížil problematiku autenticity v cestovním ruchu v souvislosti s praktickými problémy vycházejícími z ontologického rámce pojímání. Prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Roman Škrabánek pohovořil o implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách a jejích dopadech na pořadatele zájezdů. Rob Davidson z britské společnosti MICE Knowledge se ve svém vystoupení zabýval otázkou obchodního cestovního ruchu a autenticity. Leoš Štefka z Agentury ochrany a přírody a krajiny České republiky věnoval pozornost přínosům a rizikům cestovního ruchu v chráněném území na příkladu Moravského krasu.

Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj, hejtmana Kraje Vysočina a primátora statutárního města Jihlava. Tradičně byla spolupořadatelem konference příspěvková organizace Vysočina Tourism, která zastřešila odbornou exkurzi pro účastníky konference, jejímž cílem byla návštěva destinace UNESCO – Třebíče.

Foto: VSPJ

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jižní Čechy se rozrostou o další modernizovaná karavanová stání

Do dotačního programu Jihočeského kraje, zaměřeného na vznik nových a modernizaci současných karavanových stání, dorazilo k termínu podání celkem 27 žádostí. V tiskové zprávě o tom informovala Jihočeská centrála cestovního ruchu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovarský kraj podpoří památky a turismus 16 miliony korun

Karlovarský kraj letos vyhlásil dva nové dotační programy na podporu památkové péče a cestovního ruchu. První se zaměří na projektovou přípravu a druhý na podporu památek zapsaných na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Celkem kraj rozdělí...

Číst více
Foto: Petr1888 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Úspěšná misie poličského muzea – příklad hodný následování

Dlouhodobým cílem Městského muzea a galerie Polička je přibližovat dětem z mateřských školek, žákům i studentům témata z historie, národopisu či umění.  V době „covidové“, kdy bylo pro školy i školky náročnější vydat se do muzea, obrátili gard. Místo zvaní...

Číst více