Jak se chystá turistická karta

V myslích mnohých je už pěknou řádku let. Přemýšlí o ní nejen studenti vysokých škol, kteří hledají námět pro své bakalářské a diplomové práce, ale také subjekty, které by ji mohly v ideálním případě provozovat. O turistické kartě, která by pomáhala provést návštěvníky celou Vysočinou se mluví už dlouho. Přiblížilo se nějak její zavedení?

První krůček

Na území Kraje Vysočina se turistické karty prakticky neobjevují. Jediným pokusem, který by se mohl tomuto marketingovému nástroji do určité míry přibližovat, byla tzv. Ježkova karta. V roce 2008 ji zavedlo město Jihlava, přičemž karta nabízela slevu na vstupné do místních památek jako brána Matky Boží, vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, jihlavská radnice, dům Gustava Mahlera či do zoologické zahrady. V prodeji byla za cenu 149 korun pro dospělého a za 79 korun pro dítě a k pořízení byla v místních turistických informačních centrech. Vzhledem k nastavené cenové politice a výšce vstupného do zmíněných turistických atraktivit mohl turista ušetřit zhruba 56 korun a dítě 36 korun.

Primárně měla Ježkova karta motivovat návštěvníky jedné atrakce, aby si za zvýhodněných podmínek prohlédli i další zajímavosti města, a tím v něm strávili více času. Byl to vůbec první pokus o turistickou kartu, na němž si město chtělo vyzkoušet, zda má tento nástroj v kontextu rozvoje cestovního ruchu města vůbec smysl. Projekt však velmi záhy zanikl, a to ještě témže roce, takže o jeho úspěšnosti příliš řeč být nemůže.

V plánech je již dlouho

Významnou aktivitu v rámci zavedení krajské varianty vyvíjí již řádku let hlavně příspěvková organizace propagující turistickou nabídku regionu – Vysočina Tour­ism. Ta si vytvoření tohoto marketingové nástroje vytyčila jako jeden z hlavních úkolů. V rámci projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině byl na počátku roku 2017 předložen návrh na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V něm Vysočina Tourism požádala o dotaci v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016–2020, která by kromě dalších marketingových aktivit také výrazně přispěla k realizaci turistické karty. „Naším cílem je, aby karta, která bude poskytovat slevy u ubytovatelů a provozovatelů turisticky zajímavých míst v regionu, motivovala k opakované návštěvě Vysočiny,“ informoval ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák v červnu 2017, kdy MMR projektový záměr na zavedení turistické karty na Vysočině schválilo.

V první fázi se mělo do projektu zapojit minimálně padesát subjektů, při jejichž návštěvě by majitel turistické karty získal předem stanovenou slevu. „Karta zajistí zvýhodnění u vstupu do památek a muzeí, slevy na vstupném například do akvaparků, zábavních center nebo jiných sportovních a relaxačním zařízení, a v neposlední řadě slevy na ubytování nebo stravu,“ doplnil dále Tomáš Čihák s tím, že více zainteresovaných subjektů se mělo připojit až v následujících letech.

Jak je na tom nyní?

Projekt probíhal mezi lety 2017–2018, přičemž se očekávalo, že již v průběhu loňského roku se jistá varianta krajské turistické karty objeví. To se však nakonec nestalo, protože koordinace takového nástroje se ukázala být poněkud náročnější. Chyběly totiž i relevantní informace o postojích subjektů pohybujících se v cestovním ruchu. Kraj Vysočina proto ve spolupráci s Vysočina Tourism a společností PROCES, centra pro rozvoj obcí a regionů, nechal v rámci zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 až 2025 připravit dotazníkové šetření. To v jedné otázce zjišťovalo ochotu těchto subjektů spolupracovat na partnerských projektech, mezi které společná turistická slevová karta jednoznačně patří. Do průzkumu se zapojila turistická informační centra, hrady a zámky, památky, muzea a galerie, zařízení volného času, služby veřejného sektoru i ubytovací a stravovací zařízení. Co z něj vyplynulo? Že 89,8 % subjektů by bylo svolných se do projektu zapojit, a větší polovina z nich by byla dokonce ochotna provoz karty spolufinancovat.

To dalo Vysočina Tourism jako potenciálnímu provozovateli karty naději, že projekt má šanci na úspěch. Od jeho přípravy proto agentura rozhodně neupustila, právě naopak. Výhledově se krajská turistická karta i nadále plánuje, jen zatím není jisté, kdy by ji chtěl provozovatel spustit.

Foto: Shutterstock.com

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Bečov – dobrá i špatná návštěvnost

Zámek a hrad Bečov na Karlovarsku letos očekává nižší návštěvnost než v loňském roce. Sezona začala později a provoz komplikovaly i stavební práce v areálu hradu a zámku. Přesto už nyní památkový objekt, který v sobě ukrývá i relikviář sv. Maura, překonal hranici...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Turisté v Praze si možná připlatí

Vedení Prahy chce zvýšit turistický poplatek za ubytování z nynějších 21 na 50 korun za den. Důvodem je snaha zvýšit příjmy města, které jsou nižší než výdaje spojené s turismem. Město proto schválilo memorandum se svou firmou...

Číst více
Foto: Daniel Mrázek

Za exotikou a do tropů. Česko ale neopustíte

Navštívíte ty nejzazší končiny světa, pohlédnete do tváře chameleonům, nakrmíte lemury, užasnete nad pestrostí papoušků, ponoříte se do pestrého podmořského světa a v tropickém deštném pralese vás ovanou křídla velkých motýlů. Covidový cestovatelský semafor vás ale zajímat...

Číst více