Karlovarský kraj v datech ČSÚ: 4. čtvrtletí 2020

Foto: Shutterstock.com Smutný pohled na liduprázdnou Tržní kolonádu v Karlových Varech Foto: Shutterstock.com

Hromadná ubytovací zařízení na území Karlovarského kraje vykázala v posledním čtvrtletí loňského roku 46 014 hostů. Počet ubytovaných se tak meziročně v posledním kvartálu snížil o 83,7 procenta. Počet přenocování meziročně poklesl o 79 %. Vypovídají o tom zatím poslední dostupná data Českého statistického úřadu.

Poslední čtvrtletí loňského roku se v kraji neslo ve znamení meziročního poklesu počtu ubytovaných hostů i přenocování, a to jak u rezidentů, tak u nerezidentů. Dramatičtěji dle předpokladu propadla návštěvnost hostů ze zahraničí – oněch 6 020 ubytovaných cizinců představovalo v relativním vyjádření meziroční pokles o 96,8 procenta. Nejčastějšími zahraničními hosty byli v Karlovarském kraji Němci, s velkým odstupem pak následovali Slováci, Poláci, Ukrajinci a Francouzi. Rezidentů v ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji meziročně oproti 4. kvartálu roku 2019 ubylo o 58,7 procenta, v absolutním vyjádření šlo o 39 994 hostů.

Vývoj počtu přenocování byl obdobný. V absolutním vyjádření šlo o 267 363 přenocování, v relativním pak o 79procentní pokles oproti poslednímu čtvrtletí roku 2019. A i v případě tohoto ukazatele platí, že lépe se do statistik zapsali hosté domácí – u nich se počet přenocování meziročně snížil o 40,6 procenta (celkem realizovali 242 337 noclehů). Naproti tomu hodnota počtu přenocování zahraničních hostů se v porovnáním s posledním kvartálem roku 2019 snížila o 97,1 procenta (v kraji realizovali 25 026 přenocování). Rezidenti v HUZ na území kraje zůstávali v průměru 7,1 dne, nerezidenti 5,2 dne.

Tab. 1: Návštěvnost HUZ ve 4.  čtvrtletí 2020 a za celý rok 2020

Období Počet hostů Počet přenocování
Nerezidenti Rezidenti Celkem Nerezidenti Rezidenti Celkem
říjen 3 929 24 577 28 506 19 278 145 714 164 992
listopad 841 4 914 5 755 2 500 51 193 53 693
prosinec 1250 10 503 11 753 3 248 45 430 48 678
4. Q 2020 6 020 39 994 46 014 25 026 242 337 267 363
podíl na ČR 5,8 % 7,2 % 6,9 % 9,0 % 13,2 % 12,6 %
rok 2020 250 940 431 939 682 879 1 084 269 1 802 794 2 887 063
podíl na ČR 9,0 % 5,4 % 6,3 % 14,7 % 7,6 % 9,3 %

Zdroj: Český statistický úřad

Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ

Období Přírůstek/Úbytek hostů v % Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Nerezidenti Rezidenti Celkem Nerezidenti Rezidenti Celkem
říjen −94,5 -39,1 -74,6 -94,4 -18,4 -68,3
listopad -98,5 -84,4 -93,3 -99,1 -62,5 -87,0
prosinec -97,9 -57,8 -86,1 -98,7 -51,0 -85,7
4. Q 2020 -96,8 -58,7 -83,7 -97,1 -40,6 -79,0
rok 2020 -65,0 -8,7 -51,0 -68,6 -7,5 -46,5

Zdroj: Český statistický úřad

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Vysočina: Kraj rybníků, lesů a kouzelných zákoutí

Dělí Moravu od Čech, charakterizuje ji zvlněné krajina s nespočtem do dálky se táhnoucích kopců, smaragdových lesů, prostorných luk a pastvin. Zkrátka romantika, kam jen oko dohlédne, přesně taková je Vysočina. Inspirativní, přesto klidná, drsná i malebná. Rybníky...

Číst více

SOUTĚŽ o wellness POBYT pro dva v Karlovarském kraji

PRAVIDLA SOUTĚŽE: Doba konání soutěže: od 19. 9. 2021 do 3. 10. 2021 do 23:59 Podmínky vstupu do soutěže: Účastníkem v soutěži se stáváte zodpovězením na soutěžní otázku, resp. vyplněním formuláře a kliknutím na „To se mi líbí“ na facebookové stránce...

Číst více
Foto: Shutterstock.com, Vysočina Tourism, Koruna Vysočiny (montáž: COT group)

Vysočina Tourism povede Oľga Königová

Novou ředitelkou organizace destinačního managementu Vysočina Tourism se stane Oľga Königová, která ve funkci nahradí Tomáše Čiháka. Ten měl chod krajské DMO na starosti od roku 2009. Oľga Königová doposud stála v čele destinační společnosti Koruna...

Číst více