Funkční systém, který je v polovině

Certifikace destinačních společností napomáhá turistickým oblastem a jejich managementům udržovat jistou úroveň kvality a zároveň také podporuje jejich neustálý rozvoj. Na druhou stranu však často zaznívá, že jde v zásadě o první krok komplexního nastavení fungování cestovního ruchu v destinacích. Proč tomu tak je a co si o certifikaci myslí v Libereckém kraji?

Obecně je vnímána vcelku pozitivně. Zároveň by však v návaznosti na certifikaci měly dle vedoucího oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje Jakuba Šepse následovat další kroky. „V první řadě citelně chybí podpora financování destinačních společností ze strany státu, která by právě certifikací měla být podmíněna. V současnosti jsou DMO z drtivé většiny financovány krajem. Pokud je od destinací požadováno splnění celé řady kritérií, tak by na druhé straně měla následovat finanční, případně jiná motivace – ať přenechání inzertního prostoru, školení zdarma, či jiné,“ doplnil šéf oddělení cestovního ruchu. Destinační společnosti jsou totiž pro Liberecký kraj naprosto klíčovými partnery v oboru. I proto je také podporuje finanční částkou, která pro každou z DMO činí minimálně jeden milion korun ročně. „Jelikož kladné stanovisko krajského úřadu je pro splnění certifikace nezbytné, podpora celého procesu je přirozenou součástí naší spolupráce. Přece jen nám jde o společný cíl – nalákat k návštěvě předem stanovenou klientelu a nabídnout jí příjemně strávený čas,“ poznamenal dále Jakub Šeps.

Turistické oblasti Libereckého kraje

Turistické oblasti Libereckého kraje

Jde to i bez krajské úrovně

Liberecký kraj je jedním z mála regionů v České republice, které nemají krajskou centrálu cestovního ruchu. O toto odvětví se stará již zmíněné oddělení v rámci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Ani v návaznosti na projekt kategorizace a certifikace DMO však kraj o založení instituce nejvyšší úrovně ne­uvažuje, a to především díky výborně fungujícím oblastním destinačním společnostem na jeho území. „Pojmy jako Krkonoše, Máchův kraj či Jizerské hory jsou natolik zavedené, že upřednostnění celokrajské propagace není logické. Existují samozřejmě i nevýhody, kdy v Národním programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj jsou pro Liberecký kraj alokovány finance, ale ty bez krajské centrály cestovního ruchu nemůžeme čerpat. V naší interní SWOT analýze ale jasně převažují plusy pro ponechání současného stavu,“ vysvětlil konkrétní důvody vedoucí oddělení cestovního ruchu.

Tab.: Seznam DMO v Libereckém kraji včetně stavu jejich certifikace

Turistická oblast DMO Datum 1. certifikace Kategorie Web
Krkonoše Krkonoše – svazek měst a obcí 31. 10. 2018, recertifikace 2. 3. 2020 oblastní www.krkonose.eu
Český ráj Sdružení Český ráj 31. 10. 2018, recertifikace 2. 3. 2020 oblastní www.cesky-raj.info
Jizerské hory Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko 11. 4. 2019 oblastní www.jizerky.cz
Máchův kraj Máchův kraj – destinační management 25. 7. 2019 oblastní www.machuvkraj.cz
Lužické hory DMO Lužické a Žitavské hory 10. 10. 2019 oblastní www.luzihory.cz

Zdroj dat: CzechTourism, oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje

5 v 1

Hlavním benefitem certifikace DMO je dle Jakuba Šepse nastavení jasných parametrů, které musejí destinační managementy dodržovat. Jde o jasný rámec, který platí bez rozdílu. Dříve totiž byla jistá roztříštěnost jednotlivých DMO velkým problémem, doplnil. Liberecký kraj tak nyní pokrývá pět turistických oblastí, jejichž managementy jsou do jednoho certifikované. „Je však třeba připomenout, že většina DMO působí také na území dalších krajů a jde o zavedené turistické či geografické celky,“ zmínil Jakub Šeps. Jedná se o turistické oblasti Krkonoše, Český ráj, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické a Žitavské hory (podrobněji viz tabul­ka). Jak je možné vidět, čeká v současné době hned tři oblastní managementy ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu proces recertifikace. Aktuálně pak v kraji nefunguje žádná certifikovaná společnost na lokální úrovni. Rozšiřování této úrovně se do budoucna kraj nebrání, avšak současný stav je dle zmíněné interní analýzy funkční. A měnit něco, co funguje, je tak v tuto chvíli – zdá se – zbytečné.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Nahlédnutí do Rakouska

V závěrečném díle našeho miniseriálu o přeshraničních stezkách k našim sousedům se podíváme do Rakouska. Podmínky vstupu k našim jižním sousedům jsou obdobné jako do Polska. Ke vstupu je potřeba mít potvrzení o očkování, testu, případně prodělaném covidu. A pak už...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Bavorský les: Nenocujte v chráněné přírodě

V německém národním parku Bavorský les, který sousedí se Šumavou, se v poslední době zvýšil počet lidí, kteří nocují na zakázaných místech chráněného území. Podobný trend pozorují i zástupci Národního parku Šumava na české straně. Za nocování...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Chvilka na Slovensku, ale jen pro očkované

Slovensko má z našich sousedů nejpřísnější podmínky vstupu. Kdo nemá ukončené očkování proti covidu, musí – až na vyložené výjimky – nastoupit do desetidenní karantény. Následující tipy na jednodenní výlety tak využijete tehdy, pokud jste druhou...

Číst více