KCP sčítá ztráty v důsledku koronaviru

Společnost Kongresové centrum Praha provozovatel největšího kongresového centra v České republice, dosáhla za rok 2019 rekordních výsledků. Výnosy vzrostly meziročně o 12 procent na 549 milionů korun, hospodářský výsledek o 15 procent na 38 milionů korun a ukazatel EBITDA dosáhl 124,3 milionu korun. Rok 2020 a opatření související s onemocněním covid-19 však způsobí propad tržeb KCP o desítky procent.

Společnost Kongresové centrum Praha provozovatel největšího kongresového centra v České republice, dosáhla za rok 2019 rekordních výsledků

Tržby z krátkodobých pronájmů stouply o 10 procent na 166 milionů korun, zejména díky získání většího počtu aktivit v klíčovém segmentu akcí s obratem nad 1 milion korun. Přispěl i růst počtu akcí na celkových 205 akcí. U dlouhodobých pronájmů se podařilo udržet 100% obsazenost prostor v budově Business Centre Vyšehrad a zvýšit obsazenost v hlavní budově kongresového centra na 93 procent. Tržby hotelu Holiday Inn PCC, který je součástí KCP, dosáhly 167 milionů korun.

V loňské roce pokračoval projekt rekonstrukce a dostavby kongresového centra. Investice ve výši 81 milionů korun směřovaly v roce 2019 zejména do zateplení a hydroizolace střešního pláště, rekonstrukce šaten účinkujících a vybraných salonků, auditu vzduchotechniky budovy a modernizace divadelní zdviže. Firma vybudovala datové centrum nové generace s certifikací Tier3 s plně pokročilou virtualizací a dokončila další fázi renovace standardních pokojů v hotelu. KCP se věnovalo i dalším přípravným pracím na projektu výstavby nové výstavní haly.

„Výsledky roku 2019 dokládají významný posun v probíhající transformaci KCP do moderní, efektivní, příjemné, společensky zodpovědné a technologicky vyspělé společnosti s prvotřídními službami. Bohužel za rok 2020 se tržby KCP kvůli situaci kolem onemocnění covid-19 propadnou o desítky procent,“ řekla Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP.

Od března do května letošního roku se kvůli koronaviru nekonaly v kongresovém centru žádné akce, o přesunu těch plánovaných na podzimní termíny a na rok 2021 se stále jedná.  Pokračují jen dlouhodobé pronájmy kancelářských prostor, i u nich ale došlo z důvodu koronaviru k poklesu. Ten se týkal zejména subjektů navázaných na kongresový byznys.

„Minimalizovali jsme provozní náklady, odložili některé investice a pokračujeme jen v investicích strategického významu. Kongresové centrum se zapojuje do lokálních hybridních akcí, nabízíme služby virtuálního studia, jsme součástí iniciativ NO COVID. Plný restart je ale možný jen s návratem situace do normálu. Připravujeme se proto i na krizovou variantu, podle níž v roce 2020 nebude plně obnoven provoz kongresového centra ani hotelu. Podle nejhoršího scénáře lze očekávat meziroční pokles příjmů KCP až o 70 procent,“ informovala Lenka Žlebková.

„Po dlouholetém stabilním růstu počtu kongresů a konferencí konaných v Praze a zároveň zvětšujícím se podílu mezinárodních akcí, jež v roce 2019 překročil hranici 50 %, způsobily koronavirová pandemie a s ní související opatření nejen rušení či kompletní přesun akcí do virtuálního prostoru, nýbrž i přesun akcí z roku 2020 na nové termíny v roce 2021,“ doplnil Managing Director Prague Convention Bureau Roman Muška  a dále dodal: „V současnosti se proto zaměřujeme na prezentaci rozšiřujících se kapacit Prahy pro uspořádání a realizaci virtuálních či hybridních konferencí, hygienických a bezpečnostních standardů a udržitelnosti v pražském kongresovém průmyslu. Aktivně spolupracujeme na tvorbě národních a municipálních strategií, pro něž vyhledáváme úspěšné vědecké, technické či průmyslové obory se silnou perspektivou růstu v mezinárodním konkurenčním prostředí a s vysokým potenciálem pro pořádání mezinárodních odborných akcí v hlavním městě.“

 Foto: KCP

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Bečov – dobrá i špatná návštěvnost

Zámek a hrad Bečov na Karlovarsku letos očekává nižší návštěvnost než v loňském roce. Sezona začala později a provoz komplikovaly i stavební práce v areálu hradu a zámku. Přesto už nyní památkový objekt, který v sobě ukrývá i relikviář sv. Maura, překonal hranici...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Turisté v Praze si možná připlatí

Vedení Prahy chce zvýšit turistický poplatek za ubytování z nynějších 21 na 50 korun za den. Důvodem je snaha zvýšit příjmy města, které jsou nižší než výdaje spojené s turismem. Město proto schválilo memorandum se svou firmou...

Číst více
Foto: Daniel Mrázek

Za exotikou a do tropů. Česko ale neopustíte

Navštívíte ty nejzazší končiny světa, pohlédnete do tváře chameleonům, nakrmíte lemury, užasnete nad pestrostí papoušků, ponoříte se do pestrého podmořského světa a v tropickém deštném pralese vás ovanou křídla velkých motýlů. Covidový cestovatelský semafor vás ale zajímat...

Číst více