Pravidla VCCR

Pro koho je soutěž určena?

Pro subjekty působící v cestovním ruchu:

 • krajské úřady
 • města a obce
 • organizace destinačního managementu
 • sdružení turistických regionů
 • profesní svazy
 • cestovní kanceláře
 • hotely a další ubytovací zařízení
 • lázeňská a wellness zařízení
 • zahraniční turistické centrály
 • další komerční i nekomerční subjekty z oblasti cestovního ruchu

Obecná pravidla platná pro všechny soutěžní kategorie:

Přihlašovatelem může být jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, který má autorský vztah (práva) k projektu.

Každý projekt může být přihlášen pouze do jedné soutěžní kategorie.

Jeden projekt není možné přihlásit několika přihlašovateli, resp. každý projekt může být přihlášen pouze jedním přihlašovatelem.

Jeden přihlašovatel může přihlásit více projektů a do různých soutěžních kategorií.

Přihlašovaný projekt byl realizován, uveden na trh, nebo byl inovován v letech 12/2020 až 12/2021.

Definice kategorií

 NEJLEPŠÍ TURISTICKÝ PRODUKT

V kategorii se hodnotí:

 • nápaditost a kreativita produktu,
 • úroveň zpracování materiálů, které produkt reprezentují
 • využití infrastruktury cestovního ruchu
 • propojení několika služeb či provozovatelů
 • oslovení a způsob komunikace produktu k cílové skupině,
 • jazykové mutace (pokud je produkt určen i zahraničním návštěvníkům)
 • obchodovatelnost produktu (četnost jeho využití cílovou skupinou)

NEJLEPŠÍ JEDNOTNÁ KAMPAŇ

V kategorii se u souboru alespoň tří materiálů spojených s jednou kampaní (např. katalog, mapa, DVD, plakát, venkovní reklama, inzerce, apod.) hodnotí:

 • nápaditost a kreativita kampaně,
 • typy využitých prostředků komunikace v kampani,
 • úroveň zpracování materiálů, které kampaň reprezentují,
 • oslovení a způsob komunikace kampaně k cílové skupině,
 • jazykové mutace (pokud je kampaň určena i zahraničním návštěvníkům),
 • statistika kampaně (počet oslovených lidí kampaní).

Vzorové materiály kampaně nebo jejich fotodokumentaci (např. dokumentace proběhnuté venkovní kampaně) je nutné připojit jako přílohy k elektronické přihlášce.

NEJLEPŠÍ E – PROJEKT (web, mobilní aplikace, technologie…)

V kategorii se hodnotí:

 • kvalita a užitečnost informací
 • počet jazykových mutací (pokud je projekt určen i zahraničním uživatelům)
 • kvalita zpracování projektu/komunikace
 • grafické zpracování
 • intuitivnost navigace a ovládání (uživatelská přívětivost a použitelnost)
 • inovativní služby, uživatelská a komunitní otevřenost (diskuze, sociální sítě apod.)
 • uzpůsobení pro mobilní zařízení (mobil/tablet)
 • přístupnost informací pro handicapované uživatele (zrakově či jinak postižení uživatelé)
 • vnitřní provázanost informací v rámci projektu

K hodnocení v této kategorii jsou přizváni i odborníci z oblasti vývoje a tvorby on-line komunikací a portálů.

NEJLEPŠÍ UDRŽITELNÝ PROJEKT

Ze segmentu cestovního ruchu.

V kategorii se hodnotí zejména:

 • přínos projektu k ochraně životního prostředí
 • přínos projektu k udržitelnosti cestovního ruchu (předcházení, nebo zmírňování overtourismu, snižování uhlíkové stopy, podpora místních komunit, zmírňování disparit atd…)
 • podpora spolupráce mezi subjekty cestovního ruchu
 • kreativita a inovativnost projektu
 • technologie – efektivní využití v rámci udržitelného rozvoje

 

Termíny

Příjem přihlášek do všech kategorií probíhá do 31. 1. 2022
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 18. 3. 2022 na veletrhu HOLIDAY WORLD

Pokyny pro přihlášení

Doprovodný text (popis projektu) může mít max. 5 tis. znaků včetně mezer. Buďte maximálně výstižní a popište pouze konkrétní přihlašovaný projekt.

Přílohy k přihlášce:

Veškeré přílohy prosíme zaslat přes www.uschovna.cz

Do sekce přílohy prosím vložit odkaz na Úschovnu.
Do zásilky máte možnost připojit až deset příloh. Ty mohou obsahovat náhledy tiskovin, kreativní vizuály, fotodokumentaci propagačních produktů či proběhnuvších kampaní, audio a videospoty, podcasty. Neboli vše, čím chcete váš projekt prezentovat. Přikládejte pouze ty materiály, které souvisí s přihlašovaným projektem, ostatní materiály budou vyřazenyNepřipojujte žádný popis projektu, takový materiál bude vyřazen (k popisu projektu slouží pole Popis projektu).