International Journal of Tourism Cities – vědecký časopis zaměřený na udržitelný rozvoj městských destinací

V rámci výzkumu udržitelného rozvoje cestovního ruchu jsem v poslední době intenzivně čerpal z vědeckého časopisu International Journal of Tourism Cities. V každém čísle jsem našel několik velice zajímavých studií z celého světa. Vzhledem k tomu, že jsem měl minulý měsíc tu čest být zvolen jako jeden z mezinárodních expertů v oblasti cestovního ruchu do ediční rady tohoto prestižního časopisu, posouzení kvality publikovaných článků je mou každodenní příjemnou povinností.

International Journal of Tourism Cities je oficiálním vědeckým časopisem mezinárodní asocia­ce studií v cestovním ruchu (ITSA). Hlavním tématem publikovaných článků je udržitelný rozvoj městských destinací. Posláním časopisu je překonávat mezeru mezi teorií a praxí a nabídnout nejen akademickým pracovníkům, ale především zástupcům měst cenné podklady, které jim pomohou lépe zvládat budoucí rozvoj jejich destinací. Jednotlivé studie nejen podrobně seznamují se vznikem a příčinami overtourismu, ale na základě příkladů mnoha destinací z celého světa prezentují možné způsoby řešení.

Podstatnou součástí jsou i témata věnovaná úspěšnému plánování a řízení městských destinací, brandingu nebo marketingu. Nechybí ani zkoumání procesu kvality osobního zážitku turistů, dopadu cestovního ruchu na rezidenty nebo efektivní spolupráce všech partnerů v destinaci.

Kvalita časopisu je podpořena angažo­váním těch nejlepších z oboru. Jeho šéfredaktory jsou Alastair Morrison a Jona­thon Day z prestižní Purdue University a J. Andres Coca-Stefaniak z University of Green­wich v Londýně. Všichni jsou uznávanými odborníky v oblasti udržitelného rozvoje turistických destinací. Za sebou mají desítky publikovaných článků týkající se overtourismu, chytrých měst a sdílené ekonomiky. Právě Coca-Stefaniak je ­autorem úvodního článku v nově publikované speciální příloze, která je unikátním „průvodcem“ světem overtourismu a brandingu chytrých městských destinací. Dle jeho názoru je zcela evidentní, že daná témata nemohou být posuzována izolovaně. To potvrzují i studie z různých koutů světa, které jsou obsahem zmíněné přílohy. Článek Coca-Stefaniaka pod názvem „Marketing chytrých měst – strategické dilema“ shrnuje všechny uvedené články a zamýšlí se nad vzájemným vztahem fenoménu overtourismu a hledáním optimálního řešení v rámci konceptu chytrých měst.

Řada studií potvrzuje, že branding destinace má podstatný vliv na kvalitu života rezidentů. Dle Eckerta je nezbytné, aby chytré destinace podnikly mnohem aktivnější kroky za účelem dlouhodobého udržitelného rozvoje svých destinací. Je vyžadován efektivnější management prostřednictvím DMO, který by byl založen na jasně vymezených kompetencích jednotlivých aktérů cestovního ruchu v destinaci. Rozdělení rolí a management destinace je ovšem limitován a bez dostatku relevantních dat, analýz a prognóz trendů značně neefektivní. Podle dalších autorů, např. Trinchiniho, je značně podceňována role kreativního myšlení jako klíčového faktoru inovačního designu brandingových strategií chytrých turistických destinací. Coca-Stefaniak zmiňuje i změnu positingu destinace, která by blíže odpovídala její konkrétní DNA a umožnila zachování autenticity místa. Speciální příloha o overtourismu a chytrých městských destinacích je kvalitním průvodcem danou problematikou. Oceňuji především úroveň prezentovaných příspěvků a způsoby řešení, které jsou aplikovatelné i pro další turistické destinace s podobným profilem.

Časopis International Journal of Tourism Cities se bude i nadále věnovat aktuálním problémům, které hýbou světem cestovního ruchu. Tématy příštích spe­ciálních vydání budou udržitelný rozvoj městských destinací, resp. vliv inovací a sdílené ekonomiky na naše cestovatelské chování.


Článek vznikl na základě podkladů vědeckého časopisu International Journal of Tourism Cities (https://www.emeraldgrouppublishing.com/ijtc.htm).

foto
Mgr. Miroslav Rončákodborný asistent Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci a regionální expert TCI Research
miroslav.roncak@upol.cz
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Incoming

Foto: Shutterstock.com

Turisté v Praze si možná připlatí

Vedení Prahy chce zvýšit turistický poplatek za ubytování z nynějších 21 na 50 korun za den. Důvodem je snaha zvýšit příjmy města, které jsou nižší než výdaje spojené s turismem. Město proto schválilo memorandum se svou firmou...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Profil typického turisty v Praze

Turisté v Praze. Přiznejte si, že i vám toto slovní spojení evokuje opilé britské mladíky potácející se od baru k baru, německé turisty vysedávající nad orosenou sklenicí u Fleků nebo asijské návštěvníky mířící za neustálého cvakání fotoaparátů od Karlova...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Na křídlech Vuelingu od prosince do Amsterodamu

Letecká společnost Vueling zavede od 3. prosince tohoto roku pravidelné spojení mezi Prahou a nizozemským Amsterodamem. Dopravce nabídne lety čtyřikrát týdně, a to vždy v úterý, pátek, sobotu a v neděli. V tiskové zprávě o tom včera informovalo Letiště Praha.

Číst více