Jak koronavirus ovlivní turismus v Česku?

(aktualizováno 4. 3. 2020) Podnikatelská sdružení v cestovním ruchu reagují na současnou situaci v oboru vyvolanou obavami z epidemi či pandemie koronaviru COVID – 19. Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR) v tiskové zprávě varovala před zásadní krizí, která může zasáhnout cestovní ruch Česka. Zároveň  naznačila, že je připravena plně spolupracovat na prevenci proti šíření tohoto onemocnění. Pro obavy z cestování po České republice ale podle asociace nejsou zatím žádné důvody. Fórum cestovního ruchu ČR (FCR) se pak dopisem obrátilo na premiéra – v případě, že by vládní restrikce dopadly na cestovní ruch, požaduje kompenzace pro podnikatele v oboru. 

Epidemie koronaviru může pro cestovní ruch znamenat zásadní krizi

„Do současné doby nebyla vydána Ministerstvem zdravotnictví žádná mimořádná opatření pro ubytovací a stravovací zařízení. Zdraví zaměstnanců a hostů je však vždy předřazeno ekonomickým cílům,“ uvedl v tiskové zprávě prezident AHR ČR Václav Stárek. Zároveň je podle něj nutné si uvědomit, jak může současná situace dopadnout do celkové ekonomiky cestovního ruchu a být na případné krizové scénáře připraveni. AHR ČR proto ve spolupráci se společností Economic impacT zpracovala modely možných dopadů vývoje epidemie do cestovního ruchu v České republice.

V roce 2019 zahraniční turisté v ČR realizovali cca 27,18 mil. přenocování a utratili cca 124,1 mld. Kč, z čehož plynuly přínosy pro veřejné rozpočty v multiplikaci na úrovni cca 49,7 mld. Kč. Turisté z Itálie, Číny a Jižní Koreje se na počtu přenocování podíleli z cca 9,6 % a vzhledem k vyšší průměrné denní útratě se podíleli z cca 11,8 % na celkové spotřebě. Cestovní ruch poskytoval 144 tisíc pracovních příležitostí, v přepočtu na plné úvazky. 

„V případě poklesu spotřeby turistů z uvedených destinací o 50 % hrozí v roce 2020 snížení spotřeby na území ČR o 7,4 mld. Kč a snížení příjmů pro veřejné rozpočty o  3,0 mld. Kč a snížení počtu pracovních míst o 8 tisíc,“ varoval Stárek a dodal, že v případě, že by situace přetrvávala delší dobu a došlo k celkovému poklesu spotřeby turistů přibližně o třetinu (v modelu 28 %), znamenalo by to pravděpodobně snížení spotřeby na území ČR o  35,2 mld. Kč a snížení příjmů pro veřejné rozpočty o 14,1 mld. Kč. Tato skutečnost by se pak negativně odrazila také na snížení počtu pracovních míst, a to až o 40 tisíc. 

„Z uvedených modelů a současného vývoje vyplývá, že podnikatelé i zaměstnanci v cestovním ruchu budou čelit poměrně zásadní krizi, jejíž závažnost se bude odvíjet od délky trvání současné epidemie, ale také v závislosti na schopnost rychlé obnovy cestovního ruchu po jejím odeznění. Je tedy nutné rovněž předem zvážit kroky, které by snížily dopady očekávané krize na naše hospodářství a zaměstnanost. Pro mnohé malé a střední podniky může každý z uvedených scénářů představovat i existenční riziko. Je třeba konstatovat, že i přes rostoucí obavy z cestování je Česká republika stále bezpečnou destinací a pro případné obavy z cestování nejsou zatím žádné reálné důvody,“ uvedl k situaci Václav Stárek, prezident AHR ČR.

Fórum cestovního ruchu volá po kompenzacích

Předseda Fóra cestovního ruchu ČR Viliam Sivek se 4. března tohoto roku obrátil dopisem na premiéra Andreje Babiše a žádal ho, aby vláda z přehnaných obav před koronavirem neohrozila odvětví cestovního ruchu. Fórum cestovního ruchu ČR se domnívá, že učiní-li Vláda ČR nějaká restriktivní opatřetí, která mají dopad na cestovní ruch a subjekty v něm podnikající, měla by být přirpavena kompenzovat jejich ztráty. Podnikatelé v cestovním ruchu nemají ve střednědobém horizontu šanci, jak bojovat s panikou lidí, kteří se obávají cestovat, výpadky příjmů vyvolané panikou či jako důsledek restriktivních opatření státních orgánů jsou nenahraditelné,“ uvedl mj. Sivek ve svém dopisu. Vláda by podle něj měla zvážit dopady svých restriktivních opatření a při prokázaných škodách by měla být připravena podnikatelům poskytnout kompenzace. Těmi by podle Siveka mohly být úhrada nemocenské státem v prvních 14 dnech nemocenské za lékaři nařízenou karanténu ve firmách, odpuštění DPH ve výši prokázané škody, nabídnutí bezúročných překlenovacích půjček ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky či uzavření dohod s pojišťovnami, aby lidem kompenzovaly pojištěné pobyty, které by mohly být zrušeny na základě doporučení vlád zdrojových trhů necestovat do ČR nebo necestovat v ČR.

Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Prague City Tourism zbohatne o 45 milionů

Radní hlavního města dle očekávání schválili záměr magistrátu navýšit základní jmění městské firmy Prague City Tourism (PCT) o 45 milionů korun na celkových 111 milionů. Základní jmění bude navýšeno úpisem 45 000 akcií.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více