Nejlepší elektronický projekt

NEJLEPŠÍ E – PROJEKT (web, mobilní aplikace, technologie…)

V kategorii se hodnotí:

  • kvalita a užitečnost informací
  • počet jazykových mutací (pokud je projekt určen i zahraničním uživatelům)
  • kvalita zpracování projektu/komunikace
  • grafické zpracování
  • intuitivnost navigace a ovládání (uživatelská přívětivost a použitelnost)
  • inovativní služby, uživatelská a komunitní otevřenost (diskuze, sociální sítě apod.)
  • uzpůsobení pro mobilní zařízení (mobil/tablet)
  • přístupnost informací pro handicapované uživatele (zrakově či jinak postižení uživatelé)
  • vnitřní provázanost informací v rámci projektu

K hodnocení v této kategorii jsou přizváni i odborníci z oblasti vývoje a tvorby on-line komunikací a portálů.