×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

Jak se vykresluje mapa destinačních společností v Česku

Přesně 1. 2. 2018 jsme spustili tříleté pilotní období certifikace organizací destinačního managementu (dále jen DMO). Snahou a hlavním cílem tohoto procesu „kategorizace“ je vytvoření jednotného systému v oblasti řízení cestovního ruchu, který bude dlouhodobě udržitelný. I když to není ideální řešení, kategorizace v tuto chvíli svým způsobem supluje chybějící zákon o cestovním ruchu.

Dlouhodobý proces

Kategorizace nastartovala mimo jiné i revizi současného stavu na poli geografického rozložení DMO. V některých případech se jen potvrzuje správné re­gionální nastavení, někde je to trochu složitější a v některých případech jde přímo o pole minové. Bude trvat i několik let, než se celý systém usadí a vykreslí se nám tři mapy rozložení DMO, a to na krajské, oblastní a lokální úrovni. A stále je potřeba počítat s tím, že tento proces je dlouhodobý a otevřený změnám. Budou vznikat nové DMO, stávající budou v rámci spolupráce upravovat území své působnosti, některé DMO se budou slučovat nebo naopak rozdělovat. Půjde o přirozený vývoj, který má ovšem hned od začátku nastavena jasná pravidla jako například to, že na jednom území nemohou být v rámci dané úrovně současně dvě působící DMO. Není mým cílem nyní popisovat všechna tato pravidla a požadavky na DMO, ale zájemcům přikládám odkaz na webové stránky, kde jsou tyto informace zdarma ke stažení: www.certifikacedmo.csks.cz.

Graf 1 – Kategorie DMO

Graf 1 – Kategorie DMO

Manuály s přidanou hodnotou

Metodické pokyny a další materiály, které vznikly ve spolupráci s odborníky v cestovním ruchu ke kategorizaci, nejsou jen pravidla a povinnosti. Najdete zde řadu užitečných a praktických informací. Například Manuál tvorby produktu v cestovním ruchu nebo Metodický postup tvorby strategických dokumentů. Vznik těchto návodů a rad považuji osobně za jeden z největších přínosů celé kategorizace. Do této doby jsme tady neměli takto ucelené informace, které jsou navíc přehledné, srozumitelné a obsahují praktické rady i příklady z praxe. A co víc, vše je zdarma a bez registrace volně ke stažení (až si říkám, že je to možná škoda, protože věcí zadarmo si lidé většinou neváží).

Graf 2 – Ukázka mapy Pardubického kraje v mapě DMO

Graf 2 – Ukázka mapy Pardubického kraje v mapě DMO

Jak nyní vypadají mapy DMO (stav k 13. 12. 2019)

Krajská mapa je vykreslena na základě současného rozložení a ředitelé krajských DMO zároveň zastávají funkci hlavních koordinátorů a našich prodloužených rukou do regionů. Ze 14 krajů je 8 úspěšně certifikováno.

Další, tedy oblastní úroveň je mnohem pestřejší. V této kategorii DMO máme evidováno 52 DMO. Certifikát „oblastní DMO“ získalo na 35 organizací. Přikládám zároveň odkaz na mapy DMO s kontaktními údaji: https://1url.cz/@DMO
 

Graf 3 – Profil Toulavy v mapě oblastních DMO

Graf 3 – Profil Toulavy v mapě oblastních DMO

 
Dovolím si zde vyzdvihnout Toulavu – tato oblastní destinace byla certifikována 28. 6. 2018, a to hned v první vlně. Odborná hodnoticí komise udělila této destinaci neskutečných 97 bodů!
Takto vysoké bodové hodnocení svědčí o profesionalitě manažerů Toulavy a také o vysoké kvalitě všech předložených materiálů. Svoji roli hraje i velmi pozitivní hodnocení partnerů této DMO. V rámci dotazníkového šetření hodnotili partneři Toulavu jako spolehlivého, flexibilního partnera, který dodržuje termíny, umí vytvářet produkty v cestovním ruchu a přichází s kreativními nápady. Navíc partneři oceňují jasnou, výstižnou a přitažlivou marketingovou strategii této DMO.

Dodejme, že kvantitativní výzkum byl realizován metodou on-line, databázi partnerů poskytla DMO. Výzkum a zpracování realizoval Institut turismu agentury CzechTourism.

Jan Sochor, produktový manažer Toulavy, na téma kategorizace sám dodává: „Pro mladou turistickou oblast, jako je Toulava, je nesmírně důležité být součástí systému destinačních managementů, a být tak oficiálně uznávanou turistickou destinací. I díky tomu můžeme zaštítit projekty jako je pěší Stezka údolím Lužnice Toulavou, kterou se nám s podporou Jihočeského kraje podařilo zařadit jako první trasu v České republice mezi nejlepší stezky v Evropě Leading Quality Trails Best of Europe.“

Graf 4 – Management cestovního ruchu v destinaci

Graf 4 – Management cestovního ruchu v destinaci

Smysl a základní pilíře kategorizace = 3K platforma

Celý systém stojí na třech pilířích, a to je KOOPERACE, KOMUNIKACE A KOORDINACE. Těmito třemi slovy lze jednoduše vysvětlit smysl celé kategorizace.

  • Kooperace = spolupráce mezi subjekty cestovního ruchu v destinaci, na jejímž základě vznikají synergické efekty ve formě přidané hodnoty pro spolupracující subjekty,
  • Komunikace = soustavná vzájemná výměna informací mezi subjekty cestovního ruchu v destinaci,
  • Koordinace = zajištění věcného, finančního, časového a prostorového souladu realizovaných aktivit v destinaci jednotlivými subjekty cestovního ruchu.
     

Osobně bych tyto pilíře povýšila na základní ukazatele pro hodnocení úspěšnosti činnosti jednotlivých DMO, ale i celého systému kategorizace. Podle mne není důležitý počet certifikovaných DMO, ale spíše zhodnocení přínosů všech účastníků cestovního ruchu. Po tříletém zkušebním období bude následovat detailní zhodnocení a uvítáme i vaše připomínky a návrhy pro vylepšení celého systému či jednotlivých manuálů. Kontaktní e-mail je: dmo@czechtourism.cz.

foto
Soňa MachováCzechTourism
vedoucí oddělení marketingového výzkumu
machova@czechtourism.cz
www.czechtourism.cz
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: A.T.I.C. ČR

Informační centra – vlivný sektor cestovního ruchu

Aktuálně v České republice působí 494 certifikovaných turistických informačních center (TIC), z nichž je 380 členy Asociace turistických informačních center ČR. Informační centra zaměstnávají v průměru 2 stálé pracovníky na hlavní pracovní poměr a 2 brigádníky využívané různorodě dle...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Statistika: Domácí a výjezdový cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2021

V průběhu loňské letní sezóny se meziročně zvýšil počet realizovaných kratších i delších pobytů, s cílem v Česku i v zahraničí.  Důvodem bylo především zlepšení epidemiologické situace a uvolnění cestovních restrikcí u nás i ve světě. Vícedenních cest se ve 3. čtvrtletí uskutečnilo o 13 % více...

Číst více
Foto: Shutterstock.com (montáž: COT group)

Cestu z nudy loni hledalo 21,5 milionu Čechů

Pro cestovatelský portál Kudyznudy.cz, který provozuje agentura CzechTourism, byl uplynulý rok opět rekordním. Počet návštěv překročil 21,5 milionu, což představuje 14procentní meziroční nárůst. O 16 procent se také oproti roku 2020 zvýšil počet uživatelů portálu –...

Číst více