Kolik stojí web aneb jak stanovit rozpočet nových webových stránek

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Uplynulý rok snad i největší skeptiky přesvědčil, že bez smysluplné webové prezentace se již žádný subjekt neobejde. V oblasti cestovního ruchu obzvlášť, neboť co jiného může potenciálního zájemce k návštěvě destinace motivovat více než atraktivní fotografie, zajímavý popis a praktické informace setříděné do logické struktury. Zdánlivá samozřejmost těchto základních požadavků na webové stránky je bohužel medovou pastí, z niž k uspokojivému výsledku vede trnitá cesta.

Často se setkáváme se scénářem, v němž je redesign webu poptáván dvěma větami typu: „Potřebovali bychom zpracovat novou verzi našich stránek, aby byly hezké, moderní a bylo je možné prohlížet také na mobilu. Prosíme o cenovou nabídku.“

V těchto případech jsme se naučili odpovídat vážně míněnou otázkou: „A jaký máme k dispozici rozpočet?“ Nenechá-li se tazatel odradit, zahajujeme dialog, jehož cílem je dobrat se konkrétní podstatě problému, který by měl redesign webu vyřešit. Respektive sepsat alespoň rámcové zadání projektu a stanovit jeho předběžný rozsah.

Zpracování návrhu webu ovšem nelze zjednodušit sdělením orientační představy grafikovi, který dá průchod své umělecké představivosti a původní stránky překreslí ve volném stylu. Stejně tak nemá žádný smysl hledat úsporu způsobem: „Už jsme si na to s kolegyní sedli, rozkreslili si homepage a také přesně víme, co bude v tom horním menu.“

Stanovení rámcového rozpočtu

Ani v případě nejjednodušších stránek nelze přeskočit žádnou ze základních vývojových fází projektu, z nichž každá spolkne přibližně třetinu nákladů na straně dodavatele:

  1. Vstupní analýza a kompletace dostupných podkladů s navazující návrhovou částí na úrovni hrubé struktury webu včetně cílů, které mají uživatelé splnit.
  2. Návrh detailního rozvržení stránek a jejich vzhledu (designu).
  3. Programátorské a kodérské práce, otestování a nasazení do provozu.

Rámcový rozsah prací lze odvodit z úvodního strukturovaného rozhovoru s týmem zadavatele a základní analýzou současné verze webu. Nicméně odhadovaná částka na zpracování návrhu a zprovoznění webu nebudou jediné položky celkového rozpočtu.

Další nákladové položky

Čím delší doba uběhla od spuštění aktuální verze stránek, tím nákladnější a časově náročnější bude naplnění webu kvalitním obsahem. Toto břímě leží plně na bedrech zadavatele, dodavatel však může účinně pomoci návrhem, který zadavatel na své straně v požadované kvalitě zvládne finančně i časově. Z praxe totiž známe případy, kdy se spuštění nové verze webu zpozdí i rok jen proto, že zadavatel nemá kapacitu na kompletaci textů, fotografií a dalších informací pro všechny stránky, které si v zadání webu definoval.

Fotografie a copywriting

Naštěstí jsou pryč doby, kdy se kvalita webu hodnotila kvantitativními měřítky a ohlas vzbuzovaly encyklopedie o stovkách, ba dokonce tisících stránek. Více či méně obsáhlý výčet všech zajímavostí v území ilustrovaných obrázky o velikosti krabičky od sirek nahrazuje promyšlená nabídka atraktivních produktů, přehledná navigace, a především zajímavé fotografie ve velkém rozlišení považované dnešním publikem za samozřejmost. Získání takto kvalitních snímků v požadovaném množství je však komplikované a poměrně nákladné.

Neméně náročná je práce s textem. Tím není myšlena lyričnost vlastních popisů, ale specifický copywriting, který má za cíl podnítit interakci uživatele, propojoval související obsah, který by jej mohl zajímat a ve výsledku udržel ve webu co nejdelší dobu. Zde si rovnou připusťme, že přijít na to, co skutečně návštěvníky webu zajímá nebo by je zajímat mohlo, také není snadný úkol. Obvykle si proto nevystačíme s prostým překopírováním původních textů.

Grafický vzhled

Že by vzhled webu měl navazovat na vizuální komunikaci značky a rozvíjet ji, je sice logické, ale vůbec není výjimkou očekávání, že designer v rámci svého rozpočtu na základě zcela nedostatečných historických podkladů navrhne moderní dílo, které se naopak stane podkladem k úpravě ostatních prvků vizuální identity, jako je písmo, barevnost či dokonce vlastní logo.

Webové stránky jsou nástrojem marketingu

Skutečným důvodem, proč webové stránky provozujeme není jejich prostá existence, ale snaha oslovit publikum, z nějž by se mohli stát návštěvníci vaší destinace. Víme, že aktuálně 50 %, ale mnohdy i více než 70 % návštěv probíhá z mobilních telefonů. Pokud web není pro mobilní zařízení optimalizován, není důvod ani vteřinu pochybovat o nutnosti redesignu. Návrh responzivního řešení je však v mnohém složitější než klasická verze. UX designer bezpodmínečně potřebuje pochopit, jaké publikum web oslovuje, v čem je vaše nabídka unikátní, jaké jsou vaše ale i návštěvnické priority.

Součástí úvodního hloubkového rozhovoru či workshopu jsou proto otázky mířící k podstatě vašich marketingových aktivit, využití ostatních nástrojů on-line marketingu (optimalizace pro vyhledávání, konfigurace firemních profilů ve vyhledávačích, sociální sítě, placená reklama, e-mailing…). Nelze opomenout rozbor, do jaké míry současný web plní obchodní či marketingové cíle, ani jak se s těmito otázkami vyrovnává srovnatelná konkurence. Důležitá je také marketingová strategie v krátko a střednědobém horizontu stejně jako řada dalších témat, která by měl dodavatel s klientem probrat před tím, než se zodpovědně postaví k odpovědi na otázku Kolik bude stát web?

Zdroj: Shutterstock.com

Než se do tvorby zadání webu pustíte

  1. Sepište si stručný výčet zřejmých nedostatků vašeho současného webu a definujte co nejpřesněji, co vám má jeho nová verze přinést.
  2. Najděte nejméně tři konkurenční weby, které se vám líbí, a pojmenujte, jakým způsobem řeší vaše požadavky na váš nový web.
  3. Podívejte se pravdě do očí a odpovězte si, zda vůbec a případně ze kterého roku máte vypracován manuál jednotného vizuálního stylu, anebo co vlastně můžete jako podklad pro grafický návrh webu zhotoviteli dodat.
  4. Vlastníte kvalitní fotografie, které by se vám novém webu líbily? Kolik takových snímků máte? Nebude-li to stačit, jak získáte zbývající?
  5. Kdo bude psát texty ke všem zamýšleným stránkám?
  6. Kdy má být nový web spuštěn?
  7. Máte vytipovaného dodavatele? Může vám doložit referenci na web podobného rozsahu, jaký očekáváte ve vašem případě?

Audit webu a marketingu jako podklad pro výběrové řízení

Stojíte-li před rozhodnutím, jak stanovit správný rozpočet nového webu a vybrat správného dodavatele, přizvěte profesionály k auditu vašeho současného webu a vašich marketingových aktivit. Za nepoměrně nižší náklady v porovnání s celkovou investicí lze kalibrovat na správné dimenze rámcový rozpočet, stanovit rozsah webu co do počtu stránek, a tedy i předpokládaný harmonogram projektu.

Pamatujte, že výsledek redesignu bude kvalitní právě tak, jako je kvalitní zadání!

Teprve se zadáním v ruce můžete upořádat výběrové řízení na dodavatele návrhové a realizační fáze s velkou jistotou, že se vám na stůl dostanou vzájemně porovnatelné cenové nabídky, a navíc eliminujete dodavatele, kteří korektní projektové řízení pod zástěrkou výhodné ceny ignorují.

V Travelbakers se auditů webu věnujeme, rádi vám pomůžeme pojmenovat zásadní nedostatky vašich stránek a poradíme i s výběrem zhotovitele a provozovatele stránek.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více