Je Praha konkurenceschopná ve srovnání s jinými destinacemi?

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V poslední době organizátoři akcí MICE při výběru místa konání konference nebo kongresu stále častěji přihlížejí ke kritériu udržitelnosti destinace a jejich MICE zařízení. Reálný obrázek, jak si v tomto konkurenčním boji jednotlivé destinace stojí, podává celosvětový index udržitelného cestovního ruchu v destinaci (Global Destination Sustainability Index).

Global Destination Sustainability Index je benchmarkingový hodnoticí program, který měří, porovnává a umožňuje zlepšit strategii udržitelného rozvoje se zaměřením na organizaci kongresů, konferencí a eventů turistických destinací. Na rozdíl od jiných standardů a žebříčků, byl Global Destination Sustainability Index speciálně vytvořen pro MICE a je jediným programem svého druhu na světě. U jeho zrodu stálo v roce 2015 patnáct skandinávských měst společně s MCI a ICCA. Global Destination Sustainability Index používá k porovnání sedmdesát indikátorů, na jejichž základě hodnotí destinace napříč čtyřmi klíčovými oblastmi: životní prostředí, společenská odpovědnost, výkonnost destinace z hlediska dodavatelů služeb a konkrétní aktivity convention bureau v oblasti udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Využívá k benchmarkingu nejen kvantitativní data, jako např. procenta cer­tifikovaných hotelových pokojů, ale zkoumá destinace i kvalitativně prostřednictvím existence dlouhodobé strategie udržitelného rozvoje v oblasti MICE či hodnocením pravidelného reportingu o aktuálních aktivitách v dané oblasti. Kvantitativní data dodaná destinací jsou obvykle z oficiálních zdrojů, např. ze statistického úřadu města nebo země nebo z veřejně přístupných dat ze spolehlivých zdrojů, jako např. z databanky Světové banky. V případě, když nejsou srovnatelná data, přicházejí v úvahu místní nebo národní údaje. Kvalitativní údaje jsou obvykle dodány prostřednictvím DMO, Convention Bureau nebo městem za pomocí spolupracujících partnerů.

V současné době Global Destination Sustainability Index porovnává více než padesát destinací z celého světa. Již delší dobu vévodí žebříčku švédský Göteborg s devadesáti procenty. Toto město je světovým lídrem v oblasti kongresů a konferencí se zaměřením na udržitelný rozvoj již od roku 2016. Sto procent MICE zařízení je certifikováno, vysoký počet je i hotelů (devadesát procent) a PCO/DMC (83 procent) s oficiální certifikací udržitelnosti. Druhé a třetí místo v celosvětovém indexu udržitelnosti cestovního ruchu zaujímají Kodaň a Curych. Především dánské hlavní město je známé svou „green“ strategií. Zaměření na čisté životní prostředí, zdravější populaci a smysluplnou urbanistickou výstavbu hraje v akčním plánu města Kodaně klíčovou roli. V segmentu MICE je udržitelnost jednou z priorit. Již v roce 2009 hostilo dánské hlavní město první ekologicky certifikovaný summit, který přilákal do Kodaně více než 30 000 delegátů. Téměř devadesát jedna procent MICE zařízení je certifikováno. Potěšitelná je i iniciativa Prahy, která je rovněž součástí tohoto prestižního seznamu udržitelných MICE destinací. Bohužel výsledky ukazují, že město má v dané oblasti co dohánět.

Z padesáti testovaných destinací zaujímá Praha předposlední místo s výsledkem udržitelnosti pouhých třicet devět procent. Praha výrazně zaostává nejen za TOP destinacemi, ale např. i za irským Corkem nebo ruským Petrohradem. Praze je vytýkána především absence strategie udržitelnosti a chybějící certifikace destinace v oblasti MICE. Jen dvacet procent hotelů se může pyšnit certifikací v oblasti MICE, ještě menší je procento certifikovaných MICE zařízení (deset procent). Počet certifikovaných PCO/DMC je mizivý (šest procent). Tristní je hodnocení iniciativ v oblasti udržitelnosti především u DMO (15 procent) a dodavatelů služeb MICE (dvacet čtyři procent). ­Nepříliš pozitivní hodnocení samozřejmě nedává Praze příliš velké šance u organizátorů akcí MICE, kteří vyhledávají pro své klienty „sustainable meetings“, na druhou stranu vlastní srovnání s TOP destinacemi v daném segmentu může našemu hlavnímu městu v dalších aktivitách zaměřených na udržitelnost jedině pomoci.


Článek vznikl na základě podkladů Global Destination Sustainability Index www.gds-index.com.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Do známých i zapomenutých mlýnů

Mouka neroste v regálech v supermarketu, s úsměvem říká molinolog – tedy odborník na mlýny – Rudolf Šimek. Před necelými deseti lety založil databázi Vodnimlyny.cz, a to s cílem zmapovat místa, kde se na území dnešní České republiky mlelo obilí....

Číst více
Foto: Pavel Bálek

Rozmach vodních linek na Českobudějovicku

Českobudějovicko sice není vnímáno jako tradiční destinace říční plavby, ale počtem lodních linek si v ničem nezadá se zbytkem republiky. Plavba na Vltavské vodní cestě v oblasti Českých Budějovic zažívá největší rozmach od své obnovy v roce 2011....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Boskovice: jedno město, nespočet záminek k návštěvě

Malebné městečko Boskovice nijak nevyniká svou velikostí, zato koncentrací atraktivit všeho druhu. Jen málokde na jedné adrese najdete hrad i zámek zároveň, pocítíte atmosféru Divokého západu a ztratíte se v pitoreskních uličkách židovské čtvrti. Prázdniny, co by kamenem dohodil...

Číst více