×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

HK ČR: Komplikují se nároky podnikatelů na náhradu škody?

Hospodářská komora České republiky je znepokojena požadavkem státu, podle něhož zaměstnavatel, pokud chce čerpat podporu státu na náhradu mezd, musí souhlasit, že se vzdává práva domáhat se případné další náhrady škod v souvislosti s poskytováním náhrad mzdy, které mu vládním opatřením proti šíření koronaviru vznikly. 

Hospodářská komora České republiky je znepokojena požadavkem státu

Hospodářská komora ale kvituje, že v programu Antivirus se nepředpokládá uzavírání dohod zaměstnavatele s Úřadem práce, které by obsahovaly doložku o vzdání se případných jakýchkoliv dalších náhrad škod způsobených opatřeními státu nad rámec škod vzniklých v souvislosti s vyplácením náhrad mezd.

Měkčí formulace vzdání se práva na náhradu škody je sice pozitivní, ale aby byla ze strany podnikatelů bez problémů akceptovatelná, musel by být přehodnocen limit těchto kompenzací. Ten je v současné vládou schválené verzi příliš nízký. Státní příspěvky by pomohly pouze firmám, které vyplácejí výrazně podprůměrné mzdy.

„Nejenom kvůli diskutabilní právní účinnosti případného vzdání se práva na materiální újmu považujeme vyskytující se názor, že by se podnikatelé měli vzdát jakýchkoliv dalších náhrad škody, anebo dokonce že právo na takové náhrady vůbec nemají, za problematický,“ uvádí prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý

Hospodářská komora od začátku jednání s vládou o zavedení kurzarbeitu protestovala proti tomu, aby se poskytnutím kompenzací preventivně vyloučily veškeré případné další požadavky firem na náhradu škod, a to bez ohledu na to, zda se nakonec ukáže, že zákonný nárok na takovou náhradu možná neexistuje.

Podobně problematicky vnímá HK ČR i rozhodnutí vlády prodloužit uzavření vybraných prodejen a provozoven podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nikoliv již podle vládního nařízení spadajícího pod krizový zákon. „Můžeme si to vykládat tak, že stát se snaží minimalizovat nároky na náhradu škody, což chápeme. Ale pak jen upozorňujeme, že logickým zájmem podnikatelů bude uplatňovat náhrady škod a minimalizovat své ztráty,“ dodává Dlouhý.

„Zejména malí podnikatelé, kteří čelí krizi od prvního dne, a bojují o udržení pracovních míst pro své zaměstnance, musí mít naprosto jasno, jestli jim stát nahradí vzniklé škody nebo se k nim a jejich zaměstnancům otočí zády,“ říká také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, přičemž připomněl, že zejména restaurace, hotely a další podnikatelé v cestovním ruchu nesou břímě krize už třetí týden.

Objevují se přitom informace, že zatímco v případě vládního zákazu vydaného podle zákona o krizovém řízení má stát hradit všechny způsobené škody, v případě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví už to tak není. Spekuluje se, že důvodem takovéto změny k legitimaci přijímaných opatření může být zájem státu vyvázat se z odpovědnosti dané krizovým zákonem, zatímco zákon o ochraně veřejného zdraví otázky náhrady škod nijak neupravuje.

Existují ale dva důvody, proč odpovědnost státu za vzniklé škody zůstává. „Předně jde o to, že je klíčový faktický obsah úkonu, nikoliv jeho pouhé formální znaky – důležité je, že jsme ve faktické krizi, což bylo správně potvrzeno původními normativními kroky, a podstata krizového stavu se nemůže změnit pouhým účelovým přejmenováním jednotlivých opatření vlády,“ je přesvědčen ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič a pokračuje: „Zadruhé jde o to, že i jiný důvod než snaha vyhnout se náhradě škody při přechodu od režimu krizového zákona k režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, neupírá firmám právo požadovat náhradu škod. A to navzdory tomu, že se zákon o ochraně veřejného zdraví náhradami škod výslovně nezaobírá. Automaticky se totiž aktivuje obecně platný zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.“

Pokud by stát odmítl věcně odůvodněné požadavky podnikatelů na náhradu škody a podnikatelé by stát žalovali, bude interpretace platných zákonů dle HK ČR záležet na soudu, a to včetně toho, zda při případné náhradě škody postupovat první, či druhou zákonnou cestou.

Foto: Shutterstock.com

Čtete také: AHR ČR: Antivirus zřejmě propouštění nezamezí

Přeorientujte se na domácí klientelu, radí ministryně cestovkám

 

Nejnovější články z rubriky Doprava

Foto: Shutterstock.com

Boj o udržení slotů nutí dopravce v EU létat s poloprázdnými letadly

Evropské aerolinky v zimních měsících létají s téměř prázdnými letadly. A to jen proto, aby si kýžená místa pro vzlety a přistání, takzvané sloty, na letištích udržely i v době, kdy je poptávka po cestování slabší. Nedávná publicita kolem požadavku na...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Počet pasažérů Smartwings loni dosáhl 2,7 milionu!

Letecká společnost Smartwings loni na svých pravidelných linkách a charterových letech přepravila více než 2,5 milionu (2 529 611) cestujících, meziročně o 199 % více. Dalších 159 tisíc cestujících společnost přepravila na palubách svých letadel na letech pro jiné dopravce....

Číst více
Foto: Letiště Praha

Letiště Praha loni odbavilo bezmála 4,4 milionu cestujících

Letiště Václava Havla Praha loni odbavilo téměř o pětinu více cestujících než v roce 2020, počet pohybů letadel narostl o třináct procent. Nejvíce cestujících z Prahy zamířilo do Španělska, Řecka a Itálie, z konkrétních měst pak přímými lety nejčastěji do Amsterdamu,...

Číst více